آپشن های کال و پوت


تراکنش‌هایی که در حال حاضر انجام می‌شوند، بخش عمده‌ای از ریسک عرصه رمز ارزها را شامل می‌شوند.

آپشن های کال و پوت

(این محتوای آموزشی توسط پایگاه خبری بورس کالای ایران (کالاخبر) تهیه و به صورت پراکنده منتشر شده است و دنیای زعفران، صرفا آن را تجمیع، بازتنظیم و جهت استفاده مخاطبان به صورت یکجا در اختیار قرار می دهد)

خلاصه:

آموزش (گام اول)؛ انواع اختیار معامله؛ اختیار خرید چیست؟

قرارداد اختیار معامله یکی از انواع اوراق مشتقه است. در دست داشتن اطلاعات کافی در مورد نحوه کارکرد قراردادهای اختیار معامله به افراد کمک می‌کند تا بتوانند به درستی وارد این معاملات شوند و با ریسک‌ها و مزایای آن آشنا شوند. قرارداد اختیار معامله، نوعی قرارداد است که در آن خریدار این حق را پیدا می‌کند که مقدار مشخصی از دارایی پایه را با مبلغ معین در زمان مشخصی در آینده از فروشنده خریداری کند و یا به او بفروشد. به عبارت دیگر خریدار، حق خرید و یا فروش دارایی پایه را از فروشنده خریداری می‌کند.

با این تعریف ممکن است این سوال مطرح شود که تفاوت قرارداد اختیار معامله با قرارداد آتی چیست؟

در قرارداد آتی اگر کسی کالایی را خریداری کند و تا سررسید قرارداد موقعیت خود را نگه دارد، متعهد به ایفای تعهدات خود بوده و در سررسید می‌بایست مبلغ ارزش قرارداد را به حساب خود واریز نموده و دارایی را تحویل بگیرد. اما قرارداد اختیار معامله، برای خریدار اجباری در پی ندارد، خریدار می‌تواند در صورت تمایل از حق خرید و یا فروش خود استفاده نماید و به همین علت است که به این معاملات اختیار می‌گویند.

آموزش (گام دوم)؛ انواع اختیار معامله؛ اختیار خرید چیست؟

در یادداشت قبل با مفهوم قراردادهای اختیار معامله آشنا شدیم، در بخش‌های بعدی به توضیح انواع اختیار معامله خواهیم پرداخت. اختیار معامله ها به دو نوع کلی، اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شوند که در این قسمت به توضیح اختیار خرید می‌پردازیم؛

اختیار خرید: این نوع اختیار معامله به خریدار این حق را می‌دهد که مقدار مشخص از یک دارایی را در زمانی مشخص در آینده و به قیمتی معین خریداری نماید. در واقع اختیار خرید این حق را به خریدار می‌دهد تا دارایی را در صورت تمایل در سررسید قرارداد، خریداری کند.

به طور مثال فرض کنید یک شرکت تولید کننده داروهای گیاهی برای فروردین ماه ۹۸ نیاز به زعفران دارد و پیش بینی می‌کند که برای فروردین ماه روند قیمت ها افزایشی باشد. برای مثال قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم ۱۲۵۰۰ تومان است و در بورس کالای ایران قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان برای سررسید فروردین ماه تعریف شده است، بنابراین چون این شخص پیش بینی افزایش قیمت را دارد، می‌تواند با پرداخت ۶۰۰ تومان، قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان را خریداری کند. به عبارت دیگر شخص مذکور ۶۰۰ تومان به فروشنده پرداخت می‌کند و این حق را برای خود قائل می‌شود که در سررسید، چنانچه قیمت بازار نقدی به طور مثال به ۱۳۸۰۰ تومان برسد، از حق خود برای خرید زعفران به قیمت هر گرم ۱۳۰۰۰ تومان استفاده کند.

آموزش (گام سوم( انواع اختیار معامله؛ اختیار فروش چیست؟

اختیار فروش

این نوع اختیار معامله به خریدار خود این اجازه را می‌دهد که مقدار مشخصی از یک دارایی را در زمانی مشخص در آینده و با قیمتی معین به فروشنده اختیار معامله بفروشد. در واقع اختیار فروش به خریدار آن، حق فروش دارایی را می‌دهد.

در ادامه با ذکر یک مثال به توضیح نحوه کارکرد آن می‌پردازیم.

فرض کنید کشاورزی قصد دارد تا برای فروردین ماه ۹۸ محصول زعفران خود را به فروش رساند و نگران است تا در زمان فروش، قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد، بفروشد. در حال حاضر قیمت نقدی زعفران به ازای هر گرم ۱۲۵۰۰ تومان می‌باشد و قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان برای سررسید فروردین ماه ۹۸ در بورس کالای ایران تعریف شده‌است.

از آنجایی که این کشاورز پیش‌بینی کاهش قیمت را دارد، به طور مثال، می‌تواند با پرداخت ۶۰۰ تومان، قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان را خریداری کند. به بیان دیگر شخص مذکور ۶۰۰ تومان به فروشنده پرداخت می‌کند و این حق را برای خود قائل می‌شود که در سررسید، چنانچه قیمت نقدی در بازار کاهش یافته و به ۱۲۰۰۰ تومان برسد، از حق خود برای فروش زعفران به قیمت هر گرم ۱۳۰۰۰ تومان استفاده نماید.

آموزش (گام چهارم) – اصطلاحات رایج در قراردادهای اختیار معامله

در یادداشت قبلی به توضیح قرارداد اختیار فروش و نحوه کارکرد آن پرداختیم، در این بخش به شرح برخی اصطلاحات رایج در قراردادهای اختیار معامله خواهیم پرداخت.

1. قیمت اعمال

قیمتی که در آینده، خرید و فروش کالای مورد نظر بر مبنای آن انجام می‌گیرد. این مبلغ در سررسید قرارداد و هنگام استفاده از اختیار باید پرداخت شود. قیمت اعمال توسط بورس تعیین می‌شود.

۲. قیمت اختیار

مبلغی است که خریدار اختیار معامله بابت خرید اختیار معامله به فروشنده پرداخت می‌کند.

۳. زمان سررسید

بازه زمانی است که در انتهای آن بازه، خریدار اختیار معامله در صورت تمایل می‌تواند از حقی که اختیار معامله برای او قائل شده است استفاده نماید.

مثال؛ فرض کنید قرارداد اختیار معامله خرید با دارایی پایه زعفران، با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان و سررسید اردیبهشت ماه ۹۸ در شرکت بورس کالای ایران قابل معامله می‌باشد. چنانچه فردی اختیار خرید مذکور را به قیمت ۸۰۰ تومان( قیمت اختیار معامله) از فروشنده خریداری نماید، در پایان اردیبهشت ماه(سررسید قرارداد) این حق را خواهد داشت که زعفران را به قیمت هرگرم، ۱۳۰۰۰ تومان از فروشنده خریداری نماید.

آموزش (گام پنجم)؛ اختیار معامله ها از نظر سبک اعمال

اختیار معامله‌ها از نظر سبک اعمال به دو دسته کلی تقسیم می شوند: اختیار معامله اروپایی و اختیار معامله آمریکایی که در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم.

اختیار معامله اروپایی


به گزارش «کالاخبر»، اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله‌هایی هستند که اعمال آن‌ها فقط در زمان سررسیدِ مقرر شده، صورت می‌پذیرد و خریدار اختیار معامله هیچ‌گاه قبل از زمان سررسید قید شده در اختیار معامله، مجاز به استفاده از اختیار معامله خود نیست. قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران با سبک اعمال اروپایی راه‌اندازی می‌شود.
اختیار معامله آمریکایی


تفاوتی که این نوع اختیار معامله ها با اختیار معامله‌های اروپایی دارند در زمان مجاز برای اعمال این اختیار معامله‌ها است. اختیار معامله‌های آمریکایی برخلاف اختیار معامله‌های اروپایی در هر تاریخی قبل از زمان سررسید قابل اعمال هستند. مثلا اگر یک اختیار معامله آمریکایی برای مدت ۶ ماه بسته شده باشد، چنانچه قبل از ۶ ماه (مثلا بعد از ۳ ماه از زمان انعقاد اختیار معامله)، خریدار اختیار معامله احساس کند که با اعمال اختیار معامله خود، از سود خوبی برخوردار می‌شود می‌تواند در همان زمان اختیار معامله را اعمال و از حق خود استفاده کند.

آموزش (گام ششم( وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی

یک قرارداد اختیار معامله از نظر بازدهی می‌تواند در یکی از سه حالت زیر باشد:

اختیار معامله در سود

یک اختیار معامله را در سود می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن به سود برسد. به عنوان مثال اگر در قرارداد کال، قیمت نقدی کالا بیشتر از قیمت اعمال قرارداد اختیار باشد، بدین معنی است که خریدار با اعمال اختیار، کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر از قیمت نقدی، از فروشنده اختیار خواهد خرید و در نتیجه سود خواهد برد. در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله در سود است.

اختیار معامله بی تفاوت

یک اختیار معامله را بی‌تفاوت می‌نامیم اگر چنانچه فرد خریدار با اعمال آن نه به سودی برسد و نه زیان کند. برای مثال اگر در قرارداد کال، قیمت اعمال قرارداد اختیار برابر با قیمت نقدی کالا باشد، برای خریدار اختیار فرقی ندارد که کالا را از بازار نقدی تهیه کند یا قرارداد را اعمال کند. در نتیجه در این حالت گفته می‌شود که اختیار معامله بی‌تفاوت نسبت به سود یا زیان است.

اختیار معامله در زیان

یک اختیار معامله را در زیان می‌نامیم چنانچه خریدار آن با اعمال اختیار معامله زیان کند. طبیعی است که اختیار معامله‌های در زیان هیچ‌گاه اعمال نمی‌شوند. به عنوان مثال اگر در قرارداد کال، قیمت نقدی کمتر از قیمت اعمال قرارداد باشد، خریدار با اعمال آن زیان می‌کند. در نتیجه منطقی نیست که از اختیار خود استفاده کند چرا که می‌تواند کالای مورد نظر را با قیمتی کمتر، از بازار نقدی تهیه کند. در این حالت گفته می‌شود اختیار معامله در زیان است.

آموزش (گام هفتم)؛ وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی

در مطلب قبلی آموزش معاملات قراردادهای اختیار معامله (آپشن) زعفران در بورس کالای ایران، وضعیت در سود یا در زیان بودن اختیار معامله از نگاه خریدار آن را در سه حالت مختلف معرفی کردیم. در این مطلب به بررسی دو نمونه معاملاتی روی محصول زعفران می پردازیم.

فرض کنید یک شرکت تولید کننده داروهای گیاهی برای فروردین ماه ۹۸ نیاز به زعفران دارد و پیش بینی می‌کند که برای فروردین ماه قیمت‌ها افزایشی باشد.

قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم ۱۲۵۰۰ تومان می‌باشد و در بورس کالای ایران قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان برای سررسید فروردین ماه تعریف شده است، بنابراین چون این شخص پیش بینی افزایش قیمت را دارد، می‌تواند با پرداخت ۶۰۰ تومان، قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰ تومان را خریداری کند.

اگر در زمان سررسید قرارداد، قیمت نقدی زعفران برای هر گرم به ۱۳۸۰۰ تومان برسد. این شخص به ازای هر گرم ۲۰۰ تومان سود خواهد برد؛ ۸۰۰ تومان اختلاف قیمت اعمال(۱۳۰۰۰ تومان) با قیمت نقدی(۱۳۸۰۰ تومان) که با کسر مبلغ ۶۰۰ تومان که شخص بابت خرید اختیار پرداخت کرده‌است، سود وی در مجموع معادل ۲۰۰ تومان خواهد شد.

حال اگر قیمت نقدی کاهش یافته و در سررسید قرارداد، قیمت به ۱۲۰۰۰ تومان برسد، در این حالت خریدار از حق خود استفاده نخواهد کرد و در نتیجه زیان وی معادل ۶۰۰ تومان است که بابت خرید اختیار پرداخت کرده بود.

آموزش (گام هشتم)؛ روش های خروج از بازار

در مطلب قبلی آموزش معاملات قراردادهای اختیار معامله (آپشن) زعفران در بورس کالای ایران، وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی را بیان کردیم. در این مطلب به بررسی روش های خروج از بازار می پردازیم. دارنده موقعیت خرید اختیار معامله کال و پوت می‌تواند به یکی از سه روش زیر از قرارداد خارج شود:

  1. موقعیت خود را ببندد (Offset): خریدار قرارداد اختیار، چون قبلا یک قرارداد را خریده پس می‌تواند با فروش عین آن قرارداد به شخص دیگر، موقعیت باز خود را بسته و از بازار خارج می‌شود.
  2. از حق خود استفاده کند (Exercise): خریدار قرارداد اختیار می‌تواند از حق خود برای فروش یا خرید کالا استفاده نماید و قرارداد را اعمال کند. اعمال بر اساس اختیار معامله اروپایی در تاریخ سررسید ممکن خواهد بود.
  3. از حق خود استفاده نکند: خریدار قرارداد اختیار در صورتی که استفاده از حق اختیار به سودش نباشد در تاریخ سررسید از حق خود استفاده نخواهد کرد و خود به خود قرارداد باطل خواهد شد.

دارنده موقعیت فروش اختیار معامله کال و پوت نیز چون به عنوان فروشنده در قرارداد شرکت کرده است، در طول دوره معاملاتی و تا قبل از سررسید می‌تواند قرارداد را به شخص دیگری واگذار کند (یعنی موقعیت معکوس اخذ کند)، موقعیت خود را ببندد و از بازار خارج شود.

آموزش (گام نهم)؛ تفاوت وجه تضمین اولیه و وجه تضمین لازم چیست؟

در مطلب قبلی آموزش معاملات قراردادهای اختیار معامله (آپشن) زعفران در بورس کالای ایران، روش های خروج از بازار را آپشن های کال و پوت بیان کردیم. در این مطلب به تفاوت وجه تضمین اولیه و وجه تضمین لازم می پردازیم.

وجه تضمین اولیه

با توجه به اینکه دارنده موقعیت خرید در قراردادهای اختیار، حق اعمال دارد، در هر دو قرارداد کال و پوت، نیاز به تودیع وجه تضمین ندارد لیکن جهت ثبت سفارش خرید فقط باید ارزش معامله به همراه کارمزدهای مربوطه را در حساب عملیاتی خود داشته باشد. ارزش معامله برابر است با قیمت اختیار مورد نظر ضربدر اندازه قرارداد.

ولی از آنجایی که مشتری فروشنده ملزم به ایفای تعهدات در قبال مشتری خریدار می‌باشد، مشتری برای ثبت سفارش فروش باید مبلغی تحت عنوان وجه تضمین اولیه، در حساب عملیاتی خود داشته باشد. مبلغ محاسبه شده برای وجه تضمین اولیه فقط در زمان ثبت سفارش فروش کاربرد خواهد داشت. این مبلغ ممکن است در روزهای مختلف، متفاوت باشد. لذا مبلغ آن توسط بورس محاسبه و در تابلو معاملاتی قابل مشاهده است.

وجه تضمین لازم

مبلغ وجه تضمین اولیه فقط برای ثبت سفارشات فروش کاربرد دارد. ولی برای سفارشات فروشی که ثبت و معامله شده‌اند و در واقع موقعیت باز فروش محسوب می‌شوند، در پایان جلسه معاملاتی، بورس مبلغ نهایی وجه تضمین را تحت عنوان وجه تضمین لازم، اعلام و براساس آن وضعیت مشتریان داری موقعیت باز فروش را مشخص می‌نماید. بدین معنی که بورس هر روز وجه تضمین لازم را محاسبه و در سامانه معاملاتی اعلام می‌کند. در نتیجه بر اساس مبلغی که هر روز اعلام می‌شود مشتری می‌بایست حداکثر ۷۰ درصد از مبلغ اعلام شده را در حساب عملیاتی خود داشته باشد در غیر این صورت اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت خواهد کرد. در صورت دریافت اخطاریه، باید حساب عملیاتی خود را شارژ نماید یا موقعیت خود را ببندد

آموزش (گام دهم)؛ فرآیند تحویل در قرارداد آپشن

در مطلب قبلی آموزش معاملات قراردادهای اختیار معامله (آپشن) زعفران در بورس کالای ایران، تفاوت میان وجه تضمین اولیه و وجه تضمین لازم را بیان کردیم که در این مطلب به چگونگی فرآیند تحویل در قرارداد اختیار معامله زعفران می پردازیم.

همان طور که در مطالب قبلی توضیح داده شد، در سررسید قرارداد، خریدار می‌تواند درخواست اعمال خود را به بورس ارائه دهد که ارائه درخواست اعمال به معنی آغاز انجام فرآیند تخصیص می‌باشد. ارائه در خواست اعمال فقط در قراردادهای در سود امکان پذیر است و درخواست اعمال ارائه شده خریداران در نمادهای در زیان وارد فرآیند تحویل نخواهد شد.

به این ترتیب وقتی خریدار «اختیار خرید» در موعد قرارداد در سود باشد، اختیار خود را اعمال می کند، فروشنده «اختیار خرید» موظف به تحویل دارایی پایه است. همچنین اگر خریدار «اختیار فروش»، قرارداد در سود خود را اعمال کند، فروشنده «اختیار فروش» نیز موظف به واریز ارزش قرارداد است. در صورتی که فروشنده چه در قرارداد اختیار خرید و چه در قرارداد اختیار فروش تعهدات خود را ایفا نکند (بدین معنی که فروشنده اختیار خرید، کالا را تحویل ندهد و فروشنده اختیار فروش نیز ارزش قرارداد را به حساب خود واریز نکند)، درصدی از ارزش قرارداد به عنوان جریمه، به همراه مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت نقدی کالا در روز سررسید از حساب فروشنده برداشت به حساب خریدار واریز خواهد شد.

جمعه ۳.۲ میلیارد دلار قرارداد اختیار منقضی می‌شود؛ تاثیر آن بر قیمت بیت کوین چیست؟

اگر جمعه ۷ آبان، قیمت بیت کوین بالاتر از ۶۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، گاوهای بیت کوین حدود ۷۱۵ میلیون دلار سود کسب می‌کنند.

به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین از زمان دستیابی به رکورد ۶۷,۰۰۰ دلار در تاریخ ۲۰ اکتبر تاکنون (که یک روز پس از عرضه ETF بیت کوین پرو شرز در نزدک به دست آمد) در یک کانال نزولی قرار داشته است.

هرچند، گاوها انگیزه کافی برای حفظ قیمت بیت کوین در سطح بالاتر از ۶۰,۰۰۰ دلار در تاریخ ۲۹ اکتبر ( همزمان با تاریخ انقضای آپشن‌های ماهانه ۳.۲ میلیارد دلاری) را دارند.

نمودار قیمت بیت کوین در کوین بیس

در حال حاضر، اگرچه دارایی‌های تحت اختیار این ETF طی ۴۸ ساعت به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است، اما سرمایه‌گذاران احساسات مختلفی درباره آن دارند. به هر ترتیب، انتظارات برای این ETF ها به شدت زیاد بود و افزایش قیمت ۴۲٪ بیت کوین در ماه اکتبر بیانگر تاثیرگذاری تایید ETF ها است.

عدم قطعیت قانونگذاری در آمریکا نیز عامل مهمی در خصوص وارد نشدن سرمایه‌گذاران سازمانی بزرگ به این عرصه است. در جلسه کمیته سنا در تاریخ ۲۶ اکتبر، راستین بهنام رییس اجرایی کمیسیون CFTC در خصوص اعمال قانون این آژانس دولتی در عرصه رمزارزها گفت:

تراکنش‌هایی که در حال حاضر انجام می‌شوند، بخش عمده‌ای از ریسک عرصه رمز ارزها را شامل می‌شوند.

گاوها در آستانه کسب سود ۷۱۵ میلیون دلاری

معمولا این سخنان بر بازار صعودی تاثیرگذار نیستند، اما این سوال به وجود می‌آید که آیا اصلاح ۱۳٪ قیمت از ۲۰ اکتبر تاکنون به معنای پایان روند صعودی است یا خیر.

آپشن‌ها یا قراردادهای اختیار خرید و فروش، ابزارهای مشتقه‌ای در بازارهای مالی هستند که به خریدار، حق خرید یا فروش دارایی مورد نظر در قیمت و تاریخی از پیش تعیین‌شده می‌دهند. قرارداد اختیار خرید (Call) به دارنده آن، حق خرید می‌دهد، در حالی که اختیار فروش (Put)، حق فروش را به خریدار می‌دهد. قراردادهای تسویه نشده (Open Interest) به مجموع تمام قراردادهای خرید و فروشی اطلاق می‌شود که صورت پذیرفته‌اند اما توسط یک قرارداد دیگر سر به سر نشده‌اند. خریدار قرارداد اختیار خرید در خصوص شرایط بازار خوش‌بین است و انتظار افزایش قیمت را دارد، در حالی که خریدار قرارداد فروش معتقد است قیمت کاهش می‌یابد.

تاریخ انقضای قراردادهای اختیار ماهانه بیت کوین در تاریخ ۲۹ اکتبر (۷ آبان) محک جدی برای خرس‌ها است، زیرا حفظ قیمت در سطح بالاتر از ۵۸,۰۰۰ دلار به معنای سود ۳۸۵ میلیون دلاری و حتی بیشتر برای گاوها است.

سفارشات کال (خرید) و سفارشات پوت (فروش)

در نگاه اول می‌توان گفت که سفارشات Call (اختیار خرید) به ارزش ۱.۹۴ میلیارد دلار ۵۴٪ از انقضای قراردادهای ماهانه را تشکیل می‌دهد. ارزش سفارشات Put (اختیار فروش) نیز ۱.۲۴ میلیارد دلار است.

هرچند، نسبت ۱.۵۶ برابری سفارشات خرید نسبت به فروش گمراه کننده است، زیرا خرس‌ها غافلگیر شده‌اند و اگر قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۹ اکتبر بالاتر از سطح ۵۸,۰۰۰ دلار باقی بماند، اکثر آپشن‌های فروش از بین می‌روند. اگر قیمت بیت کوین بالاتر از سطح ۵۵,۰۰۰ دلار باقی بماند نیز آپشن فروش در این سطح قیمت بی‌ارزش خواهد شد.

شرایط مساعد گاوها در سطح قیمت بالاتر از ۵۸,۰۰۰ دلار

۶۸ درصد آپشن‌های فروش بر روی قیمت ۵۸,۰۰۰ دلار و کمتر قرار داده شده است. در ادامه، چهار سناریوی محتمل با توجه به قیمت کنونی را بررسی می‌کنیم.

قیمت ۵۲,۰۰۰ الی ۵۵,۰۰۰ دلار: ۶۵۰۰ قرارداد اختیار خرید و ۶۵۳۰ قرارداد اختیار فروش. نتیجه برای گاوها و خرس‌ها برابر است.

قیمت ۵۵,۰۰۰ الی ۵۸,۰۰۰ دلار: ۹۵۱۰ قرارداد اختیار خرید و ۴۶۱۰ قرارداد اختیار فروش. ۲۷۰ میلیون دلار به نفع گاوها است.

قیمت بین ۵۸,۰۰۰ الی ۶۰,۰۰۰ دلار: ۹۹۰۰ قرارداد اختیار خرید و ۳۴۹۰ قرارداد اختیار فروش. ۳۸۵ میلیون دلار به نفع گاوها است.

قیمت بالاتر از ۶۰,۰۰۰ دلار: ۱۳۸۷۰ قرارداد اختیار خرید و ۱۹۷۰ قرارداد اختیار فروش. ۷۱۵ میلیون دلار به نفع گاوها است.

این تخمین‌ها، قرارداد اختیار خرید استفاده شده در استراتژی‌های صعودی و آپشن‌های فروش انحصاری در معاملات خنثی و نزولی را مدنظر قرار داده است. هرچند، معامله‌گران می‌توانستند قرارداد Put خود را بفروشند و از سود بالاتر از سطح قیمت موردنظر خود بهره‌مند گردند.

آیا خرس‌ها می‌توانند قیمت بیت کوین را کمتر از ۵۵,۰۰۰ دلار حفظ کنند؟

قیمت بیت کوین باید از سطح کنونی بر روی ۶۱،۱۱۱ دلار حدود ۱۰٪ کاهش یابد تا از ضرر ۲۷۰ میلیون دلاری خرس‌ها جلوگیری شود. شاید ۱۰٪ کاهش قیمت، زیاد به نظر برسد و معامله‌گران باید روند صعودی حاصل از تایید ETF ها را نیز در نظر داشته باشند.

با توجه به اینکه کمتر از ۲۴ ساعت تا منقضی شدن آپشن‌ها فاصله داریم، به نظر می‌رسد گاوها می‌توانند با حفظ قیمت، برنده این میدان باشند.

اختیار معامله و کاربردهای آن

اختیار معامله که آپشن هم به آن گفته می شود ، اصطلاحی هست که توسط فعالین بازار سهام استفاده می‌ شود. این قرارداد بین خریدار و فروشنده اختیار بسته می‌ شود ، طوری که دو طرف توافق می‌ کنند ، در آینده معامله را انجام بدهند. خریدار اختیار با پرداخت مبلغ مشخص ، اختیار(حق) خرید یا فروش دارایی گفته شده در قرارداد را با قیمت مشخص و در زمان مشخص به دست می‌ آورد ، فروشنده اختیار هم حق خرید یا فروش دارایی قرارداد شده را به خریدار اختیار می ‌دهد. حالا شاید در زمان مشخص شده در قرارداد ، خریدار دارایی مورد نظر را خرید و فروش نکند! ، در این حالت دارایی مشخص شده در قرارداد در اختیار فروشنده قرار می گیرد و خریدار مبلغ پرداخت شده را از دست می دهد. شاید جالب باشه که ما در زندگی روزمره از اختیار معامله زیاد استفاده می ‌کنیم! اختیار معامله یعنی از الان، ابهامات آینده را پیش بینی کنیم و آنها را ارزش گذاری کنیم.

یک مثال ساده در مورد اختیار معامله:

تالس و اختیار معامله:
شاید تالس اولین کسی بوده که از اختیار معامله استفاده کرده.
میلیتوس در غرب کشور ترکیه امروزی، درختان زیتون زیادی داشت که روغن کشی از زیتون شغل‌ رایج آن روزگار بود. به دلایل مختلف تولید زیتون هر سال متغیر بود و باغداران زیتون در یک سال سود بسیار خوبی بدست می آوردند و سال بعد ضرر میکردند.
آقای تالس با کسانی که دستگاه ‌های روغن کشی داشتند، قرارداد بسیار جالبی بست. زیتون ها در بهار برداشت می‌شد، او در زمستان به ازای پرداخت پولی، دستگاه‌ های روغن کشی را برای بهار اجاره می کرد، با این شرط که اگر تالس دستگاه ها را نمی خواست پول اجاره برای صاحبان دستگاهها باشد و تالس هیچ ادعایی بابت آنها نداشته باشد.

سال بعد که محصول زیتون‌ خیلی زیاد بود، تالس دستگاه ‌های روغن کشی را با همان مبلغ قرارداد شده اجاره کرد و سپس در اختیار صاحبان دستگاه ‌ها و سایر افراد گذاشت و از این طریق سود خوبی کسب کرد.
اینجا، یک اختیار مورد معامله قرار گرفت. تالس چون پول اجاره دستگاه ها را از پیش پرداخته بود ، اختیار داشت که از آنها استفاده کند یا نه و هیچ الزام و تعهدی هم نداشت، صاحبان دستگاهها هم متعهد بودند که اگر تالس خواست از دستگاه ‌ها استفاده کند باید با همان قیمت از قبل تعیین شده موافق باشند.
خب چرا صاحبان دستگاه‌ های روغن کشی با معامله موافقت می کردند؟
دلیل اصلی آنها ابهام در آینده کاریشان بود. صاحبان دستگاه ها نمی‌ دانستند که سال آینده می ‌توانند قرارداد ‌های خوبی میبندند یا نه، یعنی مبهم بودن آینده را ارزش گذاری می کردند. به این معامله اختیار خرید ، کال آپشن (Call Option) می آپشن های کال و پوت ‌گویند.

خب با توجه به این مثال می ‌توان گفت اختیار معامله باید چهار اصل را داشته باشد:

1) نوع اختیار معامله مشخص هست که اختیار خرید هست یا اختیار فروش.
2) زمان سررسید مشخص هست که خریدار می ‌تواند در این زمان از اختیار خودش استفاده کند.
3) قیمت اعمال مشخص هست که در زمان سررسید، خرید یا فروش بر اساس این قیمت صورت می ‌گیرد.
4) قیمت اختیار مشخص هست، یعنی همان مبلغی که در ابتدا خریدار برای حق اختیار پرداخت می‌ شود.

انواع اختیار معامله:

اختیار خرید (Call Option):
فرض کنید یک نفر سهم مشخصی را دارد. این فرد پیش بینی می کند که قیمت سهمش در آینده افت ‌کند پس تصمیم می‌ گیرد که اختیار خرید سهام خودش را منتشر کند.
دقیقا در نقطه مقابل آن شخص شما هستید که پیش بینی می کنید قیمت همان سهم در آینده افزایش پیدا کند ولی الان پول به اندازه خرید آن سهم ندارید. اینجا شما به فردی که اختیار خرید سهم را می‌ فروشد (دارنده سهم) مراجعه می کنید و با پرداخت قیمت قرارداد اختیار معامله، اختیار خرید سهم را از فروشنده اختیار می خرید.
شما با خرید اختیار خرید ، این حق را دارید در تاریخ سررسید اختیار خرید خود را اعمال کنید یا نه، اگر قیمت سهم در زمان سررسید از قیمت توافق شده بیشتر بود، شما می ‌توانید آن سهم را با قیمت توافق شده خریداری کنید.
ولی اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید در بازار پایین ‌تر از قیمت توافق شده شما باشد، می ‌توانید از اختیار خرید خود استفاده نکنید و سهام را مستقیم از بازار با قیمت پایین ‌تر بخرید.
یعنی شما با استفاده از اختیار خرید، ریسک معامله خودتان را با پرداخت قیمت قرارداد کاهش می دهید.


اختیار فروش (Put Option):
شما با خرید اختیار فروش این حق را خواهید داشت که در تاریخ معینی از آینده یک سهام را با قیمت توافق شده در معامله ، بفروشید یا نه.
فرضا شما یک قرارداد اختیار فروش سهام شرکت X را با پرداخت 3۰۰ تومان باز کردید و در این قرارداد قیمت توافقی 2۰۰۰ تومان و تاریخ سررسید هم برای 3 ماه دیگر هست. اگر بعد از 3 ماه در تاریخ سررسید ، قیمت سهم پایین تر از قیمت توافقی 2000 تومان بود، بهترین کار این هست که اختیار خودتان را اعمال کنید و سهم را با قیمت توافقی 2000 تومانی، به فروشنده اختیار بفروشید.
در این حالت شما لزوما سود نخواهید کرد، چرا؟!
مبلغی که بابت خرید اختیار فروش پرداخته شد یادتان هست؟ اگر قیمت بازار سهم X از تفریق قیمت توافقی( 2000) با قیمت اختیار(300) کمتر باشد، سود می ‌کنید.(کمتر از 1700 تومان)
ولی اگر قیمت سهم در بازار سهام بیشتر از قیمت توافقی 2000 تومان باشد، بهترین کار این هست که اختیار خودتان را اعمال نکنید. در این حالت حداکثر زیان شما برابر است با پولی که بابت خرید اختیار فروش (300 تومان) پرداخت کردید.


انواع روش اعمال قراردادهای اختیار معامله:

اختیار معامله اروپایی:

در این اختیار معامله، خریدار در زمان سررسید مشخص شده می‌ تواند از اختیار خود استفاده کند و پیش از زمان سررسید نمی‌ تواند از اختیارش استفاده کند. مثلا اگر قرارداد اختیار شش ماهه بسته شده است، خریدار در پایان شش ماه می ‌تواند حق اختیارش را اعمال کند.

اختیار معامله آمریکایی:
در این اختیار معامله، خریدار اختیار در طول زمان مشخص شده در قرارداد، اگر هر وقت احساس کند با استفاده از اختیارش می ‌تواند سود بیشتری را کسب کند، از اختیارش استفاده می ‌کند و نیاز نیست حتما تا تاریخ سررسید صبر کند.
* قراردادهای اختیار معامله در ایران معمولا از نوع اروپایی هستند.


خب حالا چطور قراردادهای اختیار معامله را خرید و فروش کنیم؟

شما با داشتن فقط یک کد بورسی و حساب کاربری کارگزاری‌ ها نمیتوانید معامله کنید. چون باید به کارگزارتان درخواست دهید تا برای شما حساب اختیار معامله را باز کند. بعد ‌از آن می ‌توانید در پنل‌ کارگزاری پول واریز کنید و قرارداد اختیار معامله خرید و فروش کنید.

نکته مهم: برای معامله در بازار اختیار معامله سکه و زعفران باید کد آتی داشته باشید.

اعمال قراردادهای اختیار معامله را اتاق پایاپای انجام می دهد؛ ولی شما به‌ عنوان معامله ‌گر نیازی نیست با این اتاق در ارتباط باشید.


قراردادهای اختیار معامله چه مزایایی دارند:
1) خرید زمان
چون در قراردادهای اختیار زمان مشخصی در نظر گرفته می شود، خریدار برای تصمیم گیری فرصت دارد. خریدار اختیار می تواند در مدت زمان باقیمانده تصمیم بگیرد که چه زمانی سهامش را بفروشد و یا نگه دارد.

2) ریسک معامله را کاهش دهید
اختیار معامله در واقع این امکان را به ما می‌ دهد که با پیش بینی اتفاقات آینده، ابهام را به حداقل خود برسانیم و میزان ریسک پذیرفته شده ارزش گذاری کنیم. در اختیار معامله خریدار فقط به میزان هزینه ای که برای خرید حق اختیار پرداخت کرده است، متضرر می شود.آپشن های کال و پوت

3) سود بیشتر با پول کمتر!
سرمایه اولیه معامله گر در قراردادهای اختیار معامله، همان مبلغ اختیار معامله هست، ولی در صورتی که سود کند، میزان سودش چند برابر سرمایه اولیه هست و اگر ضرر کند فقط سرمایه اولیه (مبلغ اختیار معامله) از دست خواهد داد.

نتیجه گیری:
در آخر باید گفت توانایی تحلیل آینده بازار و نگاه رو به جلو باعث می شود کسانی که به این معاملات ورود می کنند ، در بلند مدت سود خوبی بدست بیاورند و قطعا بدون آموزش و آگاهی لازم نباید در این بازار معامله کرد.

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟

به صورت کلی قیمت سر به سر مقدار پولی است که یک سرمایه گذار باید بفروشد تا هزینه‌های خرید و تملک یک دارایی را بدست آورد. به عبارت دیگر، قیمت سر به سر می‌تواند نشان دهنده مقدار پول مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های تولید یا ارائه کالا یا خدمات باشد. قیمت سر به سر (Break Even) اهمیت بالایی در بازار فارکس دارد؛ در ادامه بیشتر به بررسی این مفهوم در بازارهای مالی می‌پردازیم.

هر چیزی که بخواهید بخرید باید قیمت آن را بپردازید و در نهایت با پول بیشتر یا کمتر آن را بفروشید. بنابراین میزان سود شما بستگی به مقدار پولی دارد که در نهایت برای شما باقی می‌ماند. این قیمت اهمیت بالایی دارد زیرا به مصرف کننده و سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک‌ خود را مدیریت کرده و آگاهی خود را نسبت به شرایط بازار و زمانی که ضرر می‌کنند و سود از دست می‌دهند، افزایش دهند.

قیمت سر به سر (Break Even) در فارکس چیست؟

تعریف قیمت سر به سر (Break Even Price)

Break Even برای سرمایه گذار یا شرکت اهمیت بالایی دارد؛ زیرا قیمتی است که آنها برای پوشش هزینه‌های خود به آن نیاز دارند.

قیمت سر به سر، که به عنوان نقطه سر به سر نیز شناخته می‌شود یا در امور مالی به اختصار B/E نامیده می‌شود، نشان دهنده این موضوع است که کل درآمد حاصل از یک دارایی برابر با کل هزینه‌های آن است.

بیایید با یک مثال این موضوع را بررسی کنیم.

آلیس صاحب یک فروشگاه است و می‌خواهد کالایی را به قیمت 5 یورو بفروشد. این قیمت شامل تمام هزینه‌های اقتصادی است.

در این فروشگاه، قیمت مشخص شده برای یک کالا شامل هزینه خرید لوازم، حقوق کارگرها، هزینه‌های نگهداری، بسته بندی و غیره است. حال تصور کنید که آلیس بخواهد کالای خود را به قیمت کمتری، مثلا 4 یورو، بفروشد؛ در این صورت، او با وجود اینکه در مجموع 5 یورو برای این کالا پرداخت کرده؛ اما کالای خود را به قیمت 4 یورو فروخته است. در چنین شرایطی آلیس نسبت به قبل پول کمتری دارد و 1 یورو نیز ضرر کرده است.

همین اصل برای خرید هر کالا، دارایی یا خدمات صدق می‌کند. فرض کنید می‌خواهید سهامی را، به ازای هر سهم 50 دلار، خریداری کنید. با فرض اینکه هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌های تراکنش وجود ندارد، کل هزینه‌های شما برابر با 50 دلار خواهد بود.

اگر این سهم را به قیمت 60 دلار بفروشید، از این طریق 10 دلار سود خواهید کرد. به همین ترتیب، اگر این سهم را به قیمت 40 دلار بفروشید، از این طریق 10 دلار ضرر می‌کنید. با این حال، اگر در نهایت سهام را به قیمت 50 دلار بفروشید، نه سودی به دست آورده‌اید و نه ضرر کرده‌اید. به این حالت نقطه سر به سر یا breakeven point (BEP) گویند.

عملکرد قیمت سر به سر چگونه است؟

قاعده کلی Break Even ساده و قابل درک است؛ اما گاهی اوقات، تعیین هزینه‌ها ممکن است چالش برانگیز بوده، یا پیدا کردن قیمت‌ مناسب سخت باشد. به همین دلیل است که قیمت سربه سر را می‌توان از طریق علم ریاضی تعیین کرد.

با یک بررسی ساده متوجه خواهیم شد که قیمت سر به سر به این صورت عمل می‌کند:

  1. اضافه کردن تمام هزینه‌های تولید یک کالا، ارائه خدمات یا خرید دارایی
  2. مقایسه با درآمد نهایی حاصل از این تصمیم

سپس این دو مورد گفته شده باید با یکدیگر برابر باشند تا قیمت سربه سر مشخص شود.

در حالی که هزینه‌های تولید، در این مورد، ممکن است شامل هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر باشد، قیمت سر به ‌سر هنگام محاسبه از هر دو نوع هزینه تشکیل می‌شود. به این ترتیب، محاسبه کلی قیمت سربه سر را می‌توان به این صورت نشان داد.

BEP = (Fc/V) + Cv

BEP: قیمت سر به سر

Fc: هزینه ثابت

V: حجم واحد

Cv: هزینه متغیر برای هر واحد

Break Even و آپشن

قیمت سر به سر در معاملات آپشن نیز وجود دارد. از این گذشته، سرمایه گذاران قراردادهای آپشن را به قیمتی خاص خریداری می‌کنند. به این قیمت، قیمت پرمیوم نیز گفته می‌شود.

وقتی سرمایه گذاران یک معامله آپشن را خریداری می‌کنند؛ انتظار دارند که قیمت در جهت خاصی حرکت کند و بعد از اتمام قرارداد، سرمایه گذار این فرصت را دارد که مقدار مشخصی از آن دارایی را به مبلغ توافق شده خریداری کند. این قیمت همان قیمت استرایک یا قیمت توافقی است.

سرمایه گذار مورد نظر انتظار دارد که قیمت افزایش داشته باشد و یک کال آپشن (call option) خریداری کند. به همین ترتیب اگر انتظار کاهش قیمت داشت می‌تواند یک پوت آپشن (put option) خریداری کند.

بررسی یک مثال

اگر می‌خواهید کال آپشن بخرید و انتظار دارید که قیمت افزایش یابد، بهتر است مطمئن شوید که Break Even شما از قبل محاسبه شده است. بیایید این مورد را با یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید که می‌خواهید یک قرارداد آپشن خریداری کنید. به شما حق خرید 100 سهم به ازای هر سهم 50 دلار داده می‌شود.

هزینه قرارداد آپشن 1 دلار به ازای هر سهم خواهد بود که شامل پورسانت 10 دلار است. در این صورت قیمت کلی برای شما به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

(حجم × قیمت آپشن) + کمیسیون = هزینه آپشن

110 دلار = 1 × 100 سهم + 10 دلار

در نتیجه قیمت آپشن به ازای هر سهم برابر با 1.10 دلار خواهد بود.

قیمت توافقی شما، به شما حق خرید سهام در قیمتی مشخص را می‌دهد؛ اما فرض کنید که انتظار دارید قیمت سهم مربوطه در یک نقطه خاص، مثلا 75 دلار، افزایش یابد. با این حال، قرارداد آپشن نشان می‌دهد که پس از انقضا می‌توانید سهام را به ازای هر سهم 50 دلار خریداری کنید (قیمت توافقی).

سپس قیمت سر به ‌سر، هزینه قرارداد آپشن به ازای هر سهم و هزینه نهایی سهامی است که خریداری می‌کنید به این صورت محاسبه می‌شود:

قیمت سر به سر کال آپشن = قیمت قرارداد آپشن به ازای هر سهم + قیمت سهم آپشن های کال و پوت = قیمت پرمیوم به ازای هر سهم + قیمت توافقی

1.10 دلار + 50 دلار =

تصور کنید که به جای قرارداد کال آپشن، یک پوت آپشن خریداری کرده‌اید. با این قرارداد، شما انتظار کاهش قیمت را دارید و حق فروش سهام را پس از اتمام قرارداد محفوظ می‌دارید. با فرض اینکه در این مورد، شما می‌خواهید 100 سهم را به قیمت 50 دلار به ازای هر سهم بفروشید، هزینه قرارداد آپشن به این صورت محاسبه خواهد شد:

(حجم × قیمت آپشن) + کمیسیون = هزینه آپشن

110 دلار = 1 × 100 سهم + 10 دلار

پس از انقضا، هنگامی که می‌خواهید سهام را به قیمت 50 دلار به ازای هر سهم بفروشید، باید هزینه آپشن هر سهم را از سودی که به دست می‌آورید کم کنید. بنابراین، در مورد آپشن فروش، برای محاسبه Break Even، باید حق بیمه هر سهم را از قیمت توافقی کم کنید:

قیمت سر به سر پوت آپشن = قیمت سهم – هزینه قرارداد آپشن به ازای هر سهم = قیمت توافقی – قیمت پریمیوم

48.90 دلار = 1.10 دلار– 50 دلار

با این قیمت سر به سر، شما می‌دانید که در چه مرحله‌ای از سود یا زیان ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های Break Even

یک شرکت به دیدگاه کسب سود، محصولات خود را می‌فروشد. آنها هزینه‌های تولید محصول (یا ارائه خدمات) را محاسبه کرده و سپس قیمتی را تعیین می‌کنند که منجر به دریافت سود شود.

با این حال، برخی از شرکت‌ها هنوز در بازار جدید هستند و محصولی را می‌فروشند که از قبل موجود بوده یا تفاوت چندانی با رقبا ندارد. در نتیجه، وقتی برای این محصول قیمت بالاتری تعیین کنند، کسانی که با برند یا محصول آشنا نیستند، محصول ارزان تری خریداری می‌کنند.

با در نظر گرفتن مفهوم قیمت سر به سر، راحت‌تر می‌توان نسبت سود به ضرر معاملات خود را در محاسبات وارد کرده و در نتیجه با استفاده از استراتژی های فارکس درآمد خوبی کسب کنید.

به صعود اتریوم خوش‌بین باشیم؟

eth-s-current-weakness

قیمت اتریوم از زمانی که در تاریخ ۱۰ نوامبر به اوج خود یعنی ۴،۸۷۰ دلار رسید، اکنون پایین‌ترین سطح خود را طی ۵۰ روز گذشته ثبت کرده است. اگر این روند نزولی ادامه یابد، احتمال سقوط بیشتر قیمت این ارز دیجیتال به سطح ۳،۶۰۰ دلار هم وجود دارد. با این حال، داده‌های بازار مشتقه نشان می‌دهند که معامله‌گران حرفه‌ای همچنان احساس صعودی دارند و نگران ساختار نزولی بازار نیستند.

eth-s-current-weakness

نمودار کندل یک ساعته قیمت اتریوم.

وضعیت نزولی بازار کریپتو در حالی ادامه دارد که نگرانی‌های نظارتی، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌کند. با این حال، تجزیه و تحلیل پریمیوم قراردادهای آتی – که تحت عنوان نرخ پایه (basis rate) نیز شناخته می‎شود – نشان می‌دهد که احساسات معامله‌گران حرفه‌ای چقدر صعودی یا نزولی است.

نرخ پایه، تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و سطوح فعلی بازار نقدی را اندازه‌گیری می‌کند. در یک بازار سالم، پریمیوم سالانه حدود ۵ تا ۱۵ درصد است. این شکاف قیمتی به دلیل تقاضای فروشندگان برای دریافت پول بیشتر اتفاق می‌افتد. زمانی که این شاخص صفر یا منفی شود، یک وضعیت هشداردهنده به وجود می‌آید که عقب‌افتادگی یا وارونگی قیمت (Backwardation) نام دارد. در چنین شرایطی، قیمت اسپات بیشتر از قیمت‌های آتی است.

eth-s-current-weakness

نرخ پایه ۳ ماهه در بازار آتی اتریوم.

سقوط شدید قیمت‌ها در ۳ دسامبر باعث شد که پریمیوم سالانه آتی اتریوم به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه گذشته برسد. پس از وحشت اولیه، بازار آتی اتریوم به سطح ۹ درصد فعلی بهبود یافت که نزدیک به محدوده «خنثی» است.

تحلیل داده‌های بازار اختیار معامله (آپشن) نیز به بررسی شرایط فعلی کمک می‌کند. یکی از این داده‌ها، شاخص شیب دلتا ۲۵ درصد است که گزینه‌های کال (خرید) و پوت (فروش) مشابه را مقایسه می‌کند و زمانی که «ترس» احساس غالب در بازار باشد، مثبت می‌شود. در مقابل، هنگامی که احساسات در بازار صعودی است، این شاخص به ناحیه منفی تغییر موقعیت می‌دهد. سطوح بین منفی ۸ درصد و مثبت ۸ درصد نیز معمولاً محدوده خنثی تلقی می‌شوند.

eth-s-current-weakness

شاخص شیب دلتا ۲۵ درصد برای بازار قرادادهای آپشن اتریوم.

در سه هفته گذشته، شیب دلتا ۲۵ درصد بین سطوح مثبت ۳ و ۸ که در منطقه خنثی است، متغیر بود. در نتیجه، داده‌های بازار آپشن نیز احساسات مشاهده‌ شده در بازار آتی را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهد که نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای نگران عملکرد ضعیف اخیر قیمت اتریوم نیستند.

در واقع، بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که سود سالانه اتریوم حدود ۳۰۰ درصد بوده است و همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا معامله‌گران حرفه‌ای نگران کاهش ۲۰ درصدی قیمت این ارز دیجیتال از اوج ۴،۸۷۰ دلاری آن نیستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.