ابزار مدیریت ریسک


آخرین روش‌های مدیریت ریسک بصری

فرقی نمیکند که یک شرکت بزرگ و چند ملیتی باشد یا استارتاپی، به هر حال وقوع ریسک‌ها اجتناب‌ناپذیرند. در واقع مواجهه با ریسک بخشی از یک فعالیت جدید یا روتین است.

بهترین رویکرد کاهش تأثیر منفی‌ای که ممکن است ریسک‌ها بر یک کسب و کار بگذارند، این است که تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت ریسک در ساختار کسب و کار گنجانده شوند.

در این مقاله، به بررسی روش‌های مدیریت ریسک بصری که ممکن است در هر مرحله از استراتژی مدیریت ریسک شما مورد استفاده قرار بگیرند، میپردازیم.

مدیریت ریسک به چه معناست؟


مدیریت ریسک، فرایندی است که به واسطه‌ی آن ریسک‌ها به شکلی فعالانه شناسایی و کنترل میگردند. این اقدام به یک کسب و کار امکان افزایش موفقیت را از طریق به حداقل رساندن تهدیدات و به حداکثر رساندن فرصت‌ها ارائه میدهد. مدیریت ریسک برای کسب و کارها، یک اقدام ضروری است چرا که به پیشگیری از زیان‌های مالی و افزایش درآمد کمک میکند.

سایر مزایای مدیریت ریسک شامل موارد ذیل است:

 • کمک به تعیین پروژه‌هایی که احتمالاً به مشکل برخورده‌اند و اجرای راه حل‌های مشکلات آنها
 • کمک به آماده شدن در برابر تهدیدهای غیرمنتظره
 • کمک به فراهم کردن داده‌های کافی برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با پروژه‌ها / رویدادها
 • کمک به بهبود ارتباط میان ذی‌نفعان و تیم‌های پروژه
 • کمک به تیم‌ها برای تمرکز بیشتر بر نتایج کلیدی
مراحل مهم و کلیدی فرایند مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک، آنالیز ریسک‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش آنهاست. این مراحل به صورت جزئی و به همراه تکنیک‌های مدیریت ریسک در ادامه شرح داده میشوند.

شناسایی ریسک

فرایند مدیریت ریسک قبل از تدوین اهداف و با شناسایی ریسک‌ها آغاز میگردد. مرحله‌ی شناسایی ریسک باید در ابتدای پروژه انجام شود و نباید آن را در اواسط یا حین پیشبرد پروژه انجام داد چرا که ممکن است خیلی دیر شده باشد.

شناسایی ریسک‌ها را میتوان با دو روش انجام داد:

 • از طریق شناسایی عوامل ریشه‌ای و اصلی و تأثیری که ممکن است داشته باشند.
 • از طریق شناسایی عملیات مهمی که شرکت باید برای دستیابی به هدف انجام دهد و همچنین تعیین چگونگی شکست آنها
روش‌های مدیریت ریسک بصری که در ادامه عنوان شده‌اند، برای شناسایی زودهنگام ریسک‌ها مناسب هستند.

دیاگرام درخت تصمیم (Decision Tree Diagram)

هنگام مواجهه با گزینه‌های متعدد تصمیم‌گیری، میتوان از درخت‌های تصمیم برای اتخاذ تصمیمات استفاده نمود. این کار امکان ارزیابی ارزش نتایج و احتمال دستیابی به آنها را به ما میدهد و این امر نیز به نوبه‌ی خود به گرفتن تصمیمات بهتر کمک میکند.

چگونه میتوان از درخت تصمیم استفاده کرد؟

مرحله ۱: شناسایی تصمیمات و ترسیم درخت تصمیم بر مبنای تصمیمات، هزینه‌ها و فرصت‌های گزینه‌های غیرقطعی موجود

مرحله ۲: مشخص کردن احتمال وقوع ریسک و اختصاص این احتمال به ریسک

مرحله ۳: در این مرحله باید ارزش نقدی و پولی ریسک تعیین شود یا به عبارت دیگر در صورت بروز ریسک، باید تعیین شود که چقدر میتوان هزینه کرد.

مرحله ۴: محاسبه‌ی ارزش پولی مورد انتظار (Expected Monetary Value (EMV)) هر مسیر تصمیم از طریق ضرب احتمال در میزان تأثیر

دیاگرام درخت تصمیم (Decision Tree Diagram)

نمودار تأثیر (Influence Diagram)

نمودار تأثیر برای نمایش خلاصه اطلاعات یک درخت تصمیم به کار میرود؛ این نمودار متغیرهایی که هنگام اتخاذ تصمیم شناخته و ناشناخته هستند را به همراه روابط بین آنها نشان میدهد. مستطیل‌ها نماد تصمیمات، بیضی‌ها نماد عدم قطعیت‌ها (uncertainties) و لوزی‌ها نماد مقادیر یا خروجی‌های مورد نظر هستند. تأثیر هر متغیر روی دیگری با پیکان نشان داده میشود.

نحوه‌ی کار با این نمودار:

مرحله ۱: تعیین تصمیماتی ابزار مدیریت ریسک که برای رسیدن به اهداف باید گرفته شوند.

مرحله ۲: ریسک‌ها و فاکتورهای عملکردی که ممکن است بر دستیابی به هدف تأثیر بگذارند را باید در نظر گرفت.

مرحله ۳: شناسایی فاکتورهای ثانویه‌ای که عدم قطعیت مرتبط با فاکتورهای عملکردی را متأثر میکنند.

مرحله ۴: شناسایی فاکتورهای ریسک درجه دوم که ممکن است بر فاکتورهای ثانویه تأثیر بگذارند.

مرحله ۵: ادامه دادن تعیین فاکتورهای مؤثر بر عدم قطعیت تا زمانی که همه‌ی ریسک‌های کلیدی شناسایی شوند.

نمودار تأثیر (Influence Diagram)

تحلیل جدول SWOT

شما حین برنامه‌ریزی برای یک پروژه‌ی جدید و یا توسعه‌ی فرایند جدید، از تحلیل SWOT برای آگاهی از ریسک‌هایی که ممکن است رخ دهند، میتوانید کمک بگیرید. این تحلیل به شما در شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با رویداد کمک میکند.

تحلیل جدول SWOT

نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram)

این نمودار که با عنوان نمودار ایشیکاوا (Ishikawa diagram) و نمودار علت و معلول نیز شناخته شده است برای تشریح یک مسئله و شناسایی علل ریشه‌ای آن به کار میرود. این نمودار به شکل وارونه کار میکند زیرا به شناسایی علل یک اثر خاص کمک می‌نماید.

نمودار استخوان ماهی (Fishbone Diagram)

نقشه‌های فرایند (Process Maps)

نقشه‌های فرایند به نمایش گام‌های اصلی و روابط میان آنها در یک فرایند کمک میکنند. افرادی که با استفاده از نقشه‌ی فرایند، رئوس مهم فرایند را انجام میدهند، به بررسی دقت و صحت روند کار کمک میکنند. علاوه بر این میتوان گلوگاه‌ها (bottlenecks) و موانع را مشخص نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: مشخص نمودن تیم مورد نیاز برای نقشه‌ی فرایند، خواه این فرایند جدید باشد و خواه در حال طراحی مجدد

مرحله ۲: گردآوری همه‌ی افرادی که در انجام / توسعه‌ی فرایند دخیل هستند و ایجاد طوفان فکری (brainstorm) همه‌ی اطلاعات مربوط به فرایند نظیر ورودی‌ها، خروجی‌ها و غیره.

مرحله ۳: انجام مراحل شناسایی‌شده به شکل ترتیبی

مرحله ۴: ترسیم نقشه‌ای که وضعیت موجود فرایند را نشان دهد

مرحله ۵: شناسایی گلوگاه‌ها و اشکالات موجود در فرایند

نقشه‌های فرایند (Process Maps)

تحلیل ریسک شناسایی شده

زمانی که ریسک‌ها شناسایی شدند، گام بعدی ارزیابی ریسک‌هاست تا نوع تأثیر آنها بر کسب و کار و پروژه‌های فعلی مشخص شود. با انجام صحیح تحلیل ریسک، میتوان اولویت ریسک‌ها را بر اساس بیشترین تأثیری که بر کسب و کار دارند، مشخص نمود.

تحلیل ریسک‌ها را میتوان با دو روش انجام داد:
 • تحلیل کیفی ریسک: در این روش ریسک‌ها بر اساس احتمال وقوعشان و تأثیری که ممکن است بر پروژه‌ها، کسب و کار و غیره داشته باشند، تحلیل میشوند.
 • تحلیل کمّی ریسک: در این روش، نتایج احتمالی کمی‌سازی شده و احتمال دست‌یابی به اهداف بررسی میشوند.
در ادامه چند روش مدیریت ریسک که حین تحلیل مرحله فرایند مدیریت ریسک کمک میکنند، ارائه شده است:

احتمال ریسک و ماتریس تأثیر

این یک ابزار برای ارزیابی کیفی ریسک است که به ارزیابی تأثیر نسبی (کم یا زیاد) ریسک و احتمال وقوع آن (کم یا زیاد) کمک میکند.

نحوه‌ی کار:

طبق ماتریس تأثیر و احتمال ریسک، دو بعد برای ریسک وجود دارد:

احتمال – احتمال وقوع ریسک میتواند بین ۰ درصد تا کمتر از 100 درصد باشد و به این ترتیب یک رویداد محتمل الوقوع است.

تأثیر– یک ریسک همیشه تأثیر منفی دارد.

با استفاده از این ابزار میتوان نرخ ریسک‌های بالقوه را بر اساس این دو بعد تعیین کرد. با توجه به مکان قرار گرفتن ریسک‌ها در ماتریس، میتوان آنها را به صورت زیر اولویت‌بندی نمود:

تأثیر کم-احتمال کم

تأثیر کم-احتمال زیاد

تأثیر زیاد-احتمال کم

تأثیر زیاد- احتمال زیاد

ریسک‌های موجود در سمت چپ پایین معمولاً نادیده گرفته میشوند و این در حالی است که ریسک‌های موجود در سمت راست بالا باید اولویت زیادی داشته باشند.

احتمال ریسک و ماتریس تأثیر

نمودار پره‌تو (Pareto Chart):

نمودار پره‌تو یک روش عالی برای تعیین اولویت‌بندی مشکلات بر اساس تأثیر تجمعی‌شان بر سیستم است. طول میله‌ها در این نمودار نمایانگر فرکانس یا هزینه (زمانی یا پولی) است و میله‌ها ازبزرگترین میله در سمت چپ تا کوچکترین در سمت راست مرتب میشوند. این رویکرد، مهمترین وضعیت را به تصویر میکشد.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی معیارها (فرکانس، هزینه زمان و غیره) و دسته‌هایی که برای گروه‌بندی آیتم‌ها نیاز است .

مرحله ۲: تعیین دوره زمانی (یک ساعت، هفته یا روز و غیره) که نمودار پره‌تو قرار است، آن را پوشش دهد.

مرحله ۳: جمع‌آوری داده‌ها به همراه دسته و معیارهای کلی هر دسته

مرحله ۴: تعیین مقیاس صحیح برای معیارها و نشان دادن مقیاس در سمت چپ نمودار

مرحله ۵: علامت‌گذاری میله‌ها برای هر دسته و قرار دادن بلندترین میله در سمت چپ

مرحله ۶: محاسبه‌ی درصد برای هر دسته

مرحله ۷: محاسبه و ترسیم حاصل‌جمع تجمعی

نمودار پره‌تو (Pareto Chart):

تحلیل درخت خطا (Fault Tree Analysis)

تحلیل درخت خطا به شناسایی احتمال نتایج مختلف خطاها و نقص‌های مورد نظر کمک میکند. تحلیل درخت خطا همچنین به شناسایی احتمال وقوع یک رویداد از طریق نمایش رویداد در بالا و شرایط ایجادکننده‌ی رویداد کمک مینماید.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی خطا / نقصی که باید تحلیل شود.

مرحله ۲: لیست کردن علل مستقیم یا بلافصل خطا. بررسی کامل هر مرحله باید انجام شود تا علل ریشه‌ای تحلیل گردند.

مرحله ۳: هنگام اعمال داده‌ها روی درخت خطا باید از آن برای ارزیابی استفاده نمود.

تحلیل درخت خطا (Fault Tree Analysis)

برنامه‌ریزی برای اجتناب از ریسک‌های آتی

در مرحله‌ی برنامه‌ریزی چرخه مدیریت ریسک، باید به کاهش ریسک‌ها از طریق یافتن راه‌حل‌ها و کنترل آنها توجه نمود. کار را باید از ریسک‌هایی شروع کرد که شدیدترین تأثیر را بر پروژه یا سازمان داشته‌اند و باید به دنبال نحوه‌ی حداقل کردن تأثیر آنها بود.

دیاگرام چرخ آینده (Futures wheel diagram)

چرخ آینده ابزاری است که میتوان برای شناسایی نتایج مستقیم و غیرمستقیم روند، رویداد یا تصمیم خاصی از آن استفاده نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: شناسایی تغییری که میتواند یک مسئله یا ریسک بالقوه باشد.

مرحله ۲: انجام جلسه طوفان فکری در مورد پیامدهای احتمالی این روند.

مرحله ۳: انجام جلسه طوفان فکری در مورد پیامدهای ثانویه یا درجه دوم که مرتبط با پیامدهای «مرتبه اول» که قبلاً شناسایی شده‌اند، هستند. این نمودار را میتوان با اضافه نمودن چندین لایه توسعه داد.

مرحله ۴: زمانی که چرخ‌های آینده کامل شد، باید نمای کلی از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم تغییری که قرار است پیاده شود را به دست آورد.

مرحله ۵: بررسی پیامدهای منفی و شناسایی اقدامات بالقوه‌ای که میتوان برای کنترل آنها انجام داد.

دیاگرام چرخ آینده (Futures wheel diagram)

چارت برنامه تصمیم‌گیری فرایند (process decision program chart)

چارت برنامه تصمیم‌گیری فرایند (PDPC) به یافتن اشتباهاتی که در برنامه‌ی در دست تدوین رخ داده کمک میکند. از این چارت میتوان برای اصلاح برنامه و پیشگیری از بروز مشکل و آماده‌سازی برنامه احتمالی[۱] جهت کاهش ریسک استفاده نمود.

نحوه‌ی کار:

مرحله ۱: ایجاد نمودار درختی برنامه، لیست نمودن اهداف، فعالیت‌های مهم و وظایفی که باید در هر فعالیت تکمیل گردند.

مرحله ۲: به دست گرفتن وظایف سطح سوم و انجام طوفان فکری در مورد آنچه ممکن است، اشتباه انجام شود.

مرحله ۳: اگر پیامدهای مسائلی که قبلاً شناسایی شده‌اند، ناچیز بودند باید آنها را کنار گذاشت و مسائل مهمی ابزار مدیریت ریسک که مرتبط با هر وظیفه روی نمودار درختی هستند را به عنوان سطح چهارم در نظر گرفت.

مرحله ۴: فراهم کردن اقدامات متفاوت با هر مسئله و اضافه نمودن آنها به عنوان سطح پنجم به برنامه.

مرحله ۵: بررسی اقدامات عملی و متفاوت هر مسئله بر اساس زمان، منابع، هزینه و غیره. لازم است که از X برای نمایش راه‌حل غیرعملی و ازO برای نمایش راه‌حل عملی استفاده نمود.

چارت برنامه تصمیم‌گیری فرایند (process decision program chart)

تحلیل ریسک- پاداش (Risk-Reward Analysis)

تحلیل ریسک-پاداش ابزاری است که برای ارزیابی گزینه‌های مختلف ریسک و پاداش مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه‌ی کار:

مرحله۱: لیست نمودن گزینه‌ها و ریسک‌های احتمال مرتبط با آنها.

مرحله ۲: ترسیم ریسک‌ها و پاداش‌های مربوط به نمودار ریسک-پاداش.

مرحله ۳: برخی گزینه‌ها ممکن است دارای نمایه ریسک-پاداش مثبت باشند و باید زمانی را اختصاص داد تا متوجه شد که آیا برای کاهش ریسک‌های سایر گزینه‌ها نیز باید زمان صرف کرد یا خیر.

مرحله ۴: مقایسه هر گزینه با دیگری برای شناسایی بهترین گزینه

تحلیل ریسک- پاداش (Risk-Reward Analysis)

اضافه نمودن لیست تکنیک‌های مدیریت ریسک دیداری

تکنیک‌های مدیریت ریسک که در بالا مورد بحث قرار گرفتن به شناسایی، تحلیل و کنترل ریسک‌هایی که ممکن است حین پروژه‌ها یا توسعه فرایندهای جدید کسب و کار رخ دهند، کمک میکنند.

آیا در مورد سایر تکنیک‌های بصری که برای مدیریت ریسک به کار میرود، شناختی دارید؟

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

با کلیک روی لینک‌های زیر درباره‌ی مدیریت ریسک بیشتر بخوانید:

ابزار های مالی

ابزار های مالی

فعالان بازار و کارشناسان این خطه باور دارند کمرنگ بودن نقش ابزار های مالی مانند آپشن، فیوچرز، قرارداد آتی و… شده است، بازار سهام ایران به بازاری پر ریسک و تک بعدی تبدیل شده است.

به معنای واقعی می توان گفت که بازار سهام، سود خود را از طریق رشد قیمت به دست می آورد و با سقوط قیمت، روند کاهشی و نزولی را در پیش می گیرد.

استفاده از ابزار های مالی به این دلیل است که بتوان در زمان کاهش قیمت ها، از سقوط بازار جلوگیری به عمل آید.

اگر استفاده از ابزار های مالی رایج نباشد، هم سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی، تمایل خود را برای سرمایه گذاری از دست می دهند و بازار سهام با استقبال مواجه نمی گردد.

ابزار های مالی:

در دنیای سرمایه گذاری، ابزار مالی (financial instrument) به هر نوع دارایی قابل معامله می گویند، مانند موارد زیر که قرضه که ارزش مبادله ای داشته باشد.

 • پول نقد
 • ملک
 • سند رسمی (قانونی)
 • برگه سهام
 • اوراق بهادار
 • اوراق قرضه

طبق استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی، ابزار های مالی به گروه های زیر تقسیم می‌شوند، که عبارتند از:

 • ابزار های نقد
 • ابزار های مشتقه

لازم به ذکر است که به منظور پوشش نیاز های متنوع سرمایه گذاران، ابزار های مالی جدیدی معرفی می شوند که استفاده از آنها در بازار سهام به بهبود سرمایه گذاری کمک می کند.

نقش ابزار های مالی:

ابزار های مالی، سه نقش متمایز زیر را دارند که در زیر به آنها اشاره شده است:

نقش اول: این ابزار ها وسیله ای برای نقل و انتقال وجوه سهامداران هستند که تمایل به سرمایه گذاری با مازاد سرمایه خود دارند و از این طریق، سرمایه خود را در اختیار افرادی می گذارند که نیاز به سرمایه دارند.

نقش دوم: کار ابزار های مالی در انتقال وجوه به شکلی صورت می گیرد که ریسک سیستماتیک جریان نقدی را کاهش دهند. این ریسک ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگاه وجوه نقد می باشد.

نقش سوم: انباشته کردن پس انداز ها به منظور تامین مالی برای طرح های کلان سرمایه گذاری، بدون تجمیع امکان پذیر نمی باشد. تجمیع بخش تفکیک نا پذیری از نظام مالی به شمار می رود که به وسیله ابزار های مالی این کار صورت می گیرد.

انواع ابزار های مالی:

ابزار های مالی در دنیای سرمایه گذاری کنونی، در چهار قالب مورد استفاده هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

 • ابزار های سرمایه ای (مالکیتی)
 • ابزار های استقراضی (بدهی)
 • ابزار های مشتقه
 • ابزار های ترکیبی

به منظور پوشش نیاز هایی که روز به روز تنوع آنها بیشتر می شود، ابزار های مشتقه و ابزار های ترکیبی به وجود آمده اند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله معامله سلف را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع ابزار های مالی

انواع ابزار های مالی

دارایی های مالی:

در برابر دارایی های حقیقی، دارایی های مالی نامشهود طبقه بندی می شوند که سهم الشرکه ای از یک مجموعه دارایی های شرکت می باشند.

تامین مالی مالکیت دارایی نامشهود، به وسیله انتشار یکی از انواع دارایی های مالی و در قالب ابزار سرمایه ای یا ابزار بدهی (استقراضی) صورت می گیرد.

سرمایه گذاران با خرید اوراق بهادار و یا اوراق قرضه، بخشی از سرمایه شرکت را به مالکیت خود در می آورند که برای آنها با عایدی همراه می باشد. این ابزار مدیریت ریسک عایدی، از فعالیت شرکت ها به دست می آید.

انواع دارایی های مالی:

دارایی های مالی به سه گروه دسته بندی می گردند که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

گروه اول، ابزار با درآمد ثابت:

دارایی های مالی گروه اول، بدهی هایی هستند که ادعای مقابل آنها ثبت می باشند. صاحب این اوراق، مبلغ ثابتی از سود را مطالبه می کند که به این ابزار، ابزار با درآمد ثابت می گویند.

گروه دوم:

در این گروه سهامدار مانده سود را مطالبه می کند. در واقع یعنی، پس از پرداخت سود به افرادی که ابزار بدهی دارند، مبلغی نیز به عنوان عایدی به دارنده این نوع از دارایی ها پرداخته می شود.

گروه سوم:

در گروه سوم، اوراقی جای دارد که تلفیقی از دو گروه بالا می باشند و به این ابزار مالی، ابزار دو زیستی یا دو رگه می ابزار مدیریت ریسک گویند که دارای انواع زیر می باشد.

 • سهام ممتاز
 • اوراق قرضه قابل تبدیل

علاوه بر این سه گروه، دارایی های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده از سه گروه دارایی های مالی که ذکر شد، هستند.

توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید یا رپو (repurchase agreement)، یکی از مهم ترین ابزار های بازار پول محسوب می شود که نقش مهمی در تخصیص سرمایه در بازار های مالی دارد.

این نوع توافق نامه، به وام وثیقه ای شباهت زیادی دارد که توافقی بین دو طرف است به صورتی که یک طرف قرارداد، اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص به طرف دیگر معامله می فروشد و در قبال آن تعهد می کند که همان اوراق بهادار را در آینده و به قیمت مشخص مجددا خرید نماید (بازخرید کند).

نکته ۱: نرخ بهره ای که در قرارداد ذکر می شود نرخ بهره رپو نامیده می شود.

نکته ۲: توافق نامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافق نامه بازخرید می باشد.

ابزار رپو در بازار مالی ایران از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم می شود:

 • توافق نامه بازخرید یک شبکه (ovemight repo) که به سررسید یک روزه اطلاق می شود.
 • توافق نامه بازخرید با دوره زمانی مشخص (term repo)، که سررسید آن بیشتر از یک روز و در توافق نامه ذکر می شود.
 • توافق نامه بازخرید باز (open repo)، که از ویژگی های آن عدم سررسید مشخص و قابلیت فسخ توافق نامه توسط هریک از طرفین می باشد.

نکته: نرخ بهره رپو به طور معمول، روزانه و بر اساس نرخ بهره بازار تعدیل می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله قرارداد سوآپ را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

توافق نامه بازخرید

توافق نامه بازخرید

انواع توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید به چهار شکل انجام می شود:

توافق نامه باز خرید کلاسیک (classic repo):

در این توافق نامه، اگر در طول دوره توافق، به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سودی تعلق بگیرد، این وجوه به صاحب اصلی اوراق بهادار (وام گیرنده) پرداخت می شود.

توافق نامه بازخرید- فروش و خرید متقابل (buysell back repo):

تفاوت اصلی این توافق نامه با توافق نامه بازخرید کلاسیک در این است که هر گونه بهره تعلق گرفته به اوراق بهادار در طول دوره قرارداد به وام دهنده تعلق می گیرد.

توافق نامه بازخرید نگهداری در حساب ها (hold in oostody):

بر اساس این توافق نامه، دریافت کننده وام، وثیقه را به وام دهنده منتقل نمی کند و به جای آن دارایی مورد وثیقه را در طول دوره قرارداد در حسابی داخلی به نام قرض دهنده نگهداری می کند.

این نوع قرارداد فقط برای موسسات با ابزار مدیریت ریسک ثبات از نظر مالی استفاده می شوند که دلیل آن ریسک بالای این قرارداد ها برای وام دهنده می باشد.

توافق نامه سه طرفه (tri-party repo):

در نوع آخر توافق نامه ها، به اتاق پایاپای یا بانک به عنوان یک واسطه بین دو طرف نگاه می شود و اجرای معامله که شامل موارد زیر است را به عهده دارد.

 • نگهداری وثیقه
 • انتقال وثیقه
 • به روز کردن حساب ها

وجود وثیقه در ابزار مدیریت ریسک توافق نامه های بازخرید، باعث می شود که ریسک اعتباری این توافق نامه ها به میزان زیادی کاهش یابد. این کاهش ریسک به معنی حذف کامل ریسک نمی باشد و میزانی از ریسک باقی می ماند. دلیل وجود این ریسک این است که ممکن است وام گیرنده به تعهد خود پایبند نباشد و در سررسید قرارداد خود بازخرید را انجام ندهد.

سپس وام دهنده، می تواند اوراق بهادار را ضبط کند و بفروشد اما لازم به ذکر است که ممکن است در این مدت زمان از ارزش اوراق مذکور کاسته شود.

نکته: ریسک اعتباری به عوامل مختلفی مانند دوره قرارداد و نقد شوندگی وثیقه بستگی دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهادهای مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

دانلود ترجمه مقاله اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر – الزویر ۲۰۱۷:این ابزار مدیریت ریسک، یک ابزار نوآورانه است که هدف آن، ارتقاء و بهبود درک مدیریت ریسک و پیاده سازی آن در پروژه‌هاست. این نوآوری از یک مسیر ساده و موثر نشئت می‌گیرد که در آن داده‌ها در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و برای شناسایی و مدیریت ریسک با توصیه‌هایی همراه می‌شود (بر اساس طبقه بندی Obeng) . کاربران باید قبل از ورود به مرحله شناسایی ریسک، به سوالاتی پاسخ دهند. وقتی این سوالات پاسخ داده شد، این ابزار بر اساس نوع پروژه که آنها روی آن کار می‌کنند، بازخوردهایی را ارائه می‌دهد.

اجرای ابزار شبیه سازی مدیریت خطر

الزویر

کنفرانس بین المللی سیستم های اطلاعات سازمانی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

۳٫ پیاده سازی ابزار

چکیده

مدیریت ریسک، یک بخش اساسی از مدیریت پروژه است. مدیریت پیشگیرانه ریسک در پروژه به افزایش میزان موفقیت پروژه‌ها و کاهش هزینه‌های بالقوه کمک می‌کند. این مقاله به ارائه یک ابزار جدید برای اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژه‌ها می‌پردازد. این ابزار به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد که درک بهتری از پروژه‌ به دست آورند و ریسک‌های پروژه را با استفاده از روش‌های مختلفی همچون روش مواجهه با ریسک و Monte Carlo ارزیابی کنند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که این ابزار به بهبود درک و اجرای مدیریت ریسک در پروژه‌ها کمک می‌کند. اجرا و پیاده سازی این ابزار و نتایج آن در این مقاله، مورد بحث قرار می‌گیرد.

Abstract

Risk management is an essential part of project management. Proactive management of risk in projects helps increase the success rate of projects and the reduction of potential costs. The paper presents a new tool for implementing the risk management process in projects. The tool allows participants to understand a project further, and to analyse risks in a project using various methods such as risk exposure and Monte Carlo method. From the results of the study, the tool helps in improving the understanding and implementation of risk management in projects. The tool implementation and results are discussed in this paper.

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر

ریسک، یک اتفاق یا شرایط غیرمشخص است که اگر رخ دهد، روی یک یا چند مورد از اهداف پروژه، تأثیر مثبت یا منفی می‌گذارد. کاهش اثر ریسک در پروژه، احتمال موفقیت در ان پروژه را افزایش می‌دهد. Tsiga و همکاران، اهمیت مدیریت ریسک در پروژه‌ها را پررنگ کرده‌اند. مدیریت ریسک می‌تواند برای مدیران بی‌تجربه مشکل باشد. این موضوع می‌تواند از لحاظ اهداف، روی تحویل پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.

در کل، فرآیند مدیریت ریسک، شش فاز دارد. این روندها در پروژه‌ها گنجانده می‌شود و تا مرحله پایانی چرخه عمر پروژه، تکرار می‌شود. همواره تکنیک‌ها و ابزارهای مختلفی با هدف پشتیبانی و ارتقاء فعالیت‌های مدیریت ریسک در حال توسعه هستند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک همواره در پروژه‌ها به کار رفته است ولی اکثریت پروژه‌ها هنوز در برآورد هزینه اولیه و زمان پیشگام هستند. از سوی دانشگاه‌ها، ابزارهای مختلف برای درک بهتر این موضوع و پشتیبانی از مدیریت ریسک ارائه شده است. SCRUMIA، SimSE و ARMI 2.0 از جمله این ابزارها هستند.

ARMI 2.0 بخشی از نرم افزار مدیریت ریسک است که به بازیگران در فرآیند مدیریت ریسک آموزش می‌دهد. شرکت کنندگان به صورت چند تیم تقسیم می‌شوند و هر تیم بر اساس یک بودجه محدود، اقدام به تصمیم گیری می‌کند. این ابزار، مجموعه‌ای را در اختیار بازیگران قرار می‌‌دهد که می‌تواند در پروژه‌های IT اتفاق بیفتد. این موضوع، احتمال وقوع ریسک در پروژه را تصادفی می‌کند و هر ریسک، یک هزینه از پیش تعریف‌شده روی پروژه فرضی دارد. هدف این بازی، کمک به شرکت کنندگان در به حداقل رساندن هزینه‌ها در طول پروژه است. از سوی دیگر، SimSE3 و SCRUMIA6 بازی‌هایی هستند که روی آموزش عناصر فنی توسعه نرم افزار بدون پررنگ کردن ریسک‌ها و اهمیت آنها تمرکز می‌کنند.

ابزارهای پیش رو، بینشی در مورد مدیریت ریسک ئ عنصر آن ارائه می‌دهد ولی بر توسعه نرم افزاری تمرکز دارد و روی ریسک و مدیریت آن در پروژه‌های عمومی تمرکز کافی ندارد. این ابزارها، بیشتر تمرین تدریس هستندو ترکیب آنها با پروژه‌های واقعی مشکل است. Tsiga و همکاران اهمیت مدیریت ریسک در پروژه‌ها و نیاز به ابزاری که درک و اجرای مدیریت ریسک در پروژه‌ها را تسهیل کند را برجسته کرده‌اند.

ابزار ریسکی که در این مقاله معرفی شد، راهکاری برای این مسئله ارائه می‌دهد. این ابزار به گونه‌ای ساخته شده است که در شناسایی نوع پروژه‌ای که کاربران روی آن کار می‌کنند، به آنها کمک می‌کند و در مورد نحوه انجام این پروژه، پیشنهاداتی به آنها ارائه می‌دهد. این ابزار، نمونه‌هایی از ثبت ریسک استاندارد ارائه می‌دهد که احتمالات و پیامدها را محاسبه می‌کند. این ابزار تا جایی پیش می‌رود که به کاربران اجازه می‌دهد که شبیه سازی‌های مختلف ریسک را روی تمام لیست‌ها یا لیست‌های جزئی ریسک‌های شناسایی‌شده در جدول انجام دهند.

ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه

ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس گفت:افزایش نظارت و ثبات بازار، منفعت سرمایه گذاران چه هنگام رشد و چه در زمان افت، نقش بیمه برای سهم ها، افزایش سطح تحلیل در بازار، رشد بازار و تامین مالی، توسعه دانش مالی از مزایای اصلی این ابزار است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین شاپور محمدی در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله بازار سرمایه با قدردانی و تشکر از مدیران ارشد ارکان بازار سرمایه، ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، گفت: امروز به برکت این میلادها شاهد رونمایی معاملات اختیار خرید پس از نیم قرن فعالیت بورس در کشور هستیم.

رییس سازمان بورس ادامه داد: در گذشته کارهای بسیار خوبی انجام و تلاش های گسترده ای صورت گرفته بود و به همین دلیل باید قدردان زحمات گذشتگان نیز باشیم.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه معاملات آتی سکه، اختیار تبعی و مواردی از این دست پیش از این اجرایی شده بود ادامه داد: بازار سرمایه از فضای پویا و به روزی برخوردار است در نتیجه همواره ابزارهای نوینی برای آن طراحی شده است.

محمدی با اشاره به معاملات اختیار معامله گفت: برای اجرایی شدن این ابزار جدید زحمات زیادی کشیده شده است. در عین حال، بورس کالا، فرابورس، شرکت مدیریت فناوری بورس و سید احمد عراقچی معاون اجرایی سازمان، برای عملیاتی شدن این ابزار تلاش زیادی انجام داده اند.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه از امروز اختیار خرید سکه عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: این فرآیند در آینده شامل سایر کالا ها نیز خواهد بود.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه در آینده اختیار فروش نیز به عنوان یک ابزار جدید عملیاتی خواهد شد، اظهار داشت: اختیار خرید یک فرصت استثنایی برای سرمایه گذاران ایجاد می کند و پوشش ریسک سرمایه گذاری را به همراه دارد که می تواند به عنوان یک اهرم عمل کند.

محمدی با بیان اینکه این ابزار، افزایش نظارت بر بازار سرمایه و افزایش ثبات آن را برعهده دارد گفت: سرمایه گذاران می توانند از اختیار خرید از فرصت های رو به بالا استفاده و همچنین از اختیار فروش در زمان تعدیل بهره برداری کنند. اختیار خرید و فروش مانند بیمه سرمایه گذاری است و نتیجه آن ثبات بخشی به بازار سرمایه و حرکت منطقی آن خواهد بود.

به گفته سخنگوی سازمان بورس این ابزار در توسعه بازار سرمایه و روند تامین مالی نقش بسزایی ایفا خواهد کرد و توسعه دانش مالی را به همراه دارد.

رییس سازمان بورس ابراز داشت: زمانی که معاملات آتی سکه شروع شد برخی به آن با تردید نگاه می کردند اما امروز معاملات آتی سکه با سایر موارد قابل عرضه در بورس کالا برابری میکند. وی ابراز امیدواری کرد معاملات اختیار نیز به همان سو حرکت کند

سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر اینکه اگر طراحی ابزارها با برنامه ریزی انجام شود، سودآور خواهد بود خاطرنشان شد: اختیار خرید و فروش در سایر بازارهای مالی دنیا انجام می شود اما در داخل کشور با وجود کمبود امکانات به بهترین شکل انجام شد علاوه بر این از آنجا که دانش فنی فعالان بازارسرمایه بالارفته است فعالان بازار به راحتی می توانند بین این ابزارها ارتباط برقرار کرده و بازار را به تعادل برسانند ؛به این ترتیب راه اندازی معاملات آپشن فرصت بزرگی برای شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق هاست است تا در چهارچوب استراتژی خود بتوانند سودهای بیشتری کسب کنند.

رییس سازمان بورس گفت: ارائه‌ مدل بلک-شولز در سال ۱۹۷۳، معادلات دیفرانسیل را بیش از پیش در زمینه‌ی اقتصاد مورد توجه قرار داد که حتی جایزه نوبل به این مدل اهدا شد؛ این مدل توانسته بازار مشتقات توسعه یافته ای را برپا کند که در همین راستا وقتی قراردادهای مشتقه راه اندازی شد با عنوان " معادله دیفرانسیلی که دنیا را تغییر داد" شهرت گرفت.

شاپور محمدی ادامه داد: اختیار خرید با مدل اروپایی طراحی شده و در حال انجام است و در آینده اختیار فروش نیر به آن اضافه خواهد شد و با کمی تاخیر در بورس انرژی نیز عملیاتی می شود.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه این ابزار تعادل، شفافیت، کارآمدی و افزایش عمق تحلیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، گفت: پوشش ریسک و سودآوری برای سرمایه گذار از اصول مهم است و از آنجا که ابزار اختیار خرید هر دو اصل را پوشش می دهد، یک ابزار مهم شناخته شده و فرصت بزرگی برای صندوق های سرمایه گذاری و شرکت ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: اختیار خرید بازده شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری را بالاتر می برد. در حال حاضر برای آن نسبت یک به یک تعریف شده اما در آینده می تواند از چند اختیار تشکیل شود.

رییس سازمان بورس ضمن قدردانی از کمیته فقهی تاکید کرد: در طراحی همه ابزارها از جمله اختیار خرید ضوابط شرعی رعایت شده. سود زمانی برای ما ارزش دارد که منطبق با شرع و شریعت باشد، در غیر اینصورت فاقد ارزش است.

وی در پایان از طراحی و عملیاتی شدن ابزارهای جدید دیگر خبر داد و عنوان کرد: ابزارهای جدید و کارآمد دیگری در راه است که به سرعت تکمیل می شود و نهادهای آن نیز در حال شکل گیری است.

محمدی تصریح کرد: تقویت بازار گردانی و افزایش شفافیت آن از دیگر برنامه های مهم در حال اجرا است و در آینده دورتر نیز قراردادهای آتی سبد سهام عملیاتی خواهد شد.

ابزارهای مالی؛ بازوی دولت در تنظيم بازارها

بر اساس گزارش سنا از این مراسم حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در مراسم رونمايی از معاملات اختيار معامله در بازار سرمايه گفت: دور از ذهن نيست كه روزي دولت با استفاده از ابزارهاي مالي بورس كالا به شيوه اي مدرن، بازارها را تنظيم كند اتفاقي كه امروز در بورس هاي كالايي آمريكا، آرژانتين و برزيل روي مي دهد.

وی افزود: کلیه بورس ها به ویژه بورس های کالایی باید به مرجعی برای قیمت ها تبدیل شوند و امروزه کشور ما در بسیاری از کالاها دارای مزیت تولید است و پتانسیل تبدیل شدن ایران به مرجع قیمتی در منطقه وجود دارد؛ در این بین بورس کالای ایران در صدد نقش آفرینی بیشتر در حوزه صادرات و تاثیرگذاری در بازارهای منطقه ای است تا ایران از کانال بورس کالا بتواند به مرجع قیمتی برخی کالاها تبدیل شود.ابزار مدیریت ریسک

به گفته سلطانی نژاد برای اینکه به مرجعیت قیمتی دست پیدا کنیم، چند فاکتور لازم است که بالا بودن عمق بازار، نقد شوندگی، تناوب و استمرار عرضه و همچنین داشتن ابزارهای مالی از الزمات تبدیل شدن به مرجع قیمتی است که امروز شاهد راه اندازی معاملات آپشن در بازار سرمایه هستیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در بررسی تاریخچه بورس های کالایی مشاهده می کنیم که عده ای دور هم جمع شدند به معاملات نقدی سرو سامان دادند، اما بعد به این فکر افتادند که در مورد آینده نیز تصمیماتی بگیرند، در حقیقت این تفکر آینده منشا راه اندازی معاملات سلف و فوروارد بود.

وی ادامه داد: در معاملات سلف نیز از آنجا که معامله گر باید کل پول را پرداخت می کرد، هزینه انجام معاملات بالا بود به این ترتیب تصمیم گرفته شد تا به جای پرداخت کل پول، بخشی از پول صرف معامله شود و از این رو ابزارهای مالی همچون آپشن و فیوچرز راه اندازی شدند.

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، در واقع زمانی می توانیم ادعا کنیم که بازاری برای فعالان سودمند است که بتواند نوسانات آینده را پوشش دهد و مدیریت کند؛ در اینجا ابزار های مالی می توانند در تنظیم بازار نقش بسزایی ایفا کنند و برای فعالان اقتصادی جذاب باشند.

تنظیم بازار از طریق ابزارهای مالی

سلطانی نژاد با بیان اینکه اقتصاد ایران کالا محور است، افزود: در حال حاضر مشاهده می کنیم زمانی که بهای نهاده های دامی افزایش پیدا می کند به دنبال آن قیمت فرآورده های آن نیز گران می شود، اما اگر برای این رشد قیمت ابزارهای کنترل کننده و پوشش دهنده نوسان قیمت داشته باشم، سیاست گذاران به راحتی می توانند بازار را مدیریت کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت: در حال حاضر در بورس کالایی همچون برزیل، آرژانتین و آمریکا از ابزارهای مالی برای تنظیم بازار استفاده می کنند که دور از ذهن نيست كه روزي دولت با استفاده از ابزارهاي مالي بورس كالا به شيوه اي مدرن، بازارها را تنظيم كند.

وی به سابقه معاملات مشتقه در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: در سال 87 بازار آتی سکه و بعد از آن بازار آتی تک سهم در بازار سرمایه راه اندازی شد اما در ابتدا هیچ کس تصور نمی کرد که تا به امروز ارزش معاملات آتی سکه در بورس کالابه بیش از 124 هزار میلیارد تومان برسد که رقمی قابل توجه است.

سلطانی نژاد ادامه داد: همچنین تصمیم گرفتیم برای دارا بودن از یک بازار نقدی برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی آتی و آپشن، یک بازار نقد مستمر ایجاد شود که بر همین اساس در پایان سال 94 گواهی سپرده سکه راه اندازی کردیم که البته این روند در محصولات کشاورزی از جمله ذرت نیز در دستور کار است.

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، بورس کالا این آمادگی را دارد که ظرف مدت کوتاهی، توسعه قراردادهای آپشن را در دستور کار قرار دهد و با توجه به بستری که در بورس کالا وجود دارد، معاملات آنلاین آپشن را نیز راه اندازی کنیم.

انعقاد بیش از 2500 قرارداد اختیار معامله خرید سکه

براساس این گزارش، با استقبال چشمگیر معامله گران، در پی راه اندازی معاملات قراردادهای اختیار معامله، طی دو روز آغازین این معاملات بالغ بر 2 هزار و 506 قرارداد اختیار خرید سکه طلا در بورس کالای ایران منعقد شد. بر اساس این گزارش، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 24 و 25 آذر ماه با مشارکت 28 شرکت کارگزاری، معامله گران توانستند 2 هزار و 506 قرارداد اختیار خرید سکه طلا را به ارزش بیش از 28.6 میلیارد ریال در بورس کالا داد و ستد کنند.

اوراق اختیار معامله، جذاب ترین ابزار مشتقه

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه با اشاره به لزوم توسعه بازار بدهی، اظهار داشت: توسعه ابزارهای بازار بدهی شامل اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی، سلف موازی استاندارد در طی چند ابزار مدیریت ریسک سال گذشته سبب ارتقا و رشد بازار بدهی شد و امروز شاهد گسترش این بازار با تنوع مناسبی از ابزارها هستیم.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: با تنوع اوراق اختیار معامله، سرمایه گذاران می توانند با ترکیب این اوراق، استراتژی های معاملاتی جذابی را در پیش گیرند. بر اساس ابزار مدیریت ریسک پیش بینی های خود از آینده موقعیت های مختلفی بر ابزارهای گوناگون بگیرند و حالات پیچیده ای برای عایدات خود تعیین کنند و این تنها بخش کوچکی از دنیای بزرگی است که ما امروز به آن پا نهاده ایم.

حسن امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه گفت: نظام اقتصادی کشور به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می‌شود و بر اساس این تقسیم بندی کلی بازار سرمایه یکی از اجزای اصلی سیستم مالی اقتصاد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به کارکرد اصلی اوراق اختیار معامله گفت: کارکرد این بازار مانند تمامی بازارهای دیگر، فراهم کردن بستر و زیرساخت مناسب جهت تلاقی و تعادل عرضه و تقاضاست. بدین جهت و به منظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون فعالان در بازار سرمایه نیاز به ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای مختلف وجود دارد.

وی افزود: نوع خاصی از ابزارها که قابلیت کاربرد و عملیاتی شدن در تمامی بازارهای مالی را دارد، انواع ابزارهای مالی مشتقه است که به صورت گسترده در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گرفته و بر مبنای نوع دارایی تقسیم بندی شده اند: ابزارهای مشتقه بر پایه ارزهای خارجی، ابزارهای مشتقه بر پایه نرخ سود (بهره)، ابزارهای مشتقه بر پایه کالا و ابزارهای مشتقه بر پایه سهام.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، این گام را آغازی بر معاملات اوراق اختیار خواند و تاکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها آغاز راه بلندی است که در پیش داریم. اکنون تنها معاملات اوراق اختیار معامله را شاهدیم. این امر، موضوعی کوتاه مدت است و در آینده ای بسیار نزدیک معاملات اختیار فروش نیز آغاز می شود.

وی افزود: امروز تنها اوراق اختیار معامله اروپایی را داریم ولی در آینده ای نه چندان دور اوراق امریکایی و انواع دیگر اوراق را خواهیم داشت.

صدور مصوبه فروش استقراضی سهام

حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه، خبر از صدور مصوبه فروش استقراضی سهام از سوی کمیته فقهی داد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در تشریح کارکردهای اوراق اختیار معامله گفت: این ابزار در کنار سایر ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک می کند.

حسن قالیباف اصل در این مراسم ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهار داشت: این ابزارها می تواند پاسخگوی انواع سلیقه های ناشر و سرمایه گذار باشد.

به گفته سخنگوی شرکت بورس تهران برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارها توسعه یابند.

وی در تسریع روند راه اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال 1387 در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرایند تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد: در سال 1387 کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال 1390 پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد. البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه اندازی معاملات این اوراق هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمان بر شدن پروژه شد و پس از ورود رییس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد. حمایت های دکتر محمدی سرعت پیشرفت پروژه را افزایش داد و امروز شاهد آغاز این معاملات در بازار هستیم.

قالیباف به تفاوت مهم کشور ما ابزار مدیریت ریسک با سایر کشورها در راه اندازی فرایندها اشاره کرد و گفت: معمولا در سایر کشورها از ابتدا تا انتهای یک پروژه به شرکت بین المللی متخصص واگذار می شود؛ اما در کشور ما به سبب تحریم های سال های اخیر، همه مسوولان برای راه اندازی این بازار تلاش کردند.

این مقام مسوول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهار داشت: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر بر روی سهام معامله می شود، اظهار امیدواری کرد: امید می رود به زودی بازار سرمایه شاهد راه اندازی اوراق اختیار فروش نیز باشد.

قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه با چنین ابزارهایی ریسک سیستماتیک مدیریت می شود، گفت: این بازار به نقدشوندگی، کارایی و تعمق بازار کمک می کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران آپشن را یک ابزار بیمه و اهرم دانست و خاطر نشان کرد: هر ابزار جدیدی که به بازار سرمایه اضافه می شود به کارکردهای کل اقتصاد و بازارهای مالی کشور کمک می کند و سبب عمق بخشی به سایر بازارها می شود.

وی با تاکید بر اینکه بازار مشتقه ویژگی هایی دارد که بازار نقد از آن بی بهره است، گفت: در بازار مشتقه سرمایه گذار در شرایط نزولی می تواند سود کسب کند و در بازار رو به بالا، ریسک هایش را مدیریت کند.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می شود. اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به ابزار مدیریت ریسک همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

به گفته قالیباف در بازارهای کشور ما قابلیت پیش بینی برخی متغیرها مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد اما با راه اندازی بازار مشتقه این کارکردها نیز اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در خاتمه اظهار داشت: توسعه این ابزارها به توسعه دانش نیز کمک می کند و دانشگاه ها از این به بعد می توانند فعال تر در این بحث شرکت کنند و در بحث افشای این ابزار در ترازنامه ها، صورت های مالی و استانداردها آموزش های لازم را انجام دهند.

دوره جامع ابزارهای مشتقه (Futures & Options) با رویکرد پرورش مدرس

هزینه ثبت‌نام در این دوره ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال است که با حمایت شرکت مدیریت ریسک و صندوق‌های پوشش ریسک وگا (ونداد گستر آسمان)، شرکت‌کنندگان در دوره تنها ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداخته خواهند کرد (ظرفیت حمایت محدود و غیرقابل افزایش است).

تاریخ دوره: ۲۷ مهر تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مدت دوره: ۴۸ ساعت / یکشنبه و سه‌شنبه / ۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

در اقتصاد مالی ابزار مشتقه به کلیه ابزارهای قابل معامله در بورس و خارج از بورس که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و غیره باشد، اطلاق می‌­شود. علت نام­گذاری «ابزارهای مشتقه» آن است که ارزش آنها مشتق از قیمت «دارایی پایه» آنها است. بازارهای جهانی ابزار مشتقه از ارکان اساسی سیستم­‌های مالی و اقتصادی هستند. امروزه، از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک و کاهش عدم اطمینان نسبت به قیمت­‌های آتی استفاده گسترده‌­ای می‌­شود. ابزارهای مشتقه با بهبود فرآیند کشف قیمت دارایی‌­ها، در رشد اقتصادی و افزایش اثربخشی بازارها اثر چشمگیری دارند.

با توجه به کارکردهای گسترده ابزار مشتقه در مدیریت ریسک معاملات در بازارهای مالی و رونق استفاده از این ابزارها در سال‌­های اخیر و نیاز جامعه سرمایه‌­گذاری کشور به آشنایی صحیح و اصولی با کارکردها و کاربردهای این ابزار و همچنین لزوم ارائه آموزش‌­های کاربردی و کمبود مدرس توانمند در حوزه آموزش مفاهیم و کارکردهای ابزار مشتقه، گروه مالی شریف با مشارکت شرکت مدیریت ریسک و صندوق‌های پوشش ریسک وگا (ونداد گستر آسمان)‌ اقدام به طراحی «دوره جامع ابزار مشتقه با رویکرد تربیت مدرس» نموده است.

اهداف

آموزش جامع و کاربردی ابزار مشتقه
پرورش مدرسین توانمند و آشنا به دانش روز مباحث ابزار مشتقه
رشد و توسعه بازارهای مالی در حوزه ابزار مشتقهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.