اوراق گواهی سپرده


گواهی سپرده مدت­ دار ویژه سرمایه­ گذاری خاص و عام چیست؟

گواهی سپرده خاص، به منظور تامین مالی طرح­های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص و گواهی سپرده عام توسط بانک­ها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص منتشر می­شوند.

این گواهی ها می توانند بصورت بانام یا بی نام منتشر شوند، علاوه بر آن این گواهی ها قابلیت انتقال به غیر یا بازخرید قبل از سررسید را نیز دارند.

سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن ذکر می گردد.

گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.

در این حالت رابطه وکالت بین بانک و خریداران بعدی اوراق برقرار خواهد شد.

تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند بانک میتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.

مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.

بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم (درصورت ایجاد) صورت پذیرد بلا مانع است.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی می باشد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی می باشد.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک باید علاوه برموارد فوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار ذکر شود ودرصورتی که بانک وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعمل های صادره کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.اوراق گواهی سپرده

سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.

شرکتهای حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.

بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شرکتهای حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.

متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) باید علاوه برمواردفوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی به درخواست سپرده گذار توسط بانک ذکر شود. در صورت استرداد وجه گواهی قبل از سررسید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر نقدینگی ندارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده از سیالیت سپرده‌ها می‌کاهد، گفت:

اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر نقدینگی ندارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده از سیالیت سپرده‌ها می‌کاهد، اوراق گواهی سپرده گفت: اگر منابع حاصل از فروش این اوراق صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت.

پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آثار فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بر متغیر پایه پولی و نقدینگی اظهار داشت: فروش این اوراق از لحاظ طبقه‌بندی در چارچوب سپرده‌های بلندمدت قرار می‌گیرد و تاثیر آن جابه‌جایی سپرده‌ها از جاری، کوتاه‌مدت و وجوه نقد به سپرده‌های بلندمدت است. وی افزود: از این جهت فروش اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر حجم نقدینگی ندارد، بلکه از سیالیت نقدینگی و سپرده‌ها می‌کاهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد اگر بانک‌ها مصارفی برای این منابع در نظر نگرفته‌اند، می‌توانند صرف بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند، تصریح کرد: اگر منابع حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، قطعا اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت. قربانی این سوال را که آیا تاکنون برای مصرف منابع جمع‌آوری شده تصمیمی اتخاذ شده است، این‌گونه پاسخ داد: در درجه اول بانک اجرای طرح را تا پایان هفته به اتمام برساند تا به‌طور دقیق مشخص شود چه میزان منابع توسط هر بانک جمع‌آوری شده و سپس برای هزینه‌کرد آن تصمیم گرفت. وی تاکید کرد: در صورتی اجرای یک سیاست منجر به کاهش پایه پولی خواهد شد که پول به دست آمده به بانک مرکزی برگردد یا نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی روز گذشته از فروش 101هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی در بازه زمانی 28 بهمن تا 3 اسفندماه خبر داد. فروش این اوراق تا پایان ساعت کاری هفته جاری ادامه دارد.

اوراق گواهی سپرده

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر

آیا می‌توان از پدر شوهر مهریه را مطالبه کرد؟

قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت از حق مهریه زن حمایت نموده و عدم پرداخت مهریه از جانب مرد را به عنوان جرم در نظر گرفته و مجازاتی همچون حبس را برای آن مقرر کرده است.

اثبات رابطه نامشروع مرد برای صدور حکم طلاق

هر آنچه درباره سفر به قطر باید بدانید

کتی که با آن نامرئی می‌شوید!

خاگینه پاپیونی شیک، ترد و خوشمزه

تبلیغات

درباره مجله دلتا

مجله دلتا یک مجله سبک زندگی می باشد و روزانه مطالب جدیدی در موضوعات سلامتی، آشپزی، دکوراسیون، گردشگری، مد و زیبایی، نکات حقوقی و دانستنی ها در آن منتشر می‌گردد. همچنین در بخش ویدیو سعی کرده ایم تا با انتخاب ویدیوهای جذاب اوقات مفرحی را برای مخاطبان فراهم آوریم.

مجله دلتا در شبکه های اجتماعی

اپلیکیشن مجله دلتا

مجوزهای مجله دلتا

© کلیه حقوق برای مجله دلتا محفوظ می باشد و استفاده از مطالب سایت تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به مطلب مجاز است.

گواهی سپرده مدت­ دار ویژه سرمایه­ گذاری خاص و عام چیست؟

گواهی سپرده خاص، به منظور تامین مالی طرح­های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص و گواهی سپرده عام توسط بانک­ها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص منتشر می­شوند.

این گواهی ها می توانند بصورت بانام یا بی نام منتشر شوند، علاوه بر آن این گواهی ها قابلیت انتقال به غیر یا بازخرید قبل از سررسید را نیز دارند.

سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن ذکر می گردد.

گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.

در این حالت رابطه وکالت بین بانک و خریداران بعدی اوراق برقرار خواهد شد.

تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند اوراق گواهی سپرده بانک میتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که اوراق گواهی سپرده خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.

مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.

بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم (درصورت ایجاد) صورت پذیرد بلا مانع است.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی می باشد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی می باشد.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک باید علاوه برموارد فوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار ذکر شود ودرصورتی که بانک وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید تعیین سود و پرداخت اصل اوراق گواهی سپرده سپرده به موجب دستورالعمل های صادره کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به اوراق گواهی سپرده سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و اوراق گواهی سپرده خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.

شرکتهای حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.

بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شرکتهای حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.

متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) باید علاوه برمواردفوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی به درخواست سپرده گذار توسط بانک ذکر شود. در صورت استرداد وجه گواهی قبل از سررسید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر نقدینگی ندارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده از سیالیت سپرده‌ها می‌کاهد، گفت:

اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر نقدینگی ندارد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده از سیالیت سپرده‌ها می‌کاهد، گفت: اگر منابع حاصل از فروش این اوراق اوراق گواهی سپرده صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت.

پیمان قربانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آثار فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بر متغیر پایه پولی و نقدینگی اظهار داشت: فروش این اوراق از لحاظ طبقه‌بندی در چارچوب سپرده‌های بلندمدت قرار می‌گیرد و تاثیر آن جابه‌جایی سپرده‌ها از جاری، کوتاه‌مدت و وجوه نقد به سپرده‌های بلندمدت است. وی افزود: از این جهت فروش اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر حجم نقدینگی ندارد، بلکه از سیالیت نقدینگی و سپرده‌ها می‌کاهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد اگر بانک‌ها مصارفی برای این منابع در نظر نگرفته‌اند، می‌توانند صرف بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند، تصریح کرد: اگر منابع حاصل از فروش اوراق گواهی سپرده صرف بازپرداخت اوراق گواهی سپرده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، قطعا اثر کاهنده بر نقدینگی و پایه پولی خواهد داشت. قربانی این سوال را که آیا تاکنون برای مصرف منابع جمع‌آوری شده تصمیمی اتخاذ شده است، این‌گونه پاسخ داد: در درجه اول بانک اجرای طرح را تا پایان هفته به اتمام برساند تا به‌طور دقیق مشخص شود چه میزان منابع توسط هر بانک جمع‌آوری شده و سپس برای هزینه‌کرد آن تصمیم گرفت. وی تاکید کرد: در صورتی اجرای یک سیاست منجر به کاهش پایه پولی خواهد شد که پول به دست آمده به بانک مرکزی برگردد یا نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری شود. ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی روز گذشته از فروش 101هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی در بازه زمانی 28 بهمن تا 3 اسفندماه خبر داد. فروش این اوراق تا پایان ساعت کاری هفته جاری ادامه دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.