سررسید اوراق قرضه


متون منتخب از منابع فارسی

سررسید اوراق قرضه

در این مقاله ضمن توضیح راجع به اوراق قرضه، ویژگی ها و انواع آن، شرایط و مزایای انتشار اوراق قرضه را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .
اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آنها سررسید اوراق قرضه ناشر متعهد می شود مبالغ معینی (بهره سالانه ) را در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و درسر رسید،اصل مبلغ را باز پرداخت کند؛ اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تامین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است،

دارندگان این اوراق بر خلاف صاحبان سهام عادی،ادعای مالکیت یا حق رای در شرکت ندارند و در واقع فقط وام دهندگان به ناشر هستند؛آنها پول خود را به ناشر قرض می دهند و در عوض بهره دریافت می کنند و در سر رسید نیز اصل سرمایه خود را پس می گیرند.
اوراق قرضه از طریق پذیره نویسی به عموم ارائه می شوند.پذیره نویسی معمولاَ به صورت مذاکره ای و گاهی به صورت رقابتی است.در پذیره نویسی مذاکره ای، مدیریت شرکت و پذیره نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می گیرند. این اوراق عمدتا در بازار خارج از بورس دادو ستد می شوند؛ اوراق پذیرفته شده در بورس نسبت کوچکی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می دهد.بازار اوراق قرضه نسبت به بازار سهام از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دو ویژگی قابل توجه دارد.اول اینکه بازار بسیار بزرگی است و دوم ،با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است.اوراق قرضه برخلاف سهام ،عمر محدودی دارند و اعتبار آنها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد،به پایان می رسد.اگر چه ورقه قرضه تاریخ های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد،اصل سرمایه (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سر رسید باز پرداخت می شود.
• کاربرد اوراق قرضه
از اوراق قرضه برای دریافت وام های بلند مدتی که بازپرداخت آن به صورت تدریجی می باشد،استفاده می شود.بنابراین در حالی که بانک ها برای دادن وام های با مبلغ بالا،شرایط دشواری قرار داده اند؛شرکت سررسید اوراق قرضه های سهامی عام با انتشار اوراق قرضه می توانند این مبالغ را به دست بیاورد و دارندگان اوراق قرضه نیز تنها بستانکار شرکت محسوب می شوند و حق دخالت در امور شرکت را نیز ندارند.(ماده 53 ل ا.ق.ت)
• ویژگی های اوراق قرضه به شرح ذیل است:
1_ارزش یابی اوراق قرضه و تعیین ارزش فعلی آن،بر اساس نرخ تنزیل (سود،بهره) و مفهوم ارزش زمانی پول صورت می گیرد.
2_نرخ بهره قطعی از پیش تعیین شده، رکن اصلی این اوراق به شمار می رود.
3_در این اوراق استرداد (پس دادن) اصل سرمایه در پایان مدت آنها (اعم از اینکه طرح سود کند یا زیان) تضمین شده و صادر کننده اوراق، فقط به بازگرداندن سرمایه همراه با سود مورد توافق متعهد شده است.
4_ارزش بازاری ( Market value ) اوراق قرضه،تحت تاثیر عرضه و تقاضا،با ارزش اسمی ( Norminal value ) آن تفاوت می کند و دارنده آن علاوه بر نرخ بهره ثابت،مشمول (عایدی یا زیان) سرمایه ( Capital gain or loss ) نیز می شود.
5_اوراق قرضه،بدهی انتشار دهنده و طلب دارنده را نشان می دهد و با عقد”قرض”قابل تطبیق است.
6_اوراق قرضه بیانگر مالکیت دارندگان آنها در طرح های تجاری یا صنعتی که اوراق برای آنها انتشار یافته،نیست؛بلکه بیشتر نشانگر وام ربوی است؛که خریداران اوراق،به صاحبان طرح ها و در واقع طرف های صادر کننده اوراق،داده اند.
• انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه بر اساس ویژگی ها و بر حسب هدف شرکت یا چگونگی استهلاک آن به انواع مختلفی تقسیم می گردد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرند.
_ اوراق قرضه تضمین شده: اوراق قرضه ای است که تعداد و اقلامی از دارای های شرکت سهامی از قبیل تجهیزات و ماشین آلات به عنوان تضمین بازپرداخت اوراق،مورد وثیقه قرار می گیرند تا در صورتی که شرکت صادر کننده قادر به بازپرداخت این اوراق قرضه نباشد؛ دارایی های مورد وثیقه فروخته و از این طریق باز پرداخت اوراق صورت گیرد.
_ اوراق قرضه تضمین نشده: در این نوع اوراق قرضه،اعتبار و قدرت مالی شرکت سهامی،تضمین پرداخت است و اموال شرکت وثیقه بازپرداخت اوراق نمی باشد.
_ اوراق قرضه دولتی و خزانه داری کل: گاهی دولت برای جبران کسری بودجه یا سایر نیازهای مالی خود در خصوص پروژه های عمرانی اقدام به صدور اوراق قرضه می نماید.
_ اوراق قرضه قابل تبدیل یا تعویض با سهام شرکت: اوراق قرضه ای است که خریداران می توانند آنها را با سهام شرکت تبدیل یا تعویض نمایند.
_ اوراق قرضه سریال: اوراق قرضه ای که در یک تاریخ صادر می شود و باز پرداخت آن در سر رسید های مختلف است.
_اوراق قرضه با جایزه: در این نوع اوراق قرضه،شرکت سهامی علاوه بر پرداخت بهره مقرر،جوایزی نیز برای دارندگان این اوراق در نظر می گیرد.
_ اوراق قرضه قابل بازخرید: اوراق قرضه ای هستند که قبل از سر رسید،قابل بازخرید هستند.قیمت بازخرید این نوع اوراق معمولا از قیمت اسمی آنها بالاتر است.
• شرایط انتشار اوراق قرضه :
شرکت سهامی عام تنها شرکتی است که می تواند شرایط مقرر در این لایحه قانونی اوراق قرضه را منتشر نماید.برخی از این شرایط مربوط به شرکت و برخی دیگر مربوط به اوراق قرضه می باشند.
الف) شرایط مربوط به شرکت:
ماده 55 ل. ا.ق.ت برای اینکه شرکت بتواند اوراق قرضه را منتشر نماید لازم است دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد و تمام سرمایه ی ثبت شده شرکت پرداخت و دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. و چنانچه رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام بدون رعایت موارد فوق مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 250 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
ب) شرایط مربوط به اوراق قرضه:
_تبصره ماده 56 ل.ا.ق.ت :مبلغ اسمی اوراق قرضه و در صورت تجزیه،قطعات اوراق قرضه در هر بار انتشار باید مساوی باشد.
⃰ مبلغ اسمی هر ورقه قرضه عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ وام بر تعداد اوراق قرضه.
_اوراق قرضه حداقل باید به امضای دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.(ماده 25و60 ل.ق)
• ورقه (برگه) قرضه باید حاوی نکاتی باشد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:
1_نام شرکت
2_شماره و تاریخ ثبت شرکت
3_مرکز اصلی شرکت
4_مبلغ سرمایه شرکت
5_مدت شرکت
6_مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
7_تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه(اگر قابل بازخرید باشد)
8_تضمیناتی که احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده است
9_در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام،شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود ذکر نام اشخاص یا موسساتی است که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
10_در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت وشرایط این تبدیل.
• مزایای انتشار اوراق قرضه
شرکت های سهامی معمولاَ در موارد زیر اقدام به انتشار اوراق قرضه می نمایند:
1_انتشار اوراق قرضه هزینه کمتری نسبت به صدور سهام دارد زیرا مخارج انتشار اوراق قرضه جزء هزینه های شرکت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
2_شرکت های سهامی برای توسعه فعالیت های تولیدی و اقتصادی خود نیاز به سرمایه های زیادی دارند و برای تامین این سرمایه، انتشار اوراق قرضه،راه آسان تری خواهد بود.
⃰ در مواردی شرکت سهامی تمایل ندارد که با صدور سهام جدید، در مجمع عمومی خود تغییراتی بدهد زیرا دارندگان اوراق قرضه تنها طلبکار شرکت محسوب می شوند و نمی توانند بر خلا ف سهامداران از حقوق ناشی از سهم مانند حق رای و حق شرکت در مجامع عمومی استفاده نمایند.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.

اوراق قرضه چیست؛ آشنایی با انواع و اصطلاحات آن

اوراق قرضه چیست

بسیاری از ما بدون گرفتن وام، توان خرید چیزهایی مثل خودرو، خانه یا ادامه‌ی تحصیل نداریم. همان‌طور که مردم برای به دست آوردن چیزی پول قرض می‌کنند، کسب‌و‌کارها نیز چنین کاری انجام می‌دهند. کسب‌و‌کارها معمولا برای تأمین مالی فعالیت‌های خود، حضور در بازاری جدید، نوآوری و رشد، به وام نیاز دارند. اما مقدار مورد نیاز آنها غالبا از توان بانک‌ بالاتر است. بنابراین روش دیگر برای شرکت‌ها، تأمین مالی با استفاده از صدور اوراق قرضه برای افرادی است که‌ می‌خواهند آن را خریداری کنند. در نتیجه، اوراق قرضه همان وام است. نوشته زیر را بخوانید تا دقیقا ببینید که اوراق قرضه چیست.

وقتی شما اوراق قرضه خریداری می‌کنید، در واقع به شرکت صادرکننده‌ی این اوراق پول قرض داده‌اید. در مقابل، شرکت در طول مدت وام، به شما بهره می‌پردازد. مقدار و دوره‌ی پرداخت بهره به شرایط اوراق قرضه بستگی دارد. نرخ بهره معمولا در اوراق قرضه‌ی بلندمدت بالاتر است. پرداخت بهره معمولا به صورت نیم‌ساله صورت می‌گیرد؛ اما پرداخت‌ به صورت سالانه، سه‌ماهه یا حتی ماهانه نیز وجود دارد. وقتی اوراق قرضه به موعد سررسید خود می‌رسد، صادرکننده اصل پول را بازپرداخت می‌‌کند.

برای شما به عنوان قرض‌دهنده، اوراق قرضه درست مانند سهام، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اما تفاوت در این است که سهام، وام نیست. سهام یعنی مالکیت در یک شرکت، بازدهی‌اش هم به میزان سود آن شرکت بستگی دارد. به همین علت، سهام پرریسک‌تر و پرنوسان‌تر است و کاملا منعکس‌کننده‌ی موفقیت یک شرکت است. در طرف دیگر، اوراق قرضه غالبا دارای نرخ بهره‌ی ثابت هستند. بعضی از اوراق قرضه دارای نرخ شناور هستند به این معنا که نرخ بهره‌ی آنها بسته به شرایط بازار تنظیم می‌شود.

اوراق قرضه را مثل سهام می‌توان مبادله کرد. وقتی شخصی اوراق قرضه‌ی خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش اسمی سهام (face value) بفروشد، گفته می‌شود که فروش با تنزیل (discount) انجام گرفته است. اما اگر با قیمتی بالاتر از ارزش اسمی فروخته شود، گفته می‌شود که با صرف (premium) به فروش رسیده است.

انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه چیست

 • اوراق قرضه‌ی دولتی: برای تأمین مالی برنامه‌ها، پرداخت لیست حقوق و به خصوص پرداخت صورت‌حساب‌ها، دولت‌ها اوراق قرضه صادر می‌کنند. اوراق قرضه‌ی کشورهای باثباتی مثل آمریکا، جزو امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. اما در طرف دیگر، اوراق قرضه‌ی کشورهای در حال توسعه، دارای ریسک بالاتری هستند. دولت آمریکا اوراق قرضه‌ی خود را از طریق خزانه‌داری و چندین نهاد دولتی مختلف صادر می‌‌کند. در آمریکا به اوراق قرضه‌ای که موعد سررسید آنها کمتر از یک سال باشد، اصطلاحا T-bills، اوراق قرضه با سررسید بین ۱ تا ۱۰ سال را T-notes و بیش از ۱۰ سال را اوراق خزانه‌داری می‌گویند. در برخی موارد، بهره‌ی دریافتی از این اوراق شامل مالیات بر درآمد نمی‌شود.
 • اوراق قرضه‌ی شهرداری: این اوراق توسط ایالات، شهرها، کشورها و مناطق مختلف برای تأمین مالی عملیات‌ها یا پرداخت هزینه‌ی پروژه‌ها صادر می‌شود. اوراق قرضه‌ی شهرداری هزینه‌های ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه، خیابان، دفاتر اداری، فرودگاه، پل و غیره را از نظر مالی تأمین می‌‌کند. شهرداری‌ها معمولا زمانی به صدور اوراق قرضه اقدام می‌کنند که به پولی بیشتر از پول حاصل از جمع‌آوری مالیات‌ها احتیاج داشته باشند. یکی از مزیت‌های اوراق قرضه‌ی شهرداری این است که سود حاصل از آن، معاف از مالیات است.
 • اوراق قرضه‌ی شرکتی: اوراق قرضه‌ی شرکتی توسط کسب‌و‌کار و برای کمک به تأمین هزینه‌ی آنها صادر می‌شود. با وجود اینکه ریسک این اوراق بالاتر از اوراق قرضه‌ی دولتی است، اما پول بیشتری می‌توان از آن کسب کرد. همچنین تعداد گزینه‌ها برای انتخاب از میان اوراق قرضه‌ی شرکتی بیشتر است. اما از معایب این اوراق، معاف نبودن از مالیات است.

به ویژه در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‌ی شرکتی، در نظر گرفتن ریسک اوراق بسیار مهم است. هیچ سرمایه‌گذاری دوست ندارد که پول خود را صرف اوراق قرضه‌ی کم‌بازدهی کند که احتمال ورشکستگی شرکت آن ۵۰-۵۰ باشد. برای خرید اوراق قرضه‌ی شرکتی باید درباره‌ی وضعیت مالی صادرکننده و چشم‌انداز اقتصادی آن تحقیق کرد. این تحقیقات می‌توانند شامل میزان جریان نقدی، بدهی، نقدینگی و برنامه‌ی کسب‌و‌کار شرکت باشد.

با اینکه انجام چنین تحقیقاتی ممکن است سرگرم‌کننده باشد، اما بسیاری از ما زمان و مهارت کافی برای تحلیل صحیح وضعیت مالی یک شرکت را نداریم. خوشبختانه شرکت‌هایی مانند شرکت خدمات سرمایه‌گذاری مودی (Moody) و شرکت استاندارد اند پورز (Standard and Poor’s) این کار را انجام می‌دهند. کارشناسان آنان، به بررسی وضعیت شرکت‌ها می‌پردازند و رتبه‌ی آنها را تعیین می‌‌کنند.

خدمات رتبه‌بندی هر کدام از این شرکت‌ها، فرمول خاص خود را برای سنجش میزان ریسک و مقیاس‌بندی رتبه‌ها دارد. معمولا مقیاس‌بندی رتبه‌ها با حروف الفبا انجام می‌شود یعنی رتبه‌ی AAA به اوراق قرضه‌ی ایمن و کم‌ریسک اختصاص می‌یابد و رتبه‌ی D به پرریسک‌ترین اوراق قرضه داده می‌شود. اوراق قرضه‌ی ایمن مثل اوراق قرضه‌ی دولت آمریکا معمولا اوراق کم‌بازده هستند. به این معنا که شما می‌توانید از بازگشت بهره و اصل پول مطمئن باشید، اما مقدار بهره‌ی آن کم است.

در طرف دیگر این طیف، اوراقی به نام اوراق قرضه‌ی بنجل قرار دارند که از نظر اعتباری، رتبه‌ی پایین و ریسک بالایی دارند. شرکت‌های صادرکننده‌ی این اوراق، برای جذب سرمایه‌گذاران، وعده‌ی بازده‌ی بالا را می‌‌دهند. اگر شما اوراق قرضه‌‌‌ی بنجل خریداری کنید، هیچ تضمینی برای بازگشت پول شما وجود ندارد. اما اگر پول شما برگردد، همراه با بهره‌ی بسیار خوبی خواهد بود.

اصطلاحات اوراق قرضه

اوراق قرضه چیست

اوراق قرضه ممکن است دارای ویژگی‌هایی باشند که به نفع فروشنده یا خریدار یا هر دوی آنها باشد. در اینجا به برخی از اصطلاحاتی که پیش از انتخاب اوراق قرضه باید با آن آشنا باشید، اشاره می‌کنیم:

 • موعد سررسید (Maturity): اوراق قرضه دارای طول عمر هستند. بسته به نوع اوراق قرضه، این طول عمر می‌تواند از ۱ ماه تا ۵۰ سال طول بکشد.
 • فراخوانی (Callability): این اصطلاح به این معناست که شرکت یا آژانس صادرکننده‌ی اوراق هر زمانی که بخواهد اوراق قرضه را فراخوانی می‌کند. به عبارت دیگر، شرکت پیش از موعد سررسید اقدام به بازخرید اوراق قرضه می‌کند. یک شرکت ممکن است زمانی به این اقدام دست بزند که نرخ بهره در حال نزول باشد که در این شرایط اوراق قرضه‌ی جدیدی صادر می‌کند تا بتواند پول بیشتری حفظ کند. این کار همیشه هم برای خریدار بد نیست؛ زیرا بهره‌ی بیشتری به اصل پول اوراق قرضه اضافه می‌شود.
 • امکان فروش (Put Provision): همانند فراخوانی که فروشنده پیش از موعد سررسید می‌تواند اقدام به بازخرید اوراق قرضه کند، برخی از اوراق دارای شرایطی هستند که به خریدار امکان می‌دهند اوراق قرضه را پیش از موعد سررسید با همان ارزش اصلی اوراق، به فروشنده بفروشد. این کار را در هر زمان نمی‌توان انجام داد، با این حال فروشنده باید از پیش برای آن زمان‌بندی کند. گاهی اوقات کسانی که مالک اوراق هستند، هنگامی که نرخ بهره رو به افزایش است آن را به فروش می‌رسانند تا بتوانند پول خود را در جایی که می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند، سرمایه‌گذاری نمایند.
 • اوراق قرضه‌ی قابل‌تبدیل (Convertible Bonds): گاهی اوقات اوراق قرضه را می‌توان به سهام شرکت صادرکننده تبدیل کرد. هنگامی که اوراق قرضه‌ی قابل‌تبدیل صادر می‌شود، دقیقا زمان و قیمتی که می‌توان آن را به سهام تبدیل کرد، مشخص می‌شود. این نوع از اوراق قرضه معمولا در ابتدا نرخ بهره پایینی را عرضه می‌کنند اما سهام عادی بالقوه بیشتری را به دست می‌دهند.
 • اوراق قرضه‌ی تضمین‌شده (Secured Bonds): اوراق قرضه‌ای را که توسط یک وثیقه تضمین می‌شوند، اوراق قرضه‌ی تضمین‌شده می‌نامند. این یعنی شرکت یا آژانس صادرکننده‌ی اوراق قرضه، پول یا دارایی کافی برای پوشش ارزش اوراق صادرشده را دارد. اگر شرکت صادرکننده ورشکست شود، پول یا دارایی‌های شرکت به افراد خریدار اوراق داده می‌شود.
 • اوراق قرضه‌ی تضمین‌نشده (Unsecured Bonds): این اوراق توسط وثیقه تضمین نمی‌شوند. تنها تضمین این اوراق، اعتبار شرکت یا آژانس صادرکننده‌ی اوراق است. اوراق قرضه‌ی دولتی تضمین‌نشده‌اند؛ زیرا خودشان دارای اعتبار کافی هستند.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت نوعی اوراق قرضه است که در ایران توسط دولت، شهرداری و شرکت‌های دولتی یا خصوصی برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی کشور منتشر می‌شود. دستور‌العمل و ضوابط انتشار این اوراق بر عهده‌ی بانک مرکزی است. تنها تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در این است که پول‌های دریافتی از صدور این اوراق تنها باید در طرح‌های مشخص عمرانی، تولیدی یا خدماتی به کار گرفته شوند؛ اما در اوراق قرضه، برای صادرکننده محدودیت خاصی وجود ندارد.

بازگشت ابوظبی به بازار اوراق قرضه دلاری با ۳ سررسید

براساس گزارش‌ها، ابوظبی قصد دارد با خریداری اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا با سه سررسید مختلف، بار دیگر وارد بازار اوراق قرضه دلاری شده و سرمایه بافر خود را افزایش دهد.

اوراق قرضه

به گزارش ایبِنا از بلومبرگ، هر کدام از سررسیدهای این اوراق در حجم معیار ارائه شده و این یعنی هر کدام دست کم ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارد. براساس اعلام شخصی آشنا به امور که به شرط حفظ هویت حاضر به گفت‌وگو شده است، اوراقی که در سال ۲۰۲۳ سررسید می‌شوند، برای سرمایه گذاران سود اولیه ای حدود ۹۵ نقطه پایه در بر داشته و این رقم برای اوراق با سررسید سال ۲۰۳۱ حدود ۱۳۵ نقطه پایه است. سومین بخش اوراق با طولانی ترین زمان سررسید یعنی سال ۲۰۷۰ حدود ۳درصد سود دارد.

ابوظبی برای جوش دادن این معامله بانک‌های سیتی، دویچه بانک، بانک اول ابوظبی، مورگان استنلی و استاندارد چارترد را مامور کرده است. منابع نزدیک به خبرگزاری رویترز هفته گذشته اعلام کردند که ابوظبی به منظور صدور اوراق قرضه جدید مذاکرات خود را با بانک‌ها آغاز کرده و این در حالی است که این شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس در سال جاری و با هدف تقویت بودجه خود در بحبوحه پاندمی کرونا و ریزش قیمت نفت، از طریق فروش اوراق ۱۰ میلیارد دلار درآمدزایی داشته است.

اوراق قرضه (Bonds)

تعریف

اوراق قرضه به مفهوم ابزاری بدهی است که برای مدت بیش از یک سال با هدف تأمین سرمایه از طریق استقراض صادر می شود. دولت فدرال، دولت‌ها، شهرها، شرکت‌ها، و بسیاری از دیگر انواع مؤسسات، اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند. اوراق قرضه به طور کلی، تعهدی برای بازپرداخت اصل بدهی همراه با بهره (کوپن) در یک تاریخ معین (سررسید) است. بابت برخی از انواع اوراق قرضه‌ بهره پرداخت نمی‌شود اما برای تمامی انواع اوراق قرضه‌ باید اصل بدهی بازپرداخت شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Bonds are debt and are issued for a period of more than one year. The US government, local governments, water districts, companies and many other types of institutions sell bonds. When an investor buys bonds, he or she is lending money. The seller of the bond agrees to repay the principal amount of the loan at a specified time. Interest-bearing bonds pay interest periodically.
 • English Definition 2: A سررسید اوراق قرضه debt instrument that certifies a contract between the borrower (bond issuer) and the lender (bondholder) as spelled out in the bond indenture. The issuer (company, government, municipality) pledges to pay the loan principal (par value of the bond) to the bondholder on a fixed date (maturity date) as well as a fixed rate of interest for the life of the bond.
 • English Definition 3: A debt instrument issued for a period of more than one year with the purpose of raising capital by borrowing. The Federal government, states, cities, corporations, and many other types of institutions sell bonds. Generally, a bond is a promise to repay the principal along with interest (coupons) on a specified date (maturity). Some bonds do not pay interest, but all bonds require a repayment of principal.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: اوراق قرضه نوعی بدهی است که برای دوره زمانی بیش از یک سال منتشر می‌شود. دولت ایالات متحده، دولت‌های محلی، شرکت‌های ناحیه آب، دیگر شرکت‌ها و بسیاری از سایر انواع مؤسسات اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند. سرمایه‌گذار زمانی که اوراق قرضه خریداری می‌کند، در واقع اقدام به قرض‌دادن پول می‌کند و فروشنده اوراق موافقت می‌کند که اصل مبلغ وام را در یک محدوده زمانی معین بازپرداخت کند. در اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره، پرداخت بهره به صورت دوره‌ای انجام می‌شود.
 2. منبع دوم: اوراق قرضه به مفهوم ابزار بدهی است که قرارداد بین قرض‌گیرنده _صادرکننده اوراق_ و قرض‌دهنده _دارنده اوراق_ را به گونه‌ ذکرشده در قرارداد اوراق قرضه، گواهی می‌کند. صادرکننده (شرکت، دولت، شهرداری) تعهد می‌کند که اصل وام (ارزش اسمی اوراق قرضه) را به دارنده اوراق قرضه در یک تاریخ ثابت (تاریخ سررسید) همراه با نرخ بهره، در دوره عمر اوراق قرضه پرداخت کند.
 3. منبع سوم: اوراق قرضه به مفهوم ابزاری بدهی است که برای مدت بیش از یک سال با هدف تامین سرمایه از طریق استقراض صادر می شود. دولت فدرال، دولت‌ها، شهرها، شرکت‌ها، و بسیاری از دیگر انواع مؤسسات، اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند. اوراق قرضه به طور کلی، تعهدی برای بازپرداخت اصل بدهی همراه با بهره (کوپن) در یک تاریخ معین (سررسید) است. بابت برخی از انواع اوراق قرضه‌ بهره پرداخت نمی‌شود اما برای تمامی انواع اوراق قرضه‌ باید اصل بدهی بازپرداخت شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/bond
 • Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/bond.html
 • Reference Address 3: http://www.investorwords.com/521/bond.html#ixzz6BAvmbf8k

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: اوراق قرضه دولتی و خصوصی که به مردم فروخته می‌شود را قرضه (bond) گویند.
 2. تعریف فارسی دوم: اوراق قرضه برگه‌ IOU یا I owe you است که توسط وام‌گیرنده برای وام‌دهنده صادر می‌شود. اوراق قرضه معمولاً به صورت اوراق بهادار با بهره ثابت صادر شده به‌وسیله دولت، دولت‌های محلی یا شرکت‌ها می‌باشند. اوراق معمولاً در برابر وام، رهن، درآمد کارت اعتباری و غیره به‌عنوان اوراق قابل فروش فروخته می‌شوند. این اوراق با نرخ‌های بهره ثابت یا متغیر، در دوره‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت، بازخریدنی یا غیر قابل بازخرید، تضمین شده یا بدون تضمین و . عرضه می‌شوند.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر. ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

دلار ٧٠٠ تومان گران شد

بدون لغو تحریم‌ها بعید است اقتصاد ایران بتواند وضعیت بهتری پیدا کند

قیمت ارز همچنان رو به افزایش است - عکس از تسنیم

در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با وعده بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کار را شروع کرد، روند افزایش قیمت ارز همچنان شیب مثبت را طی می‌کند. بر این اساس قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه با افزایش تقریبی ۷۰۰ تومانی به بیش از ۲۸٤٣٠ تومان رسید. این در حالی است که برخی صرافی‌ها حتی بیش از ۲۹ هزار تومان هم قیمت می‌دهند.

افزایش نقدینگی و چشم‌انداز تاریک لغو تحریم‌ها، امید به بهبود را کاهش داده است. این موضوعات مشکلات دولت برای تامین مالی را نیز افزایش داده است.

انتشار اوراق بهادار و منابع حاصل از فروش آن یکی از راهکارهایی است که می‌تواند نیاز دولت را تأمین کند. دولت نیز پرداخت اصل و سود آن را تضمین می‌کند. در واقع فروش اوراق بهادار نوعی استقراض از مردم است که دولت متعهد می‌شود آن را باز گرداند. این موضوع در کشورهای توسعه یافته یا در حال رشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. زیرا ما به ازای سود پولی که به‌عنوان نقدینگی قرار است در جامعه تزریق شود، ارزش خارجی مانند کالا یا خدمات تولید می‌شود. در واقع فروش اوراق قرضه به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

اما در ایران وضعیت متفاوت است. دولت در شرایط بحرانی فعلی با فروش اوراق قرضه تعهدات خود را به آینده‌ای موهوم موکول می‌کند تا شاید پس از مدتی گشایشی در مناسبات تجاری حاصل شود و پس از فروش نفت بتواند این نقدینگی را جبران کند. موضوعی که طی چهار دهه گذشته هیچ‌گاه رخ نداده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اگرچه آمار دقیقی از میزان بدهی دولت جمهوری اسلامی در دسترس نیست، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی اوراق فروخته شده توسط دولت دوازدهم، طی ۲ سال آتی باید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این رقم تا پیش از انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت مجوز آن را دریافت کرده بود.

روزنامه وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران در این مورد می‌نویسد: «مجموع مجوز اوراق منتشرشده توسط دولت دوازدهم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با احتساب سود سالانه ۱۵ درصد، رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک‌ساله اوراق به حداقل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تیرماه سال جاری اعلام کرد در سال ۹۹ دولت ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است که نشان می‌دهد چیزی در حدود یک سوم بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه، تأمین شده است.

اختلاف ارقام اعلامی ممکن است به این دلیل باشد که نهادهای جمهوری اسلامی می‌خواهند بازار را از مواجهه با تنش‌های روانی دور نگه دارند. اما اقتصاد به غیر از مسائل روانی، با واقعیات نیز درگیر است. بر این اساس، به نظر می‌رسد افزایش نقدینگی و عدم تزریق ارز به بازار به زودی آثار شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

حال با توجه به اینکه سررسید اوراق مشارکت نزدیک است و دولت توان مدیریت نقدینگی حاصل از آن را ندارد، همچنین چشم‌انداز لغو تحریم‌ها و بهبود آشفتگی بازار ارز هرات مشخص نیست، چشم‌انداز قیمت ارز، از ادامه روند رو به رشد فعلی خبر می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که بهار امسال منتشر شد، اعلام کرد که کل بدهی‌های خالص دولت ایران طی دو سال گذشته با افزایشی دو برابر به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نزدیک به ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ است.

پیش‌تر افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم هشدار داده بود که در صورت برقرار نشدن «ارتباط منطقی با کشورهای دنیا» تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه خواهیم کرد. او در عین حال گفت: «اگر توافق‌هایی در عرصه بین‌المللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای اقتصاد، کسب‌وکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.