حاشیه اولیه چقدر است؟


هزینه پرورش بلدرچین

چگونه نتیجه پاتولوژی سرطان خود را بخوانیم

گزارش پاتولوژی یا گزارش آسیب شناسی (Pathology Report ) یک سند پزشکی است که اطلاعاتی را در مورد تشخیص بیماری مانند سرطان ارائه می‌دهد. برای آزمایش بیماری، نمونه ای از بافت مشکوک به بیماری شما به آزمایشگاهی ارسال می‌شود و پزشکی به نام آسیب شناس یا پاتولوژیست آن را زیر میکروسکوپ بررسی می‌کند که البته برای بدست ‌آوردن اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر ممکن است آزمایش های دیگری هم روی نمونۀ شما انجام شود. تمامی این یافته‌ها به گزارش آسیب شناسی شما (پاتولوژی) وارد می‌شود. اطلاعاتی شامل نوع بیماری شما، اینکه سرطان در بدن شما چقدر گسترش پیدا کرده و سایر جزئیات. در نهایت پزشک شما از این گزارش برای تصمیم گیری در مورد بهترین روش درمانی استفاده می‌کند.

قسمت‌های مختلف گزارش آسیب شناسی

اطلاعات و بخش‌های گزارش آسیب شناسی با توجه به نوع سرطان می‌توانند متفاوت باشند. معمولا نوع سرطان، بدخیم یا خوش خیم بودن آن و مرحلۀ بیماری در گزارش پاتولوژی مشخص می‌شود. اکثر گزارش‌ها معمولاً این قسمت‌ها را دارند. حتی اگر شما در مورد آزمایش ها و دوره‌های درمانی مختلف مطالعه کرده و اطلاعاتی داشته باشید، در این نوشته‌ها از زبان فنی پزشکی و اصطلاحات مختلف استفاده شده، بنابراین اگر سوالی دارید با پزشک خود مشورت کنید.

مشخصات

بخشی که حاوی اطلاعاتی است مانند نام، تاریخ تولد و شمارۀ پرونده پزشکی شماست. به علاوۀاطلاعات تماس پزشک شما، آسیب شناس و آزمایشگاهی که در آن نمونه گیری انجام شده است. همچنین جزئیاتی در مورد نمونۀ بافتی، اینکه از کدام قسمت بدن برداشته شده و روش نمونه برداری (بیوپسی یا جراحی) نیز در این قسمت نوشته شده‌است.

بررسی تشریحی (شرح عمومی یا گروس یا ماکروسکوپی یا Gross description یا Macroscopic description)

در این قسمت آسیب شناس (پاتولوژیست) مشخصات نمونۀ بافت را بدون استفاده از میکروسکوپ توصیف می‌کند. و اطلاعاتی مانند اندازه، شکل، رنگ، وزن و ارتجاع پذیری بافت را ثبت می‌کند. تومور ها اغلب به سانتی متر اندازه گیری می‌شوند. به یاد داشته باشید که اندازه فقط بخشی از شمای کلی است و گاهی اوقات تومورهای بزرگ رشد کند تری حاشیه اولیه چقدر است؟ نسبت به تومورهای کوچک دارند.

شرح میکروسکوپی (Microscopic description)

در این بخش از بررسی، آسیب شناس بافت را به صورت لایه‌های نازک برش می‌زند و آن‌ها را روی لام (اسلاید) قرار داده، آنها را رنگ آمیزی می‌کند و با میکروسکوپ به صورت دقیق‌تری به آنها نگاه می‌کند.
آسیب شناس به این واسطه شکل دقیق سلول های سرطانی، تفاوتشان با سلول های طبیعی و اینکه آیا به بافت های اطراف گسترش یافته‌اند یا خیر را بررسی و یادداشت می‌کند.
شرح میکروسکوپی شامل جزئیاتی است که تشخیص و مسیر درمان شما را مشخص می‌کند و می‌تواند شامل این بخش‌ها باشد:

درجه (گرید، Grade) بیماری

آسیب شناس، سلول های سرطانی را بر اساس مقیاس‌های مختلفی که برای انواع مختلف سرطان وجود دارد، با سلول های سالم مقایسه می‌کند و درجۀ سلول ها را مشخص می‌کند. درجۀ تومور نشان دهنده سرعت رشد و احتمال گسترش آن در بدن است.

به صورت کلی، معنی این درجات به شرح زیر است:

(درجه‌ پایین، بیشترین تمایز)

(درجه‌ متوسط، تا حدودی متمایز)

(درجه‌ بالا، غیر متمایز)

تهاجمی یا غیرتهاجمی بودن سرطان (Invasiveness)

از نظری تهاجمی بودن، تومور ممکن است یکی از سه حال زیر را داشته باشد.

حاشیه یا مارژین تومور (Tumor Margins)

در زمان برداشتن تومور، جراح شما یک منطقه اضافی از لبه یا مرز بافت طبیعی را که اطراف تومور را احاطه کرده است، خارج می‌کند. این منطقه حاشیه تومور نام دارد و پاتولوژیست آن را بررسی می‌کند تا ببیند که آیا در آن هیچ سلول سرطانی یافت می‌شود یا خیر. برای این بررسی سه نتیجۀ ممکن وجود دارد:

 • مثبت (Positive): سلول های سرطانی در لبه (Edge یا Border) حاشیه یافت می‌شوند. چنین یافته‌ای احتمالاً به این معنی است که به جراحی بیشتری نیاز است.
 • منفی (Negative): حاشیه بافت هیچ سلول سرطانی ندارد.
 • نزدیک (Close): سلولهای سرطانی در حاشیه های به ظاهر سالم بافت وجود دارند ، اما تا لبۀ نمونۀ بافت گسترش پیدا نکرده‌اند. با اینحال ممکن است نیاز به جراحی بیشتری داشته باشید.

درگیری گره های لنفی (Lymph Nodes) یا لنف آدنوپاتی (Lymphadenopathy)

گره های لنفی (لنفاوی) اندام های کوچکی هستند که بخشی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند. پزشک شما ممکن است از گره های لنفی نزدیک تومور نمونه برداری کرده یا تعدادی از آن‌ها را خارج کرده باشد تا ببیند آیا سرطان به آن‌ها گسترش یافته است یا نه؛ سه نتیجه ممکن است برای نمونۀ گره های لنفی شما گزارش شود:

 • منفی (Negative یا Free) به معنی عاری از سلول سرطانی
 • مثبت (Positive یا Involved) به معنی وجود سلول های سرطانی
 • واکنشی (Reactive) به معنی فعال بودن سلول های دستگاه ایمنی در گرۀ لنفی

تعداد گره های لنفی درگیر نسبت به کل گره هایی که خارج شده اند، معمولا به صورت یک کسر بیان می‌شود.

میزان میتوز (Mitosis)

معیاری برای اندازه گیری سرعت تقسیم سلول های سرطانی که برای بدست آوردن این عدد، معمولاً آسیب شناس تعداد سلول های در حال تقسیم را در مقدار مشخصی از بافت شمارش می‌کند. تعداد تقسیم میتوز بافت، برای یافتن درجه (گرید) سرطان استفاده می‌شود.

مرحله یا استیج (Stage) سرطان

مرحله بندی سرطان به پزشک کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که کدام روش‌های درمانی بهترین نتیجه را خواهند داشت. متداول ترین روش مرحله بندی سرطان، روش TNM است. در مرحله بندی به شیوۀ TNM، حرف T نشان دهنده اندازۀ تومور، حرف N نشان دهندۀ گسترش سرطان به گره های لنفاوی مجاور و حرف M نشان دهندۀ گسترش آن به سایر قسمتهای بدن است. بیشتر سرطان ها را بر اساس اندازه ، میزان گسترش و دیگر یافته‌ها به چهار مرحله کلی تقسیم می‌کنند که با حاشیه اولیه چقدر است؟ اعداد رومی (I – IV) نمایش داده می‌شوند. هرچه مرحله بیماری بالاتر باشد، سرطان پیشرفته تر است. بعضی سرطان ها در مرحله صفر قرار دارند ، این بدان معناست که این سرطان در مراحل خیلی اولیه قرار دارد یا خوش خیم است.

تومور مارکرها (Markers) یا آی اچ سی (IHC)

مارکر های تومور، موادی هستند توسط سلول های سالم و سرطانی تولید می‌شوند. به کمک مارکر هایی که سلول های گوناگون تولید می‌کنند، می‌توان به نوع و ماهیت آن‌ها پی برد. مارکر ها به پاتولوژیست کمک می‌کنند تا جایی که تومور اولین بار در آن ایجاد شده، نوع تومور و میزان فعالیت سلول ها را تشخیص دهد و پاسخ سرطان به درمان های مختلف را تا حدی پیشبینی کند.

تومور مارکر ها به وسیلۀ رنگ آمیزیِ IHC (رنگ آمیزی بافت) بررسی می‌‍شوند و به شکل یک لیست از مارکرهای مختلف نشان داده می‌شوند. نتیجۀ بررسی هر مارکر معمولا به شکل مثبت یا منفی (Positive/Negative) یا درصد، در مقابل آن نوشته می‌شود.

تشخیص یا دیاگنوز (Diagnosis یا Dx)

آسیب شناس تمامی این یافته‌ها را بررسی کرده و نتیجه‌گیری خود را به عنوان تشخیص بیماری (Diagnosis یا Dx) بیان می‌کند. تشخیص یا دیاگنوز معمولاً شامل نوع سرطان ، درجه تومور ، وضعیت گره‌های لنفاوی ، وضعیت حاشیه بافت و مرحله (استیج) سرطلن خواهد بود.

توضیحات یا کامِنت‌ها (Comments یا Impresson)

گاهی ممکن است آسیب شناس نظرات و توضیحات بیشتری را در این قسمت بنویسد تا به وسیله‌ی آن اطلاعات بیشتری را در مورد سرطان شرح دهد، وضعیت را توضیح داده و یا آزمایشات حاشیه اولیه چقدر است؟ اضافی را توصیه کند.

مشاوره هزینه پرورش بلدرچین – پرورش بلدرچین به چقدر سرمایه نیاز دارد؟

هزینه پرورش بلدرچین

هزینه پرورش بلدرچین

هزینه پرورش بلدرچین ، پرورش بلدرچین به چقدر سرمایه نیاز دارد؟

اگر شما نیز جزو افرادی هستید که پس از مدت ها تحقیق و پرس و جو به فکر پرورش بلدرچین افتاده اید و حال به دنبال سوال مقدار هزینه پرورش بلدرچین هستید این نوشته به شما در جهت نزدیک شدن به هدفتان کمک زیادی خواهد کرد.

بلدرچین بر خلاف مرغ بسیار زود بالغ می شوند، و شروع به تخم گذاری می کنند. ولی یک مرغ برای شروع تخم گذاری به شش ماه زمان نیاز دارد. بلدرچین ها در برابر بیماری ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. بازار فروش آنها بسیار بالا بوده و هنوز شرکت های کلان وارد این حرفه نشده اند، و این خود یک مزیت برای پرورش دهندگان نوپا می باشد.

هزینه پرورش بلدرچین

هزینه پرورش بلدرچین

راهکار های تامین سرمایه و بازاریابی و فروش آن چیست؟

شما می توانید از فروش تخم بلدرچین ها درآمد کسب کنید اگر هم تمایلی به حاشیه اولیه چقدر است؟ برداشت تخم از آنها نداشته باشید یا تجهیزات لازم جهت برداشت تخم از آنها را ندارید، می توانید با گوشتی کردن آنها را به بازار عرضه کنید.

در این نوشته سعی داریم تا با معرفی ارزان ترین تجهیزات و حداقل سرمایه 15 الی 20 میلیون تومان شما را به سمت پرورش بلدرچین سوق دهیم و در گام بعدی نحوه تامین سرمایه و روش های بازاریابی در این شغل را توضیح خواهیم داد.

برای شروع پرورش بلدرچین چکار باید بکنیم؟

اولین و مهم ترین شرط در پرورش بلدرچین علاقه است، در کل اگر به چیزی علاقه داشته باشید بدون در نظر گرفتن مشقت ها و سختی ها آن کار را با تمام وجود انجام خواهید داد. در مورد پرورش بلدرچین نیز همین قضیه صادق است. اگر به پرندگان علاقه ای ندارید و صرفا جهت کسب درآمد می خواهید وارد این حرفه شوید، باید بگیم که خیلی زود از این کار دلسرد خواهید شد.

شروع پرورش بلدرچین

شروع پرورش بلدرچین

حال که این علاقه را در خود می بینید، گام بعدی تامین مکان پرورش است. مکان مورد نظر باید خارج از شهر و بدون آلودگی صوتی باشد. اگر چنین مکانی را قبلا تامین کرده اید گام بعدی شما آماده سازی شرایط زندگی بلدرچین ها خواهد بود. تجهیزات لازم برای پرورش بلدرچین عبارتند از :

 • دستگاه تهویه
 • دستگاه تولید
 • رطوبت دستگاه گرمایشی
 • دستگاه سرمایشی

برای مطالعه بیشتر در مورد فضا و تجهیزات لازم به نوشته برای پرورش بلدرچین به چه مقدار فضا و چه تجهیزاتی نیازمندیم؟ مراجعه شود.

هزینه اجاره مکان و خرید تجهیزات سالن پرورش بلدرچین چقدر خواهد بود؟

سالن پرورش بلدرچین

اگر در روستا زندگی می کنید و تامین مکان برای شما آسان می باشد، پس از لحاظ فضای پرورش بلدرچین جای نگرانی نیست. ولی اگر می خواهید مکانی را اجاره کنید، باید نکات زیر را مورد توجه قرا دهید :

 • – به دلیل تولید بوی نامطبوع توسط بلدرچین ها، مکان باید دور از شهر و مناطق مسکونی باشد.
 • – به دلیل حساس بودن بلدرچین ها به صدای بلند، مکان باید دور از جاده ها و راه آهن باشد.
 • – دسترسی به آب، برق و گاز شهری

سالن پرورش بلدرچین

سالن پرورش بلدرچیندر مورد هزینه پرورش بلدرچین ، اگر سالن پرورش را 50 متر مربع هزینه اجاره ماهیانه را 700 هزار تومان، به طور میانگین 2000 بلدرچین در این مکان می توانید پرورش دهید.

تجهیزات سالن پرورش بلدرچین

همانطور که در بالا نیز اشاره شد تجهیزات سالن پرورش بلدرچین عبارتند از :

 • – سیستم تهویه (هواکش)
 • – سیستم گرمایشی (هیتر)
 • – سیستم سرمایشی (کولر)
 • – سیستم تامین رطوبت (مه ساز)
 • – دانخوری
 • – آبخوری نیپل

طبق بر آورد های انجام شده برای خرید تجهیزات بالا به حدود 5 میلیون تومان سرمایه نیاز هست.

چگونه پرورش بلدرچین را شروع کنم؟

شاید به عنوان کسی که تاکنون این پرنده را از نزدیک ندیده اید، پرورش انبوه آن برایتان مشکل باشد و نتوانید برآوردی بر هزینه پرورش بلدرچین داشته باشید. بنابراین پیشنهاد می شود قبل از شروع به پرورش انبوه بلدرچین چند جوجه از این پرنده را خریداری کنید و گام به گام تا بزرگ شدن پرنده با تغذیه، شرایط زندگی و انواع بیماری های آن آشنا شوید. این تجربه کسب شده به شما در مرحله بعدی یعنی پرورش انبوه کمک شایانی خواهد کرد.

اما اگر جزو کسانی هستید که قبلا با خلقیات، رفتار و تغذیه بلدرچین آشنایی داشته اید و احساس می کنید که در سطح انبوه نیز می توانید این پرنده را پرورش دهید، برای این مرحله خودتان را آماده کنید.

در این مرحله شما چند راه پیش رو دارید، می توانید جوجه بلدرچین یک روزه خریداری کنید یا می توانید با خرید یک دستگاه جوجه کشی ارزان و با کیفیت و چند تخم نطفه دار بلدرچین اقدام به جوجه کشی از این پرنده بکنید. اگر هم قصد شما برداشت تخم از بلدرچین ها می باشد می توانید چند بلدرچین مولد (تخم گذار) و سالم از افراد مطمئن خریداری کنید و با خرید قفس های مکانیزه برداشت تخم از این پرنده را آغاز کنید.

قیمت جوجه بلدرچین های یک روزه در بازار حدود 700 تومان، تخم نطفه دار بلدرچین حدود 250 تومان و قیمت بلدرچین مولد 5000 تومان میباشد. با توجه به نیاز خود می توانید تعداد مورد نظر را خریداری نمایید.

مزایا و معایب شروع کار با جوجه های یک روزه

بلدرچین یک روزه

بلدرچین یک روزهخرید و پرورش جوجه بلدرچین برای کسانی مناسب است که می خواهند آنها را پروار نموده و پس از 45 روز روانه بازار کنند. از معایب این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • – احتمال مرگ جوجه ها در اثر بیماری
 • – قیمت بالای جوجه ها
 • – حاشیه سود کمتر

مزایای این روش شامل :

 • – اطمینان از سالم بودن جوجه ها
 • – دوره بازگشت سرمایه 45 روز

مزایا و معایب شروع کار با جوجه کشی از بلدرچین

این روش نیز مانند روش قبل مناسب آن دسته از پرورش دهندگانی می باشد که قصد پروار کردن بلدرچین ها را دارند. لازم به ذکر است که دوره جوجه کشی بلدرچین ها 17 روز می باشد.

از مزایای این روش می توان موارد زیر را برشمرد :

 • – قیمت پایین تخم های نطفه دار
 • – حاشیه سود بالا

معایب این روش عبارتند از :

 • – احتمال فلج مادرزادی جوجه ها
 • – احتمال مردن جوجه ها پس از تولد
 • – دوره بازگشت سرمایه 62 روز (17 روز دوره جوجه کشی + 45 روز دوره پرورش)

اما با توجه به دستگاه جوجه کشی که امروزه تولید می شود، احتمال مرگ یا فلج شدن جوجه ها بسیار ناچیز شده است. چوه این دستگاه ها عملیات جوجه کشی را کاملا اتوماتیک انجام داده و جوجه ها تا چند روز پس از تولد برای احیای قوای بدن داخل دستگاه می مانند.

دستگاه جوجه کشی ایزی باتور از جمله دستگاه هایی می باشد که فرایند جوجه کشی را به صورت خودکار انجام می دهد.

قیمت دستگاه جوجه کشی مورد نیاز شما برای شروع کار حدود 4 میلیون تومان برآورد می شود.

مزایا و معایب شروع کار با خرید بلدرچین مولد

این روش مناسب کسانی می باشد که قصد آنها از پرورش بلدرچین تولید و فروش تخم بلدرچین می باشد. در این روش علاوه بر تجهیزات ذکر شده برای سالن به قفس های مکانیزه پرورش بلدرچین نیز نیاز می باشد.در در هزینه پرورش بلدرچین نهایی تاثیر گذار حاشیه اولیه چقدر است؟ می باشد.

بلدرچین مولد

بلدرچین مولد

مزایای این روش عبارتند از :

 • – اطمینان از مولد بودن بلدرچین ها
 • – اطمینان از سالم بودن بلدرچین ها
 • – دوره بازگشت سرمایه یک هفته

معایب این روش شامل :

 • – هزینه بالای خرید قفس مکانیزه
 • – حاشیه سود کم
 • – قیمت بالای بلدرچین بالغ و مولد

قیمت قفس های مکانیزه مورد نیاز شما برای پرورش 5000 بلدرچین بالغ، حدود 8 میلیون تومان برآورد شده است.

هزینه خوراک بلدرچین چقدر خواهد بود؟

بلدرچین دو نوع خوراک دارد، که از دوره تولد تا 20 روزگی خوراک استارتر و از دوره 20 روزگی تا رشد کامل خوراک رشد نامیده می شود. قیمت هر کیلو خوراک استارتر 2500 تومان و قیمت هر کیلو خوراک رشد 2700 تومان برآورد شده است.
با توجه به نیازتان می توانید این خوراک را از بازار و یا دامپزشکان معتبر خریداری نمایید. فقط به این نکته توجه داشته باشید که خوراک بلدرچین باید شامل همه مواد معدنی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها باشد تا نیاز های بدن بلدرچین را تامین کند و دچار بیماری یا ضعف بدنی نشود.
هر بلدرچین از دوره تولد تا بلوغ کامل 650 گرم خوراک مصرف می کند.معمولا برای دانخوردن بلدرچین از تجهیزاتی مانند دانخوری بلدرچین استفاده میشود.

هزینه درمان و واکسن بلدرچین چقدر است؟

بسته به تعداد بلدرچین هایی که دارید و هزینه تعداد واکسن های بلدرچین و دستمزد دامپزشک این قیمت متفاوت خواهد بود، ولی برای 5000 بلدرچین حدود 200 الی 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه حمل و نقل چقدر است؟

این هزینه نیز بسته تناژ بار شما و فاصله شما تا بازار متفاوت خواهد بود. ولی در حالت کلی حدود 300 هزار تومان را برای 5 تن بار و فاصله 50 کیلومتری از شهر در نظر بگیرید.

قیمت فروش تخم بلدرچین و بلدرچین گوشتی در بازار چقدر است؟

قیمت فروش هر تخم بلدرچین در بازار حدود 190 تومان و هر بلدرچین زنده 4000 تومان برآورد شده است.

چگونه سرمایه مورد نیاز برای پرورش بلدرچین را تامین کنیم؟

خوشبختانه در جهت حمایت از تولید داخلی و توجه همه جانبه دولت به برنامه اقتصاد مقاومتی، سازمان هایی وجود دارند که با مراجعه به آنها می توانید از وام اشتغال زایی برای تامین هزینه پرورش بلدرچین بهره مند شوید. از جمله این سازمان ها می توان به جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه ای اشاره نمود.

اندازه بلدرچین

چگونه محصول خود را در بازار بفروشیم؟

شما قبل از اینکه اقدام به پرورش بلدرچین کنید و هزینه پرورش بلدرچین را برآورد کنید ، باید بازار هدف را شناسایی و در مورد رقبای خود تحقیق کرده باشید. شما باید این احتمال را بزنید که در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد که سرانه مصرف گوشت بالایی دارند، بازاریابی و فروش محصول کاری مشکل خواهد بود، چرا که قبل از شما شرکت ها و تولید کنندگان بزرگی با توان مالی بالا در آنجا حضور پیدا کرده اند و سهم بزرگی از بازار را نصیب خود نموده اند.

پس بنابراین تمرکز اصلی شما بر روی شهرهایی خواهد بود که هنوز رقبای شما به آنجا راه پیدا نکرده اند و یا بسیار ضعیف عمل نموده اند. خوشبختانه با وجود بستر رایگانی مانند اینترنت بازاریابی محصولات شما آنچنان که به نظر می رسد مشکل نخواهد بود. شما می توانید از سایت های رایگان ثبت آگهی مانند شیپور و دیوار برای فروش محصولات خود استفاده کنید. مشتری اصلی محصول شما در درجه اول شرکت های بسته بندی گوشت و تخم بلدرچین خواهند بود، در درجه بعدی رستوران ها، تالار ها و خانوار ها مشتریان شما خواهند بود.

در نهایت ذکر این نکته ضروریست، در صورتی که قصد فروش بلدرچین های گوشتی را دارید باید آن را زنده بفروشید چون برای کشتار و بسته بندی آن نیاز به تجهیزاتی خواهد بود که به سرمایه بالایی نیازمند است و سود شما را کاهش خواهد داد. و اگر قصد فروش تخم بلدرچین ها را دارید باید انها را به صورت فله ای یا بسته بندی نشده بفروشید، برای بسته بندی تخم بلدرچین ها نیاز به لیبل همراه با شماره پروانه بهداشت خواهید داشت که این کار شما را ملزم به اخذ مجوز از وزارت بهداشت می نماید.

اگر شما نیز در مورد هزینه پرورش بلدرچین تجربه دارید ، خوشحال میشویم در قسمت دیدگاه ها تجربیان و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

حاشیه اولیه چقدر است؟

انواع خال را می توان در سه دسته خال معمولی، خال دیسپلاستیک و خال سرطانی یا ملانوما طبقه بندی کرد. خال معمولی بسیار به ندرت تبدیل به خال های سرطانی می شود اما خال دیسپلاستیک کمی بیشتر از خال معمولی ممکن است به خال های سرطانی تبدیل شود. ملانوما تهاجمی ترین نوع سرطان پوست می باشد که می تواند سایر ارگان های بدن را درگیر کند. قرار نگرفتن زیاد در معرض نور خورشید، عدم استفاده از دستگاه های برنزه کننده و استفاده از ضد آفتاب می تواند باعث پیشگیری از ملانوما یا سرطان پوست بدخیم شود.

خال معمولی چیست؟

یک خال معمولی توده ای روی پوست است که در اثر تجمع خوشه سلول های رنگدانه به نام ملانوسیت ها ایجاد می شود. اغلب افراد بالغ بین 10 تا 40 خال معمولی دارند. این توده ها معمولا در نواحی ایجاد می شود که در معرض نور خورشید قرار دارند. به ندرت خال ها روی کف سر، پستان ها و یا باسن نیز یافت می شوند.

اگرچه خال معمولی از زمان تولد وجود دارند (خال مادرزادی) اما معمولا در دوران کودکی از بین می روند. در اغلب موارد تا 40 سالگی خال های جدیدی روی بدن ایجاد می شود. اما در سنین بالاتر خال ها معمولا محو می شوند.

ظاهر خال معمولی چگونه است؟

عمدتا یک خال معمولی کمتر از پنج میلی متر ضخامت دارد. معمولا به شکل گرد و یا بیضی است و سطح نرم با لبه های مشخص دارد و اغلب گنبدی شکل می باشد. یک خال معمولی حتی می تواند صورتی و قرمز مایل به قهوه ای باشد. افرادی که پوست و مو تیره دارند اغلب خال های تیره تری در مقایسه با افراد بور با موهای روشن دارند.

آیا خال معمولی به خال های سرطانی یا ملانوما تبدیل می شود؟

بله، اما یک خال معمولی به ندرت به خالی های سرطانی یا ملانوما تبدیل می شود. ملانومای بدخیم جدی ترین و خطرناک ترین نوع سرطان پوست می باشد.

علائم خال مشکوک

اگرچه خال های معمولی سرطانی نیستند اما افرادی که بیش از پنجاه خال معمولی دارند بیشتر در خطر ابتلا به ملانوما یا سرطان پوست بدخیم قرار دارند. در صورت بروز تغییرات زیر در خال های معمولی فورا باید به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید:

 • تغییر رنگ خال یا چند رنگی خال
 • کوچک تر شدن یا بزرگ تر شدن خال
 • تغییراتی در بافت خال، شکل و ارتفاع خال
 • خشک شدن یا پوسته پوسته شدن سطح خال
 • خارش خال
 • خونریزی یا وجود ترشح از خال
 • عدم تقارن خال
 • حاشیه های نامنظم خال
 • قطر بیش از 6 میلی متر خال

خال دیسپلاستیک چیست؟

یکی دیگر از انواع خال، خال دیسپلاستیک می باشد، خال دیسپلاستیک نوعی خال است که ظاهری متفاوت از خال های معمولی دارد. یک خال دیسپلاستیک ممکن است بزرگ تر از یک خال معمولی باشد و رنگ، سطح و لبه آن می تواند متفاوت باشد. خال دیسپلاستیک معمولا بیش از پنج میلی متر ضخامت دارد. خال دیسپلاستیک می تواند طیفی از رنگ ها از صورتی تا تیره را داشته باشد. خال دیسپلاستیک معمولا لبه های منظمی دارد که در پوست اطراف محو می شود و معمولا مسطح و فلس مانند می باشد.

خال دیسپلاستیک ممکن است در هر جایی از بدن ایجاد شود اما معمولا در نواحی دیده می شود که در معرض خورشید قرار دارد. خال دیسپلاستیک ممکن است در نواحی مانند کف سر و سینه ها که در معرض خورشید قرار ندارند نیز ایجاد شود. برخی افراد تنها یک جفت خال دیسپلاستیک دارند اما برخی دیگر ممکن است بیش از 10 خال دیسپلاستیک داشته باشند. این افراد معمولا تعداد بیشتری از خال های معمولی را دارند.

آیا خال دیسپلاستیک به خال های سرطانی یا ملانوما تبدیل می شود؟

بله، اما اغلب خال های دیسپلاستیک به خال های سرطانی یا ملانوما تبدیل نمی شوند. اغلب این خال ها در طول زمان پایدار و بدون تغییر باقی می ماند. محققین برآورد می کنند شانس ایجاد ملانوما یا سرطان پوست بدخیم برای افرادی با بیش از 5 خال دیسپلاستیک 10 برابر بیشتر از کسانی می باشد که به این خال ها دچار نیستند.

همه افراد باید از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنند و از لامپ های خورشیدی و دستگاه های برنزه کننده دور بمانند اما افرادی که خال دیسپلاستیک دارند باید بیشتر مراقب پوست خود باشند و از آفتاب سوختگی دور بمانند.

بعلاوه خیلی از پزشکان متخصص پوست توصیه می کنند افرادی با خال دیسپلاستیک باید پوست خود بطور ماهانه بررسی نمایند و در صورت بروز تغییراتی در خال دیسپلاستیک به متخصص پوست مراجعه کنند این تغییرات شامل موارد زیر است:

 • تغییر در رنگ خال
 • کوچک تر شدن یا بزرگ تر شدن خال
 • تغییراتی در شکل، بافت و اندازه خال
 • خشک شدن و پوسته پوسته شدن خال
 • سخت شدن و توده ای شدن خال
 • خارش خال
 • ترشحات خونی یا چرکی از خال

نکته دیگری که افراد مبتلا به خال های دیسپلاستیک باید بدان توجه کنند این است که باید پوست آنان توسط پزشک متخصص پوست معاینه شود. گاهی نیاز است بیمار یا پزشک متخصص پوست از خال دیسپلاستیک عکس بگیرد تا تغییرات خال در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. برای افرادی با بیش از 5 خال دیسپلاستیک پزشکان سالانه یا هر دو سال یک بار معاینه انجام می دهند زیرا تا حدی ریسک ابتلا به سرطان پوست بدخیم یا ملانوما وجود دارد. برای افرادی که سابقه خانوادگی در ابتلا به ملانوما دارند پزشکان معاینات متعدد پوستی را هر سه تا شش ماه توصیه می کنند.

برداشتن خال دیسپلاستیک یا معمولی برای پیشگیری از خال های سرطانی موثر است؟

خیر. معمولا نیازی به برداشتن خال دیسپلاستیک یا خال معمولی وجود ندارد. یک دلیل آن است که تعداد اندکی از خال های دیسپلاستیک و یا معمولی به خال های سرطانی یا ملانوما تبدیل می شوند. دلیل دیگر این است که حتی برداشتن خال از روی پوست از سرطان پوست پیشگیری نمی کند. به همین دلیل پزشکان تنها خال هایی که تغییر شکل یا تغییر رنگ داده اند را بر می دارند.

ملانوما چیست؟

یکی دیگر از انواع خال ها می تواند منجر به ملانوما یا سرطان پوست شود، ملانوما نوعی سرطان پوست می باشد که در ملانوسیت ها ایجاد می شود. ملانوما سرطانی خطرناک است زیرا می تواند به بافت های اطراف حمله کرده و به سایر بخش های بدن مانند ریه ها، کبد، استخوان یا مغز نیز منتشر شود. هر چه ملانوما زودتر تشخیص داده شود و ضایعات سرطانی زودتر برداشته شود احتمال موفقیت آمیز بودن درمان سرطان پوست بیشتر خواهد بود.

اغلب ملانوسیت ها در پوست هستند و ملانوما می تواند در هر جایی روی سطح پوست اتفاق بیفتد. ملانوما می تواند از یک خال معمولی یا خال دیسپلاستیک آغاز شود هم چنین می تواند در بخش های ظاهرا نرمال پوست نیز ظاهر شود. علاوه بر این ملانوما می تواند در چشم ها، مسیر گوارشی و سایر بخش های بدن نیز ایجاد شود.

ملانوما در مردان عمدتا در گردن، سر و یا پشت اتفاق می افتد. ملانوما در خانم ها اغلب در بخش های پایینی پا و یا پشت اتفاق می افتد. افرادی با پوست تیره کمتر در خطر ابتلا به ملانوما قرار دارند و این در مقایسه با کسانی است که پوست های روشن دارند. ملانوما در افراد با پوست تیره عمدتا در زیر ناخن انگشتان دست و پا، کف دست ها و یا کف پاها ایجاد می شود.

ملانوما چه ظاهری دارد؟

اغلب علائم اولیه ملانوما تغییر در شکل، اندازه و رنگ خال های موجود است. ملانوما می تواند در نواحی دیگر پوست نیز ظاهر شود. ویژگی های زیر علائم اولیه ملانوما را نشان می دهد:

 • عدم تقارن خال: شکل نیمی از خال با نیمه دیگر متفاوت است.
 • مرز نامنظم خال: لبه های خال عمدتا نامنظم می باشد. رنگدانه ها ممکن است به پوست اطراف نیز گسترش یابند.
 • رنگ غیر نرمال خال: سایه های سیاه، قهوه ای و قرمز مایل به قهوه ای ممکن است وجود داشته باشد. نواحی سفید، خاکستری، قرمز، صورتی یا آبی ممکن است وجود داشته باشد.
 • ضخامت خال: تغییر در اندازه و معمولا افزایش سایز در خال ها دیده می شود. ملانوما می تواند کوچک باشد اما در حاشیه اولیه چقدر است؟ حاشیه اولیه چقدر است؟ اغلب موارد بیش از 6 میلی متر ضخامت دارد.

خال های سرطانی در طول چند هفته تا چند ماه تغییر می کنند.

ملانوما ظاهر متفاوتی دارد. خیلی از ضایعات ملانوما تغییرات عنوان شده را نشان می دهند. اما برخی ممکن است تنها یک یا دو مورد از تغییرات ذکر شده را نشان دهند.

در موارد پیشرفته ملانوما بافت خال ممکن است تغییر کند. پوست سطح خال ممکن است شکسته شود. خال به شکل توده سخت و سفت در آید. سطح خال ممکن است چرکی یا خونی باشد. برخی اوقات ملانوما با خارش خال و درد همراه بوده و ممکن است نسبت به لمس حساس شود.

ملانوما چطور تشخیص داده می شود؟

تنها راه تشخیص ملانوما برداشتن بافت و بررسی خال های سرطانی می باشد. پزشک متخصص پوست احتمالا بخشی یا همه پوست غیر نرمال را بر می دارد. این روش تنها چند دقیقه زمان می برد و در مطب پزشک انجام می شود. نمونه توسط پاتولوژیست و زیر میکروسکوپ بررسی می شود.

چه تفاوت هایی بین خال معمولی، خال دیسپلاستیک و خال های سرطانی وجود دارد؟

خال معمولی، خال دیسپلاستیک و خال سرطانی بر اساس سایز، رنگ، شکل و بافت سطح خال متفاوت می باشند. برخی تفاوت ها بین خال ها و ضایعات سرطانی در ادامه لیست می شود. تفاوت مهمی که وجود دارد این است که یک خال معمولی یا خال دیسپلاستیک بعد از برداشتن کامل خال دیگر عود نمی کند اما خال های سرطانی یا ملانوما در برخی موارد عود می کند. هم چنین ملانوما می تواند به سایر بخش های بدن نیز منتشر شود.

سوالات رایج در مورد خال معمولی

 • آیا خال معمولی سرطانی می شود؟ خیر، خال های معمولی به ندرت سرطانی می شوند.
 • چند نفر خال معمولی دارند؟ اغلب افراد بالغ دارای خال معمولی می باشند.
 • اندازه خال معمولی چقدر است؟ معمولا این خال ها کمتر از پنج میلی متر ضخامت دارند.
 • خال معمولی چه رنگی است؟ خال های معمولی صورتی، قرمز مایل به قهوه ای، قهوه ای یا سیاه هستند (افرادی با پوست تیره خال سیاه دارند). هم چنین ممکن است خال گوشتی به رنگ پوست باشد اما رنگ خال های معمولی یکنواخت و یکدست است.
 • شکل خال های معمولی چگونه است؟ معمولا گرد یا بیضی هستند. یک خال معمولی لبه های متمایزی دارد و مرز آن با بقیه پوست مشخص است.
 • سطح خال معمولی چگونه است؟ سطحی ملایم و تخت دارد و به عنوان یک نقطه ی نرم روی پوست احساس می شوند. ممکن است کمی برآمده نیز باشد.

سوالات رایج در مورد خال دیسپلاستیک

 • آیا خال دیسپلاستیک سرطانی است؟ خیر، اما خال دیسپلاستیک در مقایسه با خال های معمولی کمی بیشتر در خطر سرطانی شدن قرار دارد ولی اغلب آن ها سرطانی نمی شوند.
 • چند نفر به خال دیسپلاستیک دچارند؟ حدود 1 نفر از هر 10 نفر فرد بالغ (حدود 8 میلیون نفر در ایران) حداقل یک خال دیسپلاستیک دارند.
 • اندازه خال دیسپلاستیک چقدر است؟ خال دیسپلاستیک اغلب از پنج میلی متر بزرگ تر می باشد.
 • رنگ خال دیسپلاستیک چگونه است؟ رنگ خال دیسپلاستیک ترکیبی از قرمز مایل به قهوه ای، قهوه ای، قرمز و یا صورتی می باشد.
 • شکل خال دیسپلاستیک چگونه است؟ خال دیسپلاستیک مرز نامنظمی دارد و حتی ممکن است خال به رنگ پوست باشد.
 • بافت خال دیسپلاستیک چگونه است؟ خال دیسپلاستیک ممکن است بافت نرم، پوسته پوسته، نامنظم، خشن و زبر داشته باشد.

سوالات رایج در مورد خال های سرطانی با ملانوما

 • آیا ملانوما سرطان است؟ بله.
 • چند نفر ملانوما دارد؟ ملانوما کمتر از سایر انواع سرطان پوست شایع می باشد.
 • اندازه خال های سرطانی یا ضایعات ملانوما چقدر است؟ خال های سرطانی معمولا ضخامتی بیش از 6 میلی متر دارند.
 • رنگ خال های سرطانی چگونه است؟ خال های سرطانی معمولا رنگ یکنواختی ندارند و خیلی از این خال ها سایه سیاه، قهوه ای و قرمز مایل به قهوه ای دارند. ممکن است نواحی از خال سفید، خاکستری، قرمز، صورتی یا آبی باشد.
 • شکل خال های سرطانی چگونه است؟ اغلب نامنظم و غیر قرینه هستند. لبه های خال سرطانی به هم ریخته شده و ممکن است در بقیه پوست محو شوند.
 • سطح ضایعات ملانوما چگونه است؟ ضایعات ملانوما ممکن است توده ای و سخت به نظر برسد. ممکن است سطح خال پاره شود هم چنین احتمال خونریزی و چرک از خال های سرطانی وجود دارد.
 • چگونه مراقب خال پوستی باشیم؟افراد باید در صورت ایجاد خال جدید یا ایجاد تغییر در خال های موجود فورا با پزشک متخصص پوست مشورت کنند. پزشک خانواده خال های غیر معمول را به متخصص پوست ارجاع می دهد. در درمان خال های سرطانی یا ملانوما ممکن است پزشکان متخصص جراح و درمان سرطان نیز حضور داشته باشند.

فاکتور های خطر ملانوما یا سرطان پوست بدخیم

 • داشتن خال دیسپلاستیک
 • داشتن بیش از 50 خال معمولی
 • قرار گرفتن در معرض نور خورشید. نور خورشید منبع تابش اشعه فرابنفش می باشد که سبب آسیب پوستی می شود و ممکن است به ملانوما یا سایر انواع سرطان های پوست بیانجامد.
 • آفتاب سوختگی های شدید همراه با تاول. افرادی که در گذشته سابقه حداقل یک آفتاب سوختگی شدید همراه با تاول را داشته اند در خطر ابتلا به ملانوما هستند. اگر چه افرادی که به آسانی دچار آفتاب سوختگی می شوند مانند کودکان، در دوران بزرگسالی بیشتر در خطر ابتلا به ملانوما قرار دارند.
 • هر چند داشتن پوست تیره احتمال ابتلا به ملانوما را کاهش می دهد اما حتی افراد تیره نیز اگر زمان زیادی را بدون ضد آفتاب در معرض خورشید بگذرانند در خطر ابتلا به ملانوما قرار دارند.
 • نور آفتاب می تواند توسط شن، آب، برف، یخ و پیاده رو منعکس شود. اشعه خورشید می تواند از ابر، شیشه ها، پنجره ها و لباس های سبک نیز عبور کند.
 • منابع مصنوعی تابش اشعه فرابنفش مانند دستگاه های برنزه کننده می تواند آسیب پوستی و ملانوما را به دنبال داشته باشد. باید افراد جوان را تشویق کرد تا از برنزه کردن با این دستگاه ها اجتناب کنند. استفاده از این دستگاه ها تا قبل از 30 سالگی، احتمال ایجاد سرطان پوست را افزایش می دهد.
 • سابقه شخصی. افرادی که ملانوما داشته اند در خطر ابتلا به ملانوماهای دیگر نیز قرار دارند.
 • سابقه خانوادگی. ملانوما برخی اوقات در خانواده ارثی می باشد. افرادی که دو یا بیش از دو نفر از نزدیکان آنان (مادر، پدر، خواهر، برادر و فرزند) به ملانوما دچار باشند در خطر ابتلا به ملانوما قرار دارند. در موارد نادر افراد خانواده ممکن است بیماری ارثی به نام زرودرما پیگمنتوزوم را داشته باشند این بیماری افراد را به نور خورشید حساس می کند و تدریجا شانس ایجاد ملانوما را افزایش می دهد.
 • پوست هایی که به راحتی دچار آفتاب سوختگی می شوند، افرادی که دارای پوست روشن و بور، چشمان آبی یا خاکستری، موهای بلوند یا قرمز می باشند به راحتی آفتاب سوخته می شوند. افرادی با کک و مک زیاد نیز در خطر ابتلا به ملانوما قرار دارند.
 • برخی شرایط پزشکی و داروها مانند آنتی بیوتیک ها، هورمون ها یا داروهای ضد افسردگی پوست را نسبت به خورشید حساس تر می کند و یا دارویی ها که سیستم ایمنی را سرکوب می کند. این موارد می تواند شانس ایجاد ملانوما را افزایش دهد.

چطور افراد می توانند پوست خود را از نور خورشید محافظت کنند؟

افراد با حداقل قرار گرفتن در معرض خورشید می توانند شانس ابتلا به ملانوما را کاهش دهند. آفتاب سوختگی بدان معناست که پوست توسط نور خورشید آسیب ببیند. برنزه کردن و سوختگی های مستمر می تواند شانس ایجاد ملانوما را افزایش دهد.

دکتر منصور اصفهانی

دکتر منصور اصفهانی

جناب آقای دكتر منصور اصفهاني، متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو انجمن متخصصین پوست ایران می باشند.

پرورش کروکودیل از درآمدزایی تا حاشیه‌| گذر پوست به دباغ‌خانه افتاد

مشهد- خراسان رضوی با واردات تعداد ۸۰ سر کروکودیل به‌تازگی وارد فاز جدیدی از درآمدزایی شده که به دلیل برخی مخالفت‌ها این سرمایه گذاری دچار چالش شده است.

بازار؛ گروه استان‌ها: استان خراسان رضوی هم‌اکنون دارای ۱۵۰ مرکز پرورش ماهیان سرد آبی، تعداد یک هزار و ۲۶۰ مرکز پرورش ماهیان گرمابی و ۷۵ مرکز تولید ماهیان زینتی است و لذا می‌توان آن را در زمره استان‌های پیشرو در صنعت شیلاتی عنوان کرد.

پرورش کروکودیل با توجه به وجود قابلیت صادرات پوست این‌گونه یکی از روش‌های درآمدزایی است که با توجه به مشتریان خاص خود در دنیا دلارهای بسیاری را می‌تواند به سمت کشور سرازیر کند و یکی از مزیت های سرمایه گذاری در حوزه شیلات است که تاکنون خراسان رضوی از آن محروم بوده است.

در حال حاضر نخستین واحد پرورش کروکودیل استان در منطقه «ملک‌آباد» در حدفاصل مشهد – نیشابور و با ظرفیت تولید ۳۰۰ تخته‌پوست کروکودیل ظرفیت‌سازی و راه‌اندازی شده است که از این قابلیت می‌توان برای درآمدزایی و ارزآوری استفاده کرد.

پرورش هر کروکودیل ۲.۵ تا ۳ سال طول می‌کشد که پس‌ از آن پوست این‌گونه آماده دباغی و صادرات می‌شود که البته صادرات گوشت این‌گونه نیز از ارزش و تقاضای بسیار بالایی برخوردار است.

اگرچه در ایران ما زیستگاه طبیعی و گونه‌ای از کروکودیل پوزه‌کوتاه را در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان داریم اما واقعیت این است که این‌گونه در ایران ارزش اقتصادی برای صادرات ندارد و از مجموع ۲۴ گونه موجود در دنیا فقط پنج گونه ارزش اقتصادی برای پرورش دارند.

پرورش کروکودیل از درآمدزایی تا حاشیه‌ | گذر پوست به دباغ‌خانه افتاد

از میان این پنج گونه، پرورش گونه کروکودیل آسیای جنوب شرقی(تایلندی) در ایران انجام می‌شود که طول آن به هفت متر می‌رسد.

* کروکودیل‌های پر حاشیه
۱۱ مهرماه سال جاری هم‌زمان با ورود ۸۰ سر کروکودیل به مشهد مقدس و رهاسازی آن‌ها در مزرعه پرورشی در «ملک‌آباد» فعالان محیط‌زیست با همکاری رسانه‌ها هجمه عظیمی در راستای حمایت ازاین‌گونه به راه انداختند.

انتشار یک ویدئو با عنوان «آغاز تجارت خون‌بار در مشهد» در فضای مجازی که سلاخی کروکودیل‌ها را نشان می‌داد موجب شد تا خیلی زود سرمایه‌گذاری چند میلیارد ریالی برای این تجارت به یک جنایت تلقی شود.

اگرچه پرورش کروکودیل به‌واسطه استفاده از پوست و گوشت آن و صادرات به کشورهای خارجی مقرون‌به‌صرفه بوده و توجیه اقتصادی دارد اما متأسفانه سروصدای بسیاری از دوستداران محیط‌زیست در خراسان رضوی موجب شد تا بسیاری از مسئولان حتی مدیرکل محیط‌زیست استان حرف خود را درباره سرمایه‌گذاری پس گرفته و منکر صادرات پوست و گوشت این حیوان شود. این موضوه موجب شد تا تورج همتی در مصاحبه زنده تلویزیونی اظهار کند: «مجوزی برای کشتار و فروش پوست و گوشت کروکودیل صادر نشده است!»

* سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومانی
باوجوداینکه سرمایه‌گذاری بسیار زیادی برای پرورش این حیوان در خراسان رضوی انجام‌شده است اما به نظرمی رسد روند این سرمایه‌گذاری به دلیل اعتراضات اتفاق افتاده با اخلال همراه شده است.

به‌منظور آشنایی پیرامون ابعاد این موضوع و اهداف راه‌اندازی این مزرعه پرورشی سؤالات خود را از مجید طاهر پور مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی طی گفت‌وگویی دوستانه جویا شدیم.

* پرورش کروکودیل چقدر می‌تواند برای استان درآمدزا باشد؟
مهم‌ترین دلیلی که ما این حوزه را انتخاب کردیم بحث جاذبه‌های گردشگری‌ بوده است. بحث پرورش و تکثیر کروکودیل و صادرات آن به کشورهایی که متقاضی این قضیه هستند در این استان جدید و دارای جاذبه است.

* پرورش هر سر کروکودیل چقدر ارزآوری دارد؟
در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که برآوردهای اولیه هنوز در حال انجام است اما چیزی که در حال حاضر می‌ توان به حاشیه اولیه چقدر است؟ آن اشاره کرد اشتغال‌زایی بسیار مطلوب در این مزرعه است.

استان خراسان رضوی سالانه پذیرای بیش از ۳۰میلیون زائر در طول سال است که این مزرعه می‌تواند یکی از قطب‌های بسیار خوب توریستی و گردشگری استان محسوب شود. با این حال با توجه به اینکه مرکز تازه فعال‌شده است هنوز کارشناسانی جهت همکاری از داخل و خارج استان به ما ملحق نشده اند ولی پیش‌بینی می‌شود از کشور مالزی کارشناسان بسیاری برای توسعه همکاری مراجعه کنند، البته همان‌طور که گفتم از این حیث هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و لذا در این خصوص می‌توانیم یک ماه تا ۴۰روز آینده درباره آن مفصل‌تر صحبت کنیم.

پرورش کروکودیل از درآمدزایی تا حاشیه‌ | گذر پوست به دباغ‌خانه افتاد

* چه هزینه‌ای صرف راه‌اندازی این مزرعه شده است؟
بالغ‌بر هشت میلیارد تومان تاکنون برای راه اندازی این پروژه سرمایه‌گذاری شده است.

در استان خراسان ما فقط یک مزرعه را به این مهم اختصاص داده‌ایم اما در کل کشور هم تعداد مراکزی که در این خصوص فعالیت می‌کنند خیلی انگشت‌شمار هستند شاید دو تا سه مرکز در جنوب کشور مراکزی در قشم و دیگری سمت ملایر یا همدان قرار دارد.

* چه تعداد کروکودیل برای این امر پیش‌بینی‌شده است؟
* هرچند مجوز ۳۰۰سر کروکودیل گرفته‌شده است ولی در حال حاضر حدود ۸۰سر برای پرورش وجود دارد.

* آیا منعی برای پرورش کروکودیل است؟
* خیر اولویت ما بحث صادرات و جاذبه‌های گردشگری است البته نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت بهداشت و مسائل پوستی وجود دارد که من مطمئنم که این مشکل هم به‌مرور زمان زمان با توسعه این پروژه برطرف خواهد شد البته این نگرانی‌ها که از سمت محیط‌زیست مطرح شد به‌جا بوده است ولی به‌مرور مرتفع خواهد شد.

* تا چه میزان شرایط آب و هوایی استان برای رشد این خزنده مطابقت دارد؟
* متأسفانه شرایط استان برای پرورش کروکودیل مساعد نیست اما با توجه اینکه پرورش این خزنده در محیط بسته است یعنی تمام عواملی که کروکدیل برای پرورش نیاز دارد با توجه به تجهیزات نوین برای آن فراهم می شود لذا محل رشد هیچ تفاوتی با مراکز دیگر ندارد و مشکلی ازاین‌جهت وجود نخواهد داشت.

* تا چه میزان دانش پرورش آن در استان وجود دارد و جهاد کشاورزی چه خدماتی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد؟
همان‌طور که عرض کردم در حوزه پرورش کروکودیل در استان بسیار نو پا هستیم لذا بیشتر افرادی که در این‌ حوزه فعال هستند تعاملاتی با شرکت‌های فعال در این حوزه چه در خارج و چه در خارج کشور برای نحوه اداره و نگهداری کسب می کنند.

با توجه به دوره‌هایی که این افراد و سرمایه گذاران چه در داخل و چه در خارج کشور می‌بینند همچنین نظراتی که همکاران ما در حوزه جهاد کشاورزی به آن ها ارائه می‌دهند سعی می شود تا روش‌های نوین برای نگهداری از این حیوان و توسعه این صنعت به کار گرفته شود.

این دانش‌ها بر اساس آخرین مقالات و آخرین یافته‌های دریافتی از مراکز دیگر پرورش کروکودیل است لذا خوشبختانه مشکل نداریم و تقریباً بر تمام ‌مسائلی که پرورش‌دهنده کروکودیل از آن‌ مطلع است ما نیز آمادگی کامل را داریم.

پرورش کروکودیل از درآمدزایی تا حاشیه‌ | گذر پوست به دباغ‌خانه افتاد

مزیت‌های پرورش کروکودیل
پس‌ازاینکه رهبر معظم انقلاب فتوای بلامانع بودن پرورش کروکدیل را در سال ۸۵ صادر کردند پرورش این خزنده دو زیست در برخی نقاط ایران آغاز شد تا فعالان تجارت کروکودیل بتوانند سهم خود را در این عرصه تجارت و گردشگری جهان بگیرند بااین‌حال مجموعه‌های پرورش کروکودیل در کشور همچون قشم، هرمزگان و ملایر انگشت‌شمارند.

پرورش کروکودیل بسیار کاربردی است زیرا هیچ‌ یک از اجزای کروکودیل دورریزی ندارد و حتی خون کروکودیل به‌عنوان یک آنتی‌بیوتیک قوی کاربردهای بسیاری دارد و روی ویروس و قارچ هم اثرگذار است و لذا امروزه خون آن به صورت لیتری به فروش می‌رسد.

از گوشت کروکودیل نیز برای درمان روماتیسم، آسم و دردهای عضلانی و از پودر استخوان آن به‌صورت فرآوری شده برای سرطان پوست استفاده می‌شود، هر کروکودیل سالانه ۶۸ دندان می‌ریزد و همین تعداد نیز دندان جدید درمی‌آورد که از دندان‌های این جانور هم برای تزئینات استفاده می‌شود.

به‌طور حتم سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومانی در خراسان رضوی برای راه‌اندازی یک مزرعه پرورش کروکودیل برای بلیت‌فروشی و ایجاد جاذبه گردشگری چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد و ازآنجاکه پرورش این حیوان برای درآمدزایی از پوست و گوشت آن هیچ منع قانونی و شرعی ندارد لذا با توسعه این مرکز به ظرفیت اسمی ۳۰۰ سر می توان خراسان رضوی را به یکی از قطب‌های تولیدی و درآمدزایی آن هم با واحد دلار تبدیل کرد.

درمان سرطان روده بزرگ بر اساس میزان گسترش و مرحله

روش درمان سرطان روده بستگی زیادی به مرحله (میزان گسترش) سرطان دارد اما عوامل دیگری را هم باید در نظر گرفت. کسانی که سرطان روده بزرگ (کلون) دارند و سرطان آنها به بخشهای دورتر گسترش نیافته است معمولا درمان اصلی یا اولیه شان، عمل جراحی است. شیمی درمانی نیز ممکن است پس از جراحی به عنوان درمان کمکی در نظر گرفته شود. بیشتر درمانهای کمکی تا حدود 6 ماه انجام میشوند.

درمان سرطان روده بزرگ مرحله 0

از آنجایی که سرطان روده بزرگ در مرحله 0 تنها محدود به آستر روده (لایه پوشاننده سطح داخلی روده) است و فراتر از آن نرفته است عمل جراحی برای برداشتن بخش سرطانی اغلب تنها درمان مورد نیاز است. در بیشتر مئارد این کار با برداشت پولیپ یا بافتهای سرطانی با کلونوسکوپی، انجام میشود. برداشتن بخشی از روده (کولِکتومی ناقص) در صورتی لازم است که تومور خیلی بزرگ باشد و نتوان آن را با برش کوچک موضعی، برداشت.

درمان سرطان روده بزرگ مرحله 1

در مرحله 1 سرطان به لایه های عمیق تر دیواره روده رسیده است اما هنوز از دیواره روده خارج نشده و به غدد لنفاوی مجاور نرسیده است. در این مرحله سرطان بخشی از یک پولیپ است. اگر پولیپ به طور کامل در کلونوسکوپی برداشته شود و هیچ سلول سرطانی در حاشیه های تکه برداشته شده وجود نداشته باشد، درمان بیشتری لازم نیست. اگر سرطان در پولیپ، درجه بالا باشد یا سلولهای سرطانی در حاشیه پولیپ دیده شده باشند، جراحی بیشتری لازم است. ممکن است در صورتی که پولیپ را نتوان به طور کامل برداشت یا در صورتی که لازم است بافتها به صورت تکه های زیادی برداشت شوند، دیدن سلولهای سرطانی در حاشیه پولیپ، سخت باشد بنابراین جراحی بیشتری لازم است.

برای سرطانهایی که در پولیپ ایجاد نشده اند، کولکتومی ناقص (عمل جراحی که در آن بخشی از روده که حاوی سرطان است و غدد لنفاوی مجاور برداشته میشود) درمان استاندارد محسوب می شود. معمولا نیازی به درمان بیشتر وجود ندارد.

درمان سرطان روده بزرگ مرحله 2

بساری از سرطانهای روده بزرگ در مرحله 2، در دیواره روده رشد کرده و از آن ممکن است عبور کرده و به بافتهای مجاور رسیده باشند اما هنوز به غدد لنفاوی گسترش نیافته اند. عمل جراحی برای برداشتن بخشی از روده که حاوی سرطان است (کلکتومی ناقص) همراه با برداشتن غدد لنفاوی مجاور، ممکن است تنها درمان لازم باشد. اما دکتر ممکن است توصیه کند شیمی درمانی کمکی پس از جراحی انجام شود. این کار در صورتی انجام میشود که خطر عود سرطان به علت برخی عوامل مانند موارد زیر، بالا باشد:

سلولهای سرطانی در زیر میکروسکوپ، خیلی غیر طبیعی هستند (درجه بالا)

سرطان به رگهای لنفاوی یا خونی مجاور رسیده است

جراح حداقل دوازده غده لنفاوی را برنداشته است

سرطان در حاشیه یا نزدیک حاشیه بافتهای برداشته شده دیده شده یعنی مقداری از سرطان ممکن است در بدن مانده باشد

سرطان روده را مسدود کرده است

سرطان دیواره روده را سوراخ کرده است

همه پزشکان موافق نیستند برای سرطان روده مرحله 2، شیمی درمانی انجام شود. مهم این است که معایب و مزایای شیمی درمانی را با دکتر بررسی کنید مثلا باید بپرسید شیمی درمانی چقدر خطر عود سرطان را کمتر میکند و چه عوارضی میتواند بر جای بگذارد.

اگر شیمی درمانی انجام شود، گزینه های اصلی برای این کار عبارتند از 5-FU ، لوکوورین (leucovorin) و اُگزالی پلاتین (oxaliplatin) اما ترکیبهای دیگری نیز ممکن است استفاده شوند.

درمان سرطان روده بزرگ مرحله 3

سرطان روده مرحله 3 به غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته است اما هنوز به بخشهای دیگر بدن نرسیده است. جراحی برای برداشتن بخشی از روده که حاوی سرطان است (کلکتومی ناقص) همراه با برداشتن غدد لنفاوی مجاور صورت میگیرد و پس از آن شیمی درمانی کمکی انجام میشود. برای شیمی درمانی، در بیشتر موارد FOLFOX (5-FU, leucovorin, و oxaliplatin) یا CapeOx (capecitabine و oxaliplatin) در نظر گرفته میشود اما برخی از بیماران ممکن است بر اساس سن و شرایط سلامتی، 5-FU همراه با لوکوورین یا کاپه سیتابین (capecitabine) تنها دریافت کنند. پرتو درمانی و یا شیمی درمانی را برای بیمارانی که برای عمل جراحی وضعیت مناسبی ندارند نیز میتوان در نظر گرفت.

درمان سرطان روده بزرگ مرحله 4

مرحله 4 سرطان روده بزرگ از روده به بخشهای دور بدن گسترش یافته است. اغلب سرطان روده به کبد میزند اما ممکن است به بخشهای دیگری مثل ریه، مغز، صفاق (آستر حفره شکم) یا غدد لنفاوی دور نیز گسترش یافته باشد.

در بیشتر موارد جراحی احتمالا سرطان را درمان نمیکند. بلکه اگر تنها بخش کوچکی از سرطان هم به کبد یا ریه گسترش یافته باشد و بتوان آن را نیز با عمل جراحی همراه جراحی روده برداشت، ممکن است عمل جراحی بقای بیمار را افزایش دهد. این به این معنی است که عمل جراحی برداشتن بخشی از روده که حاوی سرطان است همراه با برداشتن غدد لنفاوی مجاور و همچنین جراحی برداشتن سرطان بخشهای دیگر بدن، باید انجام شود. شیمی درمانی معمولا پیش یا پس از جراحی انجام میشود. در برخی موارد در صورتی که سرطان به کبد رسیده باشد، تزریق شریان کبدی (hepatic artery infusion) ممکن است انجام شود.

اگر نمیتوان متاستاز (سرطانی که به جاهای دیگر بدن گسترش یافته است) را به علت بزرگی یا تعداد زیاد طی عل جراحی برداشت ممکن است پیش از جراحی، شیمی درمانی داده شود. پس از آن که تومور کوچک شد جراحی برای برداشتن آن، امتحان میشود. شیمی درمانی دوباره پس از جراحی داده میشود. برای تومورهایی که در کبد تشکیل میشوند، گزینه دیگری نیز وجود دارد که در آن با امبولیزاسیون یا ابلیشن، تومور تخریب میشود.

اگر سرطان بیشتر از حدی گسترش یافته باشد که بتوان آن را با جراحی درمان کرد، شیمی درمانی به عنوان درمان اصلی مطرح میشود. باز هم اگر سرطان روده را مسدود کرده باشد یا احتمال انسداد وجود داشته باشد، عمل جراحی لازم است. گایه اوقات با قرار دادن استنت (یک لوله تو خالی یا پلاستیکی) داخل روده در حین کلونوسکوپی، آن را باز نگه میدارند. در غیر این صورت، ممکن است حاشیه اولیه چقدر است؟ عمل هایی مثل کلکتومی یا کلِستومی تغییر دهی مسیر (diverting colostomy) انجام شود که در طی آن روده از بالای تومور بریده میشود و ته آن به سوراخی که در پوست شکم ایجاد شده وصل میشود تا مواد دفعی خارج شوند.

اگر سرطان روده مرحله 4 دارید و دکتر جراحی را توصیه کرده است، بسیار مهم است که هدف از جراحی را بدانید و اطلاعات کافی در مورد تاثیر آن بر درمان و یا پیشگیری از علائم و یا بهبود آنها داشته باشید تا درست تصمیم بگیرید.

بسیاری از افرادی که سرطان مرحله 4 روده دارند، شیمی درمانی و یا درمان هدفمند انجام میدهند تا سرطان را کنترل کنند. انتخاب برنامه های درمانی بستگی به چند عامل از جمله درمانهایی که قبل تر انجام شده و وضعیت سلامت عمومی بیمار دارد.

اگر یکی از روشهای درمانی موثر نباشد، روش دیگری امتحان میشود. افرادی که برخی تغییرات ژنی در سلولهای سرطانی شان دارند ممکن است روش دیگری مانند دارویهای ایمنی درمانی مانند پمبرولیزوماب پس از شیمی درمانی اولیه، در پیش گرفته شود.

برای سرطانهای پیشرفته، پرتودرمانی را میتوان برای پیشگیری یا بهبود علائمی مثل درد انجام داد. با پرتو درمانی تومور تا مدتی کوچک میشود اما سرطان علاج پیدا نمیکند. اگر دکتر پرتو درمانی را توصیه کرده، باید هدف از این کار را بپرسید.

درمان عود سرطان روده بزرگ

عود سرطان به این معنی است که سرطان پس از درمان، برگشته است. عود سرطان ممکن است محدود و نزدیک به محل اولیه تومور باشد یا در اندامهای دور دیده شود.

عود موضعی یا محلی سرطان

اگر سرطان به صورت موضعی عود کرده باشد (معمولا پس از شیمی درمانی)، گاهی میتوان به افزایش طول عمر کمک کرده و یا حتی سرطان را درمان کرد. اگر سرطان با عمل جراحی برداشته نشده باشد ممکن است شیمی درمانی ابتدا انجام شود. اگر تومور به اندازه کافی کوچک شود، جراحی انجام میشود. معمولا دوباره پس از جراحی، شیمی درمانی صورت میگیرد.

عود دوردست سرطان

اگر سرطان در جای دوری نسبت به تومور اولیه، عود کرده باشد احتمالا ابتدا در کبد دیده میشود. عمل جراحی برای برخی افراد انجام میشود. اگر نه، شیمی درمانی برای کوچک کردن تومور انجام میشود و سپس جراحی برای برداشتن آن صورت میگیرد. ابلیشن یا امبولیزاسیون نیز یک گزینه برای برخی تومورهای کبد است.

اگر سرطان بیش از حدی گسترش یافته باشد که بتوان با جراحی آن را درمان کرد، شیمی درمانی و یا درمانهای هدفهمند ممکن است به کار گرفته شود.

برای افرادی که سرطان آنها در بررسی های آزمایشگاهی برخی خصوصیات مشخصی را داشته اند ممکن است ایمنی درمانی در پیش حاشیه اولیه چقدر است؟ گرفته شود.

برنامه درمانی بستگی به این دارد که قبلا برای درمان سرطان چه داروهایی مصرف کرده اید و چه مدت مصرف کرده اید و وضعیت سلامت عمومی تان چطور است. ممکن است برای جلوگیری از انسداد روده یا رفع آن، نیاز به جراحی باشد. همچنین پرتو درمانی برای برطرف کردن علائم ممکن است به کار گرفته شود.

اغلب درمان سرطانی که بازگشته است سخت است بنابراین اگر میخواهید در تحقیقاتی که بر روی درمانهای جدید انجام میشود شرکت کنید با پزشک خود صحبت کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.