ایده های پول درآوردن


معنویت گرایی جعلی | نقدی بر ترفندهای «شکرگزاری» و «قانون جذب» و جریان های ظاهرا معنویت گرا و همسو با سرمایه داری

شکرگزاری یکی از تمایلات فطری انسان است که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه گذاشته است.

در آموزه های دینی اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر روحیه شکرگزاری شده و ازدیاد نعمت و فراوانی داشته ها ازجمله ثمرات آن ذکر شده است.

- معنویت گرایی جعلی نقدی بر ترفندهای شکرگزاری و قانون جذب و جریان های ظاهرا معنویت گرا و همسو با سرمایه داری" شکرگزاری یکی از تمایلات فطری انسان است که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه گذاشته است.

در آموزه های دینی اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر روحیه شکرگزاری شده و ازدیاد نعمت و فراوانی داشته ها ازجمله ثمرات آن ذکر شده است.

همشهری آنلاین، مریم اردویی: در دنیای مدرن و با افول معنویت حقیقی و بسط مادی گرایی، این نیاز معنوی و فطری بشر نیز ایده های پول درآوردن دستمایه معنویت های نوظهور شده است.

سالیانی است با ورود کتاب های ترجمه ای در باب شکرگزاری به دنیای نشر ایران، بازار این موضوع داغ شده و سبب رواج ایده جدیدی از شکرگزاری در میان مردم شده است که در فضای معنویت های روان شناختی و با کارکرد جذب ثروت، معرفی و تبلیغ می شود.

همچنین سمینارها و کارگاه های زیادی توسط افراد مشهور و نیمه مشهور در سراسر کشور به منظور آموزش شکرگزاری در جهت جذب پول برگزار می شود که طی آن با استفاده از آموزه های مستند راز و کتابی با همین نام، در بستری به ظاهر معنوی در کنار بهره گیری از برخی آیات و روایات به مخاطب نوید داده می شود تا به دنیای بهتری برای زیستن دست پیدا کند.

از دیگر سو با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد ظهور و بروز بلاگرها و اینفلوئنسرهایی هستیم که در قالب گروه ها و پیج های اینستاگرامی تحت عناوین مختلفی مانند معجزه شکرگزاری، راز شکرگزاری، قدرت شکرگزاری، قدرت جذب و.

در حال فعالیت هستند.

در ادامه مطالبی انتقادی با مبنای دینی دراین باره ارائه می شود.

یکی از کتاب هایی که بیشترین اقبال را در بین مخاطبان به خود اختصاص داده است، کتاب معجزه راندا برن است که طی 28 گام تلاش می کند حس امتنان و سپاسگزاری را در خواننده کتاب بیدار کند و مدعی می شود فرد شکرگزار به تمام خواسته های خود دست خواهد یافت.

این کتاب با اقتباس جمله ای از انجیل متی که هر آن کس که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد و او در نعمت غرق خواهد شد.

هر آن کس که ندارد، حتی آنچه دارد نیز از او ستانده خواهد شد.

مدعی شده در این جمله رازی وجود دارد که در یک کلمه پنهان نهفته است و آن کلمه شکر است.

سپس با ذکر روایاتی از امام صادق علیه السلام، پیامبر اکرم(ص) و آیاتی از قرآن و همچنین جملاتی از برخی دانشمندان در زمینه شکرگزاری ادعا می کند این آیات کتاب مقدس و قرآن کریم در حال بازگویی حقیقتی هستند که قانون بنیادی علم و جهان است.

او سپس در بخش دوم کتاب خود با عنوان رازی بزرگ که آشکار می شود به شرح این قانون می پردازد و معتقد است که شکر از خلال این قانون عام عمل می کند که بر کل زندگی انسان تسلط دارد؛ قانونی به نام قانون جذب .

به اعتقاد او این قانون بر تمامی انرژی های جهان، از شکل گیری یک اتم تا جنبش تمامی سیارات حکمفرما است و طبق آن هر چیزی مشابه خود را جذب می کند.

عمده نقدی که به کتاب برن وارد است، نوع نگاه او به قانون حاکم بر جهان است.

او سخن از قانونی به میان می آورد که از منظر دینی و علمی پذیرفته نیست.

قانون جذب یکی از اصول مسلک جدیدی به نام تفکر نو است که از حدود اوایل قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفت.

مروجان تفکر نو با ارائه تعریفی نوین از معنویت، آن را به معنای بازگشت به نیروهای درونی و پتانسیل الهی درون بیان کرده و ادعا می کنند به دنبال توانمندسازی انسان ها و به حرکت درآوردن نیروهای درونی بشری هستند.

ریشه چنین افکاری را باید در آموزه های کابالا یا عرفان یهود جست وجو کرد که به مثابه یک آیین جادویی در جست وجوی نیروهای ناشناخته و تأثیرگذار بر عالم و نفوذ در ساختار خلقت است.

کابالا یا قباله، آموزه های صوفیانه رمزی و غیروحیانی است که از گذشته، میان گروهی از رهبران یهودی دست به دست شده است.

کابالیست ها بر مبنای یکی از اعتقاداتشان به نام اصل قاطعیت بر این باورند که برای دست یافتن به خواسته ها می بایست هنگام دعاکردن با قدرت از خدا بخواهند تا خداوند آن کار را انجام دهد و هرچه اعتماد و قدرت خواستن بیشتر باشد امکان به وقوع پیوستن آن خواسته نیز بیشتر خواهد شد.

در این نگاه دین و اعتقاد فرد اهمیتی ندارد و فقط درخواست انسان از کائنات موضوعیت دارد.

همچنین اراده خداوند حاکم بر جهان نیست، بلکه خواست خداوند تابعی از خواست انسان است.

براساس این نوع از عرفان، خداوند در طبیعت، انسان و تاریخ حلول کرده، با آنها متحد می شود.

در این حالت دیگر خداوند بیرون از آنها وجود مستقلی ندارد و به همین دلیل، وجود در یک سطح خلاصه می شود و از یک قانون پیروی می کند.

در نتیجه هر کس که با این قانون (گنوستیک) آشنا باشد، می تواند بر تمام جهان حکم براند؛ به عبارتی هرکس خدایی درون خویش دارد.

درحالی که در تفکر توحیدی این باور از وحدت وجود برابر با کفر و الحاد است و حلول الهی با تفکر توحیدی کاملا در تضاد است.

از طرفی ویژگی های یک مسلک حق عرفانی آن است که تمام شئون زندگی را متوجه خدا کند نه متوجه انسان و تمام دعوت ها به سمت وحدت باشد نه کثرت.

کتاب راز که اثر دیگری از راندا برن است، قانون جذب را اینگونه تعریف می کند: قانون کشش می گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند.

این در سطح افکار ما رخ می دهد.

بنابراین وقتی شما فکری در سر دارید، فکرهای مشابه بیشتری را به خود جذب می کنید.

این بدان معناست که ذهن قدرت خلق خواسته های ما را در عالم خارج دارد و تمام زندگی ما وابسته به خواسته ها و تصاویر ذهنی ما است.

راندا برن در کتاب راز وظیفه انسان را برای رسیدن به خواسته هایش تنها تمرکز بر افکار عنوان می کند و معتقد است که وظیفه ما به عنوان انسان این است که افکارمان را بر آنچه می خواهیم متمرکز کنیم.

آنها را به وضوح ببینیم و تجسم کنیم.

با این کار یکی از بزرگ ترین قوانین هستی را به مرحله عمل درمی آوریم و این قانون همان قانون کشش است.

به عبارت دقیق تر در قانون جذب انسان کانون و محور عالم قلمداد می شود که بر جهان حکمفرمایی می کند و نیروی برآوردن خواسته های او در درونش قرار دارد که وابسته به قدرت تصور و تجسم انسان است.

در کتاب راز، کائنات به عنوان غول چراغ جادوی انسان معرفی می شود که اوامر او را اطاعت می کند؛ در واقع غول تنها به هر یک از خواسته های شما پاسخ می دهد و آن را اجابت می کند.

غول همان کشش است که همیشه وجود داشته است و به هر آنچه شما بر زبان می آورید، در موردش فکر می کنید یا به آن عمل می کنید، پاسخ می دهد.

حتی باور به توحید در قانون جذب اینگونه است که معتقد باشیم خداوند خودش را وقف هوس های انسان کرده و هرچه انسان اراده کند او هم اراده می کند، نه خدایی که از بندگانش عبادت و اطاعت خواسته است.

اینگونه محوریت دادن به خواسته ها و تمنیات انسان، محصول پارادایم سکولاریسم و دنیاگرایی است که ذیل سوپر پارادایم امانیسم پرورش یافته است؛ یعنی همان نظام معرفتی که انسان را محور هستی می داند و خواسته، لذت و امیال نفسانی او را اصیل ترین اصل در نهاد انسانی می داند.

کارکرد قانون جذب در جامعه امروزی در تعارض با آموزه های دینی است.

هدف دین سعادت و کمال معنوی انسان با بهره گیری از تمتعات دنیایی است.

در آیات قرآن نیز بارها از دنیا به عنوان متاع ناچیز یادشده و آخرت سرای همیشگی و حیات حقیقی ذکر شده است.

اما قانون جذب با دلبسته کردن و مشغول کردن افکار و احساسات به خواسته های دنیوی، مردم را از درون گرفتار ایده های پول درآوردن ایده های پول درآوردن دنیا می کند و در نتیجه راه ستم پذیری، سرخوشی های پوچ و تسلیم شدن در برابر قدرت های نامشروع را هموار می سازد.

شاید بارها این عبارات را توسط افراد مختلف شنیده باشید که چرا مرگ بر آمریکا می گویید، حتی برخی به لعن زیارت عاشورا ایراد گرفته و آن را مصداق تفکر و احساسات منفی می دانند و معتقدند آثار این لعن به زندگی ما برمی گردد؛ چراکه افکار، مشابه خود را جذب می کنند.

در قرآن آیاتی آمده که به صراحت افرادی را لعن می کند: لعن الذین کفروا من بنی اسراییل علی لسان داوود.

از سویی برائت یکی از فروع دین اسلام است و طلب مرگ برای کفار در آیات متعدد قرآن ذکر شده است.

پیدایش چنین باورهایی در جامعه ثمره نشر و بسط آموزه های قانون جذب میان مردم است.

در واقع کسی که به قانون جذب پایبند می شود، باید ستم ها و سیاهی های موجود را نادیده بگیرد و با آنها مبارزه نکند؛ حتی به مبارزه با آنها فکر هم نکند؛ چرا که براساس آموزش های قانون جذب، هر چیزی را بخواهی از بین ببری، تقویت می شود.

پل هرینگتون، نویسنده کتاب راز برای نوجوانان می نویسد: وقتی شما در مخالفت با جنگ تظاهرات کنید، در واقع در برابر جنگ مقاومت بورزید و به شدت از جنگ متنفر شوید، بیشتر آن را خلق می کنید.

در کتاب راز نیز صراحتا عنوان می شود که مبارزه با فقر، مبارزه با جنگ، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با تروریسم و مبارزه با خشونت در عمل میزان بیشتری از آنچه نمی خواهیم را به ارمغان می آورد؛ زیرا هر آنچه در برابرش مقاومت کنید، برجا خواهد ماند.

آموزه های کتاب معجزه علاوه بر ایرادات جدی مبنایی، مروج تفکرات شرک آلود دیگری نیز هست.

به عنوان مثال راندا برن در این کتاب تمرین هایی را در خلال یک برنامه 28 روزه ارائه می دهد.

او مدعی می شود اگر هر روز یکی از تمرین های شکرگزاری را انجام دهید، پس از 26 روز تأثیری شگفت انگیز در زندگی تان مشاهده خواهید کرد؛ تمرینی که در روز دوم ارائه می دهد با عنوان سنگ جادویی در کتاب آمده است.

او می گوید: سنگی پیدا کن.

سنگی که در کف دست ات جا بگیرد و بتوانی دست خود را به دور آن مشت کنی.

سنگی که صیقلی و نرم باشد، لبه های تیز و خشن نداشته باشد، سنگین نباشد و با لمس آن احساسی دلپذیر پیدا کنی.

در ادامه از مخاطب می خواهد بعد از یافتن سنگی با چنین خصوصیات، آن را در مکانی قرار دهد تا هر شب پیش از رفتن به رختخواب بتواند آن را ببیند و لمس کند و حین لمس کردن به اتفاقات خوبی فکر کند که در طول روز برایش رقم خورده است، سپس عبارت جادویی سپاسگزارم را به زبان آورده و سنگ جادویی را به جای خودش برگرداند و این عمل را طی 26 شب تکرار کند.

این شیوه عجیب شکرگزاری که برن در همان مرحله ابتدایی آن را آموزش می دهد، شائبه آیینی شرک آلود را به همراه دارد که مخاطب را به برقراری ارتباط با تکه ای سنگ سوق می دهد و به جای دعوت به برقراری ارتباط مستقیم با خداوند و تشکر از او، توجه فرد را معطوف به سنگی می کند که بخشی از کائنات است.

نکته قابل تأمل دیگری که در نقد این کتاب می توان به آن اشاره کرد، به بخشی از کتاب بازمی گردد که به وجود گرسنگان و محرومان جهان اشاره می کند و راهکار کاهش فقر و محرومیت در جهان را تنها افزایش انسان هایی می داند که بیشتر شکرگزار موهبت آب و غذای خود باشند؛ چرا که در این صورت به واسطه قانون جذب، عکس العمل جهانی برطرف شدن کمبود آب و غذا در جهان خواهد بود!! توصیه هایی که گویی درصدد نامریی کردن ظالم و در نتیجه سبب انفعال در برابر بی عدالتی های جهان می شود که محصول زیاده خواهی های نظام استکبار و استعمارگران غربی است؛ چراکه به عامل اصلی وجود چنین محرومیت هایی اصلا اشاره نمی کند.

به طور کلی می توان مدعی شد ترویج و نشر چنین کتبی هم جهت با خواست نظام لیبرال سرمایه داری است که حیات آن با ارزش هایی چون رفاه طلبی، دنیاگرایی، لذت جویی و مصرف گرایی درآمیخته است؛ به گونه ای که تداوم این نظام به بسط چنین ارزش هایی در جامعه بستگی دارد.

به فرموده رهبر انقلاب، محور سلطه در دنیای امروز دستگاه هایی هستند که یک مجموعه از کارتل ها و تراست ها، شرکت ها و کمپانی هایی را در سرتاسر دنیا تشکیل می دهند که جز سود شرکت، محاسبه دیگری برایشان معنا ندارد و حقوق ملت ها را به راحتی پایمال می کنند.

اندیشه اجتماعی غرب جدید سیر تحولات جهان متجدد از رنسانس تا مدرنیته" در چنین نظامی، سرمایه که روند دائمی جذب سود از طریق استثمار انسان و طبیعت است، حرف اول را می زند.

مبنای ساختارهای اقتصادی امروز جهان، فاصله طبقاتی و تحقیر انسان در مقابل سرمایه است.

در چنین ساختارهایی تمام هم و غم انسان ها دنیا بوده، به گونه ای که فقط به دنبال ارتقادادن لذات دنیوی، زندگی مادی و رفاه محور و شهوت طلبانه خود هستند.

این شیوه از ارزشگذاری منجر به نفی محوریت آخرت در زندگی فردی و اجتماعی می شود.

قانون جذب با ترویج ارزش های نظام سرمایه داری آنها را در عمیق ترین سطوح ذهن نیمه هوشیار و ناهوشیار جای می دهد.

درونی سازی ارزش های نظام سرمایه داری بر معنویت انگاری پول و رفاه و نیز بر شالوده معنوی پنداشتن ثروتمندان استوار شده است.

بهترین راه پول درآوردن از اینترنت

روش‌‌های قانونی بسیاری برای کسب درآمد واقعی در فضای آنلاین وجود دارند. هر زمان که بحث در مورد راه پول درآوردن از اینترنت مطرح می‌شود، آنچه در ذهن مردم است ایجاد یک وبسایت فروشگاهی برای ارائه محصولات است. اما امرار معاش از طریق اینترنت چیزی فراتر از این حرفاهاست! این مهم به فداکاری، پشتکار و سخت کوشی زیادی نیاز دارد. در اینجا چندین راه واقع بینانه و اثبات شده برای افرادی که آماده سرمایه‌گذاری در وقت و تلاش خود برای پول درآوردن از اینترنت هستند، آورده شده‌اند؛ با ذهن همراه باشید.

بهترین راه پول درآوردن از اینترنت

هیچ راهی بهترین نیست! بلکه برخی از روش‌ها می‌توانند در راستای بهترین راه‌های پول درآوردن از فضای آنلاین در نظر گرفته شوند:

بازاریابی وابسته

مدت زمان طولانی است که بازاریابی شرکت‌‌های وابسته وجود دارد. برای بیش از بیست سال، بازاریابی وابسته یک روش ثابت شده برای کسب درآمد از اینترنت است. اولین برنامه بازاریابی شرکت‌‌های وابسته از حدود سال ۱۹۹۴ به صورت آنلاین آغاز به کار کرده است. این یک مدل تقسیم درآمد است که در آن تولیدکنندگان محتوا و بازاریاب‌‌ها می‌توانند ترافیک وب را به وب سایت‌‌هایی هدایت کنند که مردم خریدهای دیجیتالی انجام می‌دهند.

راه پول درآوردن از اینترنت

آمازون یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین وبسایت‌های بازاریابی وابسته است. برنامه Associate آمازون از سال ۱۹۹۶ اجرا شده است. از آن زمان، تعداد زیادی از گزینه‌‌های جدید بازاریابی شرکت‌‌های وابسته ظاهر شده‌اند. اگر مردم کالایی را خریداری کنند، بازاریاب‌‌های شرکت‌‌های وابسته درصد کمی از سود محصول را به دست می‌آورند. فروش خیلی زیاد نخواهد بود اما اگر بتوانید وبسایتی بسازید که تعداد زیادی بازدیدکننده واجد شرایط داشته باشد، درآمد شما واقعاً بالا خواهد رفت.

فرصت‌‌های بازاریابی شرکت‌‌های وابسته را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد. ابتدا می‌توانید به شرکت‌‌هایی نگاه کنید که برنامه‌‌های وابسته خود را اجرا می‌کنند. دوم، شما می‌توانید یک شبکه وابسته یا پلتفرم ایجاد کنید. شبکه وابسته محلی است که بازاریابان می‌توانند شرکت‌‌هایی که در حال اجرای برنامه‌‌های وابسته هستند را پیدا کنند. آن‌‌ها معمولاً شرکت‌‌های کوچک‌تری هستند که به منابع شبکه‌ای بزرگی بستگی دارند. برخی از بهترین شبکه‌‌های وابسته در دنیا شامل shareAsale ،CJ Affiliate ،Awin ، Rakuten Marketing ،Peerfly ،Avangate هستند.

وبلاگ نویسی

افراد وبلاگ‌‌ها را به عنوان روشی برای بیان دیدگاه‌‌های خود یا به عنوان رسانه‌ای خلاق راه‌اندازی می‌کنند. با این حال، موارد زیادی وجود دارند که افراد از طریق وبلاگ خود امرار معاش می‌کنند و حتی برخی آن‌‌ها را به شرکت‌‌های بزرگی مانند‌‌ هافینگتون پست تبدیل کرده‌اند. ایجاد یک وبلاگ بلافاصله برای شما درآمد ایجاد نمی‌کند، اما با یک دید طولانی‌مدت بهبود می‌یابد؛ مهارت‌‌هایتان رشد می‌کند و سایت شما بازدید بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. در اینجا نکات مفیدی برای پول درآوردن از اینترنت از طریق وبلاگ نویسی آورده شده است:

  • روی یک موضوع گسترده مانند سلامتی، امور مالی، رشد شخصی، روابط یا سرگرمی‌‌ها تمرکز کنید.
  • بهترین منابع ممکن را ایجاد کنید و برای هر موضوع مشخص کیفیت را هدف قرار دهید.
  • درباره SEO (بهینه سازی موتور جستجو) و نحوه رتبه بندی سایت خود در موتورهای جستجو اطلاعات کسب کنید.
  • شبکه‌ای با وبلاگ نویسان معروف و سایر تأثیرگذاران ایجاد کنید.

این نکات شما را در مسیر درستی هدایت می‌کنند و در نتیجه حجم بالایی از ترافیک را برای وبلاگ خود ایجاد می‌کنید و شما فرصت کسب درآمد از وبلاگ مانند تبلیغات پولی، فروش محصولات، رپوتاژ و موارد دیگر را خواهید داشت.

فروش کتاب الکترونیکی

با ارائه مهارت‌‌ها و دانش خود در یک کتاب الکترونیکی قابل بارگیری که به افراد کمک می‌کند تا مهارتی را یاد بگیرند، شغل خود را توسعه دهند یا کسب و کار خود را شروع کنند، می‌توانید با کمک ابزارهایی مانند Sellfy به صورت آنلاین درآمد خوبی کسب کنید تا بتوانید به سرعت فایل‌‌های PDFخود را مانند کتاب الکترونیکی به فروش برسانید. حتی می‌توانید کتاب خود را در یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان کتاب در جهان بارگذاری کنید، با انتشار کتاب خود در آمازون، قیمت را تعیین می‌کنید، حق کتاب خود را حفظ می‌کنید و به مخاطبان گسترده آمازون دسترسی پیدا می‌کنید. در ازای هر فروش، ۷۰ درصد را خود و مابقی را سایت آمازون دریافت می‌کند.

راه پول درآوردن از اینترنت

مربی‌ گری آنلاین

اگر در صنعت خود متخصص هستید، می‌توانید یک برنامه مربی ‌گری را بهصورت آنلاین تنظیم کنید و از پول درآوردن از اینترنت لذت ببرید. رشد فنآوری، ایجاد سایت‌‌های عضویت در جایی که بتوانید برنامه‌‌های مربی گری خود را ارائه دهید و به شما دستمزد بپردازد، بسیار آسان شده است. فیلم‌‌ها یک ابزار مفید برای برنامه‌‌های مربی گری آنلاین هستند. به همین ترتیب، شما به یک پلتفرم توزیع ویدئو نیاز دارید که مقرون به صرفه بوده و دارای تمام ویژگی‌‌های مورد نیاز برای برنامه‌‌های مربی گری رایگان و پولی باشد. برای راه‌اندازی دوره‌‌های آنلاین می‌توان از خدمات آنلاینی مانند Thinkific ،Kajabi استفاده کرد. همچنین ممکن است بخواهید برخی از نرم افزارهای ویدیویی مورد استفاده عمومی مانند Camtasia ،Camstudio و Screencast-O-Matic را امتحان کنید.

خرید و فروش دامنه

گزینه دیگر خرید و فروش دامنه است. اگر نمره SEO خوب یا دامنه‌ای با نام خاص داشته باشید، می‌توانید از فروش دامنه خود کسب درآمد کنید. شرکت رسانه‌‌های اجتماعی Buffer، سال گذشته Buffer.Com را با ۶۰۰۰۰۰ دلار فروخت! به روشی مشابه می‌توانید دامنه‌‌های منقضی شده را خریداری کنید و به افرادی که به آن نیاز دارند با قیمت بالاتری بفروشید. راستش را بخواهید، تجارت دامنه مشکل است و حتی برای شروع باید یک متخصص باشید، در غیر این صورت ممکن است ضرر کنید. اما، اگر قبلا دامنه‌ای داشته‌اید و از آن استفاده نمی‌کنید، می‌توانید در سایت‌‌های مختلفی آن را به فروش برسانید.

فریلنسر شدن

اگر شما یک برنامه نویس، نویسنده، طراح گرافیک یا بازاریاب خوب هستید، می‌توانید بسیاری از مشاغل آنلاین با حقوق بالا را در ایران پیدا کنید. شما فقط باید صبور و مایل به یادگیری بیشتر باشید. برای تبدیل شدن به یک فریلنسر خوب باید دو مهارت داشته باشید. یکی مهارت اصلی‌تان است و مهارت دوم بازاریابی است. اگر بازاریاب خوبی نیستید، برای ایجاد رزومه‌ای قوی از یک بازاریاب باتجربه کمک بگیرید. برای به دست آوردن مشتری باید مهارت‌‌های ارتباطی بسیار خوبی داشته باشید.

درآمد از طریق فیس بوک و اینستاگرام

در اینستاگرام، فیس بوک و توییتر محدودیتی برای پتانسیل درآمد وجود ندارد. در آنجا افرادی وجود دارند که فقط برای یک توییت یا پست فیس بوک مبلغ زیاد می‌گیرند. راه‌‌های بسیاری برای پول درآوردن از اینترنت و اینستاگرام وجود دارند. پایگاه طرفداران شبکه‌‌های اجتماعی برای چنین افرادی یک دارایی است، بیشتر آن‌‌ها در حوزه سرگرمی‌ فعالیت دارند. افراد مرتبط با حوزه مد و سرگرمی می‌توانند از صفحه اینستاگرام خود کسب درآمد کنند. شما می‌توانید طرفداران BhakSala ، Gabbar Singh و StoryPick را بررسی کنید و تصور کنید که این ارزش برای هر شرکتی که می‌خواهد در چنین صفحاتی تبلیغ کند، چقدر با ارزش است.

راه پول درآوردن از اینترنت

استارتاپ فروش محصول

این زیباترین و سودآورترین روش اداره یک تجارت آنلاین است. شما هرگز نمی‌دانید که یک استارت آپ چگونه می‌تواند به رشد شما و پول درآوردن از اینترنت کمک کند. برای ساخت محصولی که مشتریان خواهان خرید آن هستند، باید سخت کار کنید. فروش محصول کاری بسیار هیجان انگیز است. یک بازاری بزرگ در فضای مالی شخصی وجود دارد، شما می‌توانید یک شرکت یا وبلاگ برای تسهیل وام دادن به افراد با نمره اعتبار پایین یا ایجاد محدودیت اعتباری برای افرادی که دارای امتیاز اعتباری بالایی هستند، ایجاد کنید.

بیتکوین

بیت کوین و ارزهای رمزپایه در یک مرحله بسیار اساسی قرار دارند، اما اگر مدتی را به سختی کار کنید، در نهایت درآمد زیادی کسب خواهید کرد. بهترین قسمت این است که شما می‌توانید بیشتر اطلاعات را به صورت آنلاین پیدا کنید. ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از شروع سرمایه گذاری در بیت کوین، روزهای اول را صرف یادگیری بیت کوین و ارزهای رمزپایه کنید. از آنجا که بازار جدید است و بسیاری از افراد در حال ورود به این بازار هستند، می‌توانید انتظار رشد زیادی را در ماه‌‌ها یا سال‌‌های آینده داشته باشید.

فروش عکس

اگر به عکاسی علاقه دارید یا عکس‌‌های زیادی روی‌‌ هارد دیسک خود دارید، چرا فروش آنلاین آن‌‌ها را امتحان نمی‌کنید؟ تصاویر و موضوعات مناسب می‌توانند به شما کمک کنند تا درآمد کسب کنید. به انواع تصویری که وب سایت‌‌های تجاری، وبسایت‌‌های خبری و وبلاگ‌‌ها طی چند هفته گذشته استفاده کرده‌اند، نگاهی بیندازید. سعی کنید عکس‌هایی مانند آنها را بفرشوید. سایت‌‌های معروف عکاس مانند Shutterstock ،Alamy ،Getty و iStock کمیسیون فروش خود را دریافت می‌کنند و به افراد اجازه می‌دهند تا تصاویر شما را بر اساس جستجوی کلمات کلیدی پیدا کنند.

طراحی وب سایت

مسلماً همه از نظر فنی اهل مهارت در طراحی سایت نیستند، اما این یکی از بهترین راه‌‌ها برای پول درآوردن از اینترنت است. بین افرادی که به دنبال وبلاگ هستند، مشاغل جدید راه‌اندازی می‌کنند یا شرکت‌‌هایی که می‌خواهند وب سایت فعلی خود را راه‌اندازی کنند، گزینه‌‌های زیادی وجود دارند.

در حالی که می‌توانید به دنبال پروژه‌‌های آزاد باشید، می‌توانید قیمت‌‌های خود را نیز تعیین کرده و برای خدمات خود وب سایتی ایجاد کنید. رقابت زیادی وجود دارد، بنابراین شما احتمالاً می‌توانید از Fiverr یا Upwork شروع به کار کنید تا مهارت‌‌ها و نمونه کارهای خود را قبل از اینکه خودتان بسازید، آغاز کنید. اما حتی در آن صورت نیز می‌توانید درآمد مناسبی کسب کنید. به برخی از نمایه‌‌های Upwork افراد در این گروه نگاهی بیندازید.

ورود اطلاعات

یک روش نسبتاً آسان برای پول درآوردن از اینترنت آن هم از خانه، ورود اطلاعات است. شما می‌توانید در چند وظیفه مهارت داشته باشید و به طور معمول چندین کار را کنترل کنید. این می‌تواند شامل مواردی از جمله مدیریت اطلاعات، خدمات مشتری، پاسخگویی به تلفن‌‌ها، سازماندهی و آپلود اسناد در وبسایت باشد.

نکته قابل توجه در مورد مشاغل ورود اطلاعات، انعطاف پذیری در زمان و کار در منزل است. مزیت دیگر این است که فرصت‌‌هایی برای کار تمام وقت یا شاید فقط آخر هفته‌‌ها که وقت آزاد بیشتری دارید وجود دارد و حتی اگر به صورت نیمه وقت در خانه کار می‌کنید، باز هم می‌توانید ماهانه کسب درآمد کنید.

کلام آخر

از برخی از موارد فوق می‌توانید بلافاصله برای پول درآوردن از اینترنت استفاده کنید اما برخی دیگر به مدتی زمان بیشتری نیاز دارند. اگر اکنون به پول احتیاج دارید یا اگر می‌خواهید برای ساختن چیزی وقت بگذارید، یکی از موارد می‌تواند اولویت شخصی شما باشد. اگر یک نویسنده هستید، کار فریلنسری را پیش بگیرید و اگر هم ذهنی آینده نگر دارید ایده های پول درآوردن به فکر ایجاد یک وبلاگ باشید.

ایده های پول درآوردن

برای قرار گرفتن در دسته ورزشکارهای ثروتمند دو راه پیش روی ورزشکارها وجود دارد؛ اولی تبدیل شدن به یکی از بهترین های رشته های انفرادی و دومی تبدیل شدن به یک فوتبالیست، با هر سطح و میزانی از توانایی.

ماهنامه آینده روشن: برای قرار گرفتن در دسته ورزشکارهای ثروتمند دو راه پیش روی ورزشکارها وجود دارد؛ اولی تبدیل شدن به یکی از بهترین های رشته های انفرادی و دومی تبدیل شدن به یک فوتبالیست، با هر سطح و میزانی از توانایی.

در واقع ستاره های درخشان رشته هایی مانند بوکس، گلف، تنیس و غیره، در مقایسه با سرشناس ترین چهره های دنیای فوتبال، دستمزدهای بیشتری دریافت می کنند، اما این مقایسه میان همه ورزشکاران این رشته ها انجام می شود، فوتبال با اختلافی نجومی در بالاترین رده دیده می شود؛ به همین سبب است که ورزشکاران ناکام مانده در راه تبدیل شدن به یکی از بهترین های رشته های مختلف، از انتخاب نکردن فوتبال به عنوان رشته ورزشی شان ابراز پشیمانی می کنند.


هیاهوی مسابقه بوکس قرن کاری کرد که فلوید می ودر و مانی پاکیائو پردرآمدترین ورزشکاران سال لقب بگیرند. می ودر، به عنوان بوکسور پیروز این مسابقه، از همین دیدار صدمیلیون یورو پول به جیب زد و در طول سال نیز تنها از راه مسابقات به درآمد 285 میلیون یورویی رسید. پاکیائو نیز توانست 160 میلیون یورو درآمد کسب کند. مسی و رونالدو و فدرر و کوبه برایانت در رده های بعدی ورزشکاران پردرآمد سال قرار دارند.

پردرآمدهای ورزش ها؛ وقتی مُشت، بیشتر از پا پول می سازد

در بهترین لیگ فوتبال دنیا حقوق بازیکنان به صورت هفتگی پرداخت می شود. لیگ انگلیس در میان همه لیگ های فوتبالی جهان بیشترین حقوق را به بازیکنانش پرداخت می کند. هر فوتبالیست شاغل در رقابت های لیگ برتر، به صورت میانگین، سالانه ۲.۳ میلیون پوند و در هفته ۴۳۷۱۷ پوند حقوق می گیرد. کمترین میزان حقوق سالانه میانگین بازیکنان در فوتبال اروپا حدود ۵۰ هزار پوند است.


لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا گران ترین لیگ ورزشی همه دنیا به شمار می رود و یکی از گران ترین بازیکنان آن کوبه برایانت است که درآمد یک فصل او در حدود 25 میلیون یورو است و در این زمینه در وضعیت بهتری از همه فوتبالیست های دنیا قرار دارد. میانگین حقوق ها در این فصل بسکتبال آمریکا پیشرفت چشمگیری داشته است و هر بازیکن به طور متوسط 6.5 میلیون دلار حقوق می گیرند. برای پی بردن به وضعیت تجاری ان بی اِی باید بدانیم که تنها سه درصد بازیکنان آموزش دیده در کالج ها فرصت بازی برای این لیگ را به دست می آورند.

پردرآمدهای ورزش ها؛ وقتی مُشت، بیشتر از پا پول می سازد

آیا دو ومیدانی را می توان به عنوان شغلی حرفه ای بررسی کرد؟ البته که برای امثال یوسین بولت این اتفاق امکان پذیر است، اما شاید این موضوع برای گروهی دیگر از ورزشکاران رشته های مختلف دو و میدانی صدق نکند. در این رشته میان حقوق ورزشکارها تضاد بسیار زیادی وجود دارد. جالب است بدانید ۵۰ درصد از ۱۰ ورزشکار اول هر یک از رشته های دو و میدانی در سال فقط ۱۵ هزار دلار درآمد دارند.

بررسی هزار ورزشکار رشته والیبال در 10 شهر والیبالی کره زمین نشان می دهد والیبالیست ها در ابتدای راه ورود به این رشته ورزشی دستمزد بسیار کمی دریافت می کنند. برای آن ها که در این رشته تثبیت شده تر هستند وضعیت مالی مناسب تری وجود دارد که البته نمی توان آن را با فوتبال مقایسه کرد. در پایان سال 2014 میانگین حقوق دریافتی والیبالی ها 39549 یورو بوده است.


باشگاه هامبورگ به طور کلی وضعیت مالی درخشانی ندارد، اما به ستاره تیم هندبالش، هانس لیندبرگ ، یازده میلیون یورو حقوق داده است. این حقوق از دریافتی همه فوتبالیست های این باشگاه بیشتر است؛ او خاص ایده های پول درآوردن ترین بازیکن هندبال بوندس لیگاست و برای پی بردن به تفاوت دستمزدش با دیگران، باید به میانگین دستمزدها در این لیگ اشاره کنیم؛ بوندس لیگا، به عنوان بهترین لیگ هندبال جهان، به طور میانگین ۴۰۰ هزار یورو در سال به بازیکنانش حقوق می دهد.

پردرآمدهای ورزش ها؛ وقتی مُشت، بیشتر از پا پول می سازد

براساس اطلاعاتی که در آگوست ۲۰۱۵ منتشر شده، متوسط دریافتی ورزشکارها در رشته شنا ۳۹ هزار دلار در سال است؛ البته آن ها این بخت را دارند که مبالغ بیشتری را از رقابت های ملی به دست بیاورند، اما جدا از سطح ملی، میانگین دستمزد آن ها بسیار پایین به نظر می رسد.

هزینه های رد و بدل شده در بهترین سطح رقابت های باشگاهی تیراندازی، به صورت میانگین، 35 هزار دلار در سال نصب ورزشکاران این رشته ورزشی می کند. تیراندازی نیز همانند بسیاری از رشته های دیگر در سطح ملی جدی تر گرفته می شود و حامیان مالی به حضور در سطح باشگاهی آن علاقه ای ندارند.

۴۱ هزار دلار در سال حقوق دریافتی میانگین ورزشکارانی است که با میله و وزنه سر و کار دارند؛ البته که المپیکی ها یا افراد حاضر در مسابقه های جهانی از بازیکنان سطح باشگاهی وزنه برداری حقوق به مراتب بیشتری را دریافت می کنند. در این رشته حتی میان سبک وزن ها و سنگین وزن ها نیز اختلاف دستمزد وجود دارد و سنگین ترها بیشتر حقوق می گیرند.


متوسط حقوق دریافتی به تکواندوکارها در جهان در یک سال گذشته با افت چشمگیری همراه بوده و تقریبا نصف شده است. برخی این تغییر را به تغییر قانون های این رشته ورزشی مربوط می دانند. هر ورزشکار تکواندو در یک سال اخیر، به طور متوسط، 20 هزار یورو حقوق دریافت کرده است.

پردرآمدهای ورزش ها؛ وقتی مُشت، بیشتر از پا پول می سازد

اوضاع برای رشته ورزشی کاراته تا حدی بهتر از تکواندو بوده است؛ دلیل آن را شاید بتوان در چند لیگی جست و جو کرد که کاراته کارها در نقاط مختلف جهان برگزار می کنند. به هر حال نتیجه تحقیقات روی دستمزد کاراته بازها نشان از حقوق ۳۰ هزار یورویی آن ها برای یک سال گذشته دارد.


بیشترین حقوق به کشتی گیرها برای رقابت بین المللی در کشتی آمریکا و روسیه پرداخت می شود؛ برای مثال، آمریکایی ها به دارندگان طلای المپیک 250 هزار دلار پرداخت می کنند؛ اما در رده باشگاهی این لیگ کشتی ایران است که بیشترین حقوق را به کشتی گیران آزاد می پردازد. 55 هزار دلار حقوق متوسط سالانه کشتی گیرها در جهان است.

معنویت گرایی جعلی - نقدی بر ترفندهای (شکرگزاری) و (قانون جذب) و جریان های ظاهرا معنویت گرا و همسو با سرمایه داری

سرویس فرهنگ و هنر - شکرگزاری یکی از تمایلات فطری انسان است که خداوند در وجود انسان‌ها به ودیعه گذاشته است. در آموزه‌های دینی اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر روحیه شکرگزاری شده و ازدیاد نعمت و فراوانی داشته‌ها ازجمله ثمرات آن ذکر شده است.

به گزارش سرویس فرهنگ و هنر برخط نیوز به نقل از همشهری - همشهری آنلاین، مریم اردویی: در دنیای مدرن و با افول معنویت حقیقی و بسط مادی گرایی، این نیاز معنوی و فطری بشر نیز دستمایه معنویت های نوظهور شده است. سالیانی است با ورود کتاب های ترجمه ای در باب شکرگزاری به دنیای نشر ایران، بازار این موضوع داغ شده و سبب رواج ایده جدیدی از شکرگزاری در میان مردم شده ایده های پول درآوردن است که در فضای معنویت های روان شناختی و با کارکرد جذب ثروت، معرفی و تبلیغ می شود. همچنین سمینارها و کارگاه های زیادی توسط افراد مشهور و نیمه مشهور در سراسر کشور به منظور آموزش شکرگزاری در جهت جذب پول برگزار می شود که طی آن با استفاده از آموزه های مستند «راز» و کتابی با همین نام، در بستری به ظاهر معنوی در کنار بهره گیری از برخی آیات و روایات به مخاطب نوید داده می شود تا به دنیای بهتری برای زیستن دست پیدا کند. از دیگر سو با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد ظهور و بروز بلاگرها و اینفلوئنسرهایی هستیم که در قالب گروه ها و پیج های اینستاگرامی تحت عناوین مختلفی مانند معجزه شکرگزاری، راز شکرگزاری، قدرت شکرگزاری، قدرت جذب و. در حال فعالیت هستند. در ادامه مطالبی انتقادی با مبنای دینی دراین باره ارائه می شود.

یکی از کتاب هایی که بیشترین اقبال را در بین مخاطبان به خود اختصاص داده است، کتاب «معجزه» راندا برن است که طی ۲۸ گام تلاش می کند حس امتنان و سپاسگزاری را در خواننده کتاب بیدار کند و مدعی می شود فرد شکرگزار به تمام خواسته های خود دست خواهد یافت. این کتاب با اقتباس جمله ای از انجیل متی که «هر آن کس که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد و او در نعمت غرق خواهد شد. هر آن کس که ندارد، ایده های پول درآوردن حتی آنچه دارد نیز از او ستانده خواهد شد.» مدعی شده در این جمله رازی وجود دارد که در یک کلمه پنهان نهفته است و آن کلمه «شکر» است. سپس با ذکر روایاتی از امام صادق علیه السلام، پیامبر اکرم(ص) و آیاتی از قرآن و همچنین جملاتی از برخی دانشمندان در زمینه شکرگزاری ادعا می کند این آیات کتاب مقدس و قرآن کریم در حال بازگویی حقیقتی هستند که قانون بنیادی علم و جهان است. او ایده های پول درآوردن سپس در بخش دوم کتاب خود با عنوان «رازی بزرگ که آشکار می شود» به شرح این قانون می پردازد و معتقد است که شکر از خلال این قانون عام عمل می کند که بر کل زندگی انسان تسلط دارد؛ قانونی به نام «قانون جذب». به اعتقاد او این قانون بر تمامی انرژی های جهان، از شکل گیری یک اتم تا جنبش تمامی سیارات حکمفرما است و طبق آن هر چیزی مشابه خود را جذب می کند.


عمده نقدی که به کتاب برن وارد است، نوع نگاه او به قانون حاکم بر جهان است. او سخن از قانونی به میان می آورد که از منظر دینی و علمی پذیرفته نیست.
قانون جذب یکی از اصول مسلک جدیدی به نام تفکر نو است که از حدود اوایل قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفت. مروجان تفکر نو با ارائه تعریفی نوین از معنویت، آن را به معنای بازگشت به نیروهای درونی و پتانسیل الهی درون بیان کرده و ادعا می کنند به دنبال توانمندسازی انسان ها و به حرکت درآوردن نیروهای درونی بشری هستند. ریشه چنین افکاری را باید در آموزه های کابالا یا عرفان یهود جست وجو کرد که به مثابه یک آیین جادویی در جست وجوی نیروهای ناشناخته و تأثیرگذار بر عالم و نفوذ در ساختار خلقت است.

کابالا یا قباله، آموزه های صوفیانه رمزی و غیروحیانی است که از گذشته، میان گروهی از رهبران یهودی دست به دست شده است. کابالیست ها بر مبنای یکی از اعتقاداتشان به نام «اصل قاطعیت» بر این باورند که برای دست یافتن به خواسته ها می بایست هنگام دعاکردن با قدرت از خدا بخواهند تا خداوند آن کار را انجام دهد و هرچه اعتماد و قدرت خواستن بیشتر باشد امکان به وقوع پیوستن آن خواسته نیز بیشتر خواهد شد. در این نگاه دین و اعتقاد فرد اهمیتی ندارد و فقط درخواست انسان از کائنات موضوعیت دارد. همچنین اراده خداوند حاکم بر جهان نیست، بلکه خواست خداوند تابعی از خواست انسان است. براساس این نوع از عرفان، خداوند در طبیعت، انسان و تاریخ حلول کرده، با آنها متحد می شود. در این حالت دیگر خداوند بیرون از آنها وجود مستقلی ندارد و به همین دلیل، وجود در یک سطح خلاصه می شود و از یک قانون پیروی می کند. در نتیجه هر کس که با این قانون (گنوستیک) آشنا باشد، می تواند بر تمام جهان حکم براند؛ به عبارتی هرکس خدایی درون خویش دارد. درحالی که در تفکر توحیدی این باور از وحدت وجود برابر با کفر و الحاد است و حلول الهی با تفکر توحیدی کاملا در تضاد است. از طرفی ویژگی های یک مسلک حق عرفانی آن است که تمام شئون زندگی را متوجه خدا کند نه متوجه انسان و تمام دعوت ها به سمت وحدت باشد نه کثرت.
کتاب «راز» که اثر دیگری از راندا برن است، قانون جذب را اینگونه تعریف می کند: «قانون کشش می گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. این در سطح افکار ما رخ می دهد. بنابراین وقتی شما فکری در سر دارید، فکرهای مشابه بیشتری را به خود جذب می کنید. این بدان معناست که ذهن قدرت خلق خواسته های ما را در عالم خارج دارد و تمام زندگی ما وابسته به خواسته ها و تصاویر ذهنی ما است.» ایده های پول درآوردن راندا برن در کتاب «راز» وظیفه انسان را برای رسیدن به خواسته هایش تنها تمرکز بر افکار عنوان می کند و معتقد است که وظیفه ما به عنوان انسان این است که افکارمان را بر آنچه می خواهیم متمرکز کنیم. آنها را به وضوح ببینیم و تجسم کنیم. با این کار یکی از بزرگ ترین قوانین هستی را به مرحله عمل درمی آوریم و این قانون همان قانون کشش است.

به عبارت دقیق تر در قانون جذب انسان کانون و محور عالم قلمداد می شود که بر جهان حکمفرمایی می کند و نیروی برآوردن خواسته های او در درونش قرار دارد که وابسته به قدرت تصور و تجسم انسان است. در کتاب راز، کائنات به عنوان غول چراغ جادوی انسان معرفی می شود که اوامر او را اطاعت می کند؛ «در واقع غول تنها به هر یک از خواسته های شما پاسخ می دهد و آن را اجابت می کند. غول همان کشش است که همیشه وجود داشته است و به هر آنچه شما بر زبان می آورید، در موردش فکر می کنید یا به آن عمل می کنید، پاسخ می دهد.» حتی باور به توحید در قانون جذب اینگونه است که معتقد باشیم خداوند خودش را وقف هوس های انسان کرده و هرچه انسان اراده کند او هم اراده می کند، نه خدایی که از بندگانش عبادت و اطاعت خواسته است. اینگونه محوریت دادن به خواسته ها و تمنیات انسان، محصول پارادایم سکولاریسم و دنیاگرایی است که ذیل سوپر پارادایم امانیسم پرورش یافته است؛ یعنی همان نظام معرفتی که انسان را محور هستی می داند و خواسته، لذت و امیال نفسانی او را اصیل ترین اصل در نهاد انسانی می داند.
کارکرد قانون جذب در جامعه امروزی در تعارض با آموزه های دینی است. هدف دین سعادت و کمال معنوی انسان با بهره گیری از تمتعات دنیایی است. در آیات قرآن نیز ایده های پول درآوردن بارها از دنیا به عنوان متاع ناچیز یادشده و آخرت سرای همیشگی و حیات حقیقی ذکر شده است. اما قانون جذب با دلبسته کردن و مشغول کردن افکار و احساسات به خواسته های دنیوی، مردم را از درون گرفتار دنیا می کند و در نتیجه راه ستم پذیری، سرخوشی های پوچ و تسلیم شدن در برابر قدرت های نامشروع را هموار می سازد. شاید بارها این عبارات را توسط افراد مختلف شنیده باشید که چرا «مرگ بر آمریکا» می گویید، حتی برخی به لعن زیارت عاشورا ایراد گرفته و آن را مصداق تفکر و احساسات منفی می دانند و معتقدند آثار این لعن به زندگی ما برمی گردد؛ چراکه افکار، مشابه خود را جذب می کنند. در قرآن آیاتی آمده که به صراحت افرادی را لعن می کند: «لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود.» از سویی برائت یکی از فروع دین اسلام است و طلب مرگ برای کفار در آیات متعدد قرآن ذکر شده است. پیدایش چنین باورهایی در جامعه ثمره نشر و بسط آموزه های قانون جذب میان مردم است. در واقع کسی که به قانون جذب پایبند می شود، باید ستم ها و سیاهی های موجود را نادیده بگیرد و با آنها مبارزه نکند؛ حتی به مبارزه با آنها فکر هم نکند؛ چرا که براساس آموزش های قانون جذب، هر چیزی را بخواهی از بین ببری، تقویت می شود.

پل هرینگتون، نویسنده کتاب «راز برای نوجوانان» می نویسد: وقتی شما در مخالفت با جنگ تظاهرات کنید، در واقع در برابر جنگ مقاومت بورزید و به شدت از جنگ متنفر شوید، بیشتر آن را خلق می کنید. در کتاب راز نیز صراحتا عنوان می شود که مبارزه با فقر، مبارزه با جنگ، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با تروریسم و مبارزه با خشونت در عمل میزان بیشتری از آنچه نمی خواهیم را به ارمغان می آورد؛ زیرا هر آنچه در برابرش مقاومت کنید، برجا خواهد ماند.
آموزه های کتاب معجزه علاوه بر ایرادات جدی مبنایی، مروج تفکرات شرک آلود دیگری نیز هست. به عنوان مثال راندا برن در این کتاب تمرین هایی را در خلال یک برنامه ۲۸ روزه ارائه می دهد. او مدعی می شود اگر هر روز یکی از تمرین های شکرگزاری را انجام دهید، پس از ۲۶ روز تأثیری شگفت انگیز در زندگی تان مشاهده خواهید کرد؛ تمرینی که در روز دوم ارائه می دهد با عنوان «سنگ جادویی» در کتاب آمده است. او می گوید: «سنگی پیدا کن. سنگی که در کف دست ات جا بگیرد و بتوانی دست خود را به دور آن مشت کنی. سنگی که صیقلی و نرم باشد، لبه های تیز و خشن نداشته باشد، سنگین نباشد و با لمس آن احساسی دلپذیر پیدا کنی.» در ادامه از مخاطب می خواهد بعد از یافتن سنگی با چنین خصوصیات، آن را در مکانی قرار دهد تا هر شب پیش از رفتن به رختخواب بتواند آن را ببیند و لمس کند و حین لمس کردن به اتفاقات خوبی فکر کند که در طول روز برایش رقم خورده است، سپس عبارت جادویی سپاسگزارم را به زبان آورده و سنگ جادویی را به جای خودش برگرداند و این عمل را طی ۲۶ شب تکرار کند.
این شیوه عجیب شکرگزاری که برن در همان مرحله ابتدایی آن را آموزش می دهد، شائبه آیینی شرک آلود را به همراه دارد که مخاطب را به برقراری ارتباط با تکه ای سنگ سوق می دهد و به جای دعوت به برقراری ارتباط مستقیم با خداوند و تشکر از او، توجه فرد را معطوف به سنگی می کند که بخشی از کائنات است. نکته قابل تأمل دیگری که در نقد این کتاب می توان به آن اشاره کرد، به بخشی از کتاب بازمی گردد که به وجود گرسنگان و محرومان جهان اشاره می کند و راهکار کاهش فقر و محرومیت در جهان را تنها افزایش انسان هایی می داند که بیشتر شکرگزار موهبت آب و غذای خود باشند؛ چرا که در این صورت به واسطه قانون جذب، عکس العمل جهانی برطرف شدن کمبود آب و غذا در جهان خواهد بود!! توصیه هایی که گویی درصدد نامرئی کردن ظالم و در نتیجه سبب انفعال در برابر بی عدالتی های جهان می شود که محصول زیاده خواهی های نظام استکبار و ایده های پول درآوردن استعمارگران غربی است؛ چراکه به عامل اصلی وجود چنین محرومیت هایی اصلا اشاره نمی کند.
به طور کلی می توان مدعی شد ترویج و نشر چنین کتبی هم جهت با خواست نظام لیبرال سرمایه داری است که حیات آن با ارزش هایی چون رفاه طلبی، دنیاگرایی، لذت جویی و مصرف گرایی درآمیخته است؛ به گونه ای که تداوم این نظام به بسط چنین ارزش هایی در جامعه بستگی دارد. به فرموده رهبر انقلاب، محور سلطه در دنیای امروز دستگاه هایی هستند که یک مجموعه از کارتل ها و تراست ها، شرکت ها و کمپانی هایی را در سرتاسر دنیا تشکیل می دهند که جز سود شرکت، محاسبه دیگری برایشان معنا ندارد و حقوق ملت ها را به راحتی پایمال می کنند.

در چنین نظامی، سرمایه که روند دائمی جذب سود از طریق استثمار انسان و طبیعت است، حرف اول را می زند. مبنای ساختارهای اقتصادی امروز جهان، فاصله طبقاتی و تحقیر انسان در مقابل سرمایه است. در چنین ساختارهایی تمام هم و غم انسان ها دنیا بوده، به گونه ای که فقط به دنبال ارتقادادن لذات دنیوی، زندگی مادی و رفاه محور و شهوت طلبانه خود هستند. این شیوه از ارزشگذاری منجر به نفی محوریت آخرت در زندگی فردی و اجتماعی می شود. قانون جذب با ترویج ارزش های نظام سرمایه داری آنها را در عمیق ترین سطوح ذهن نیمه هوشیار و ناهوشیار جای می دهد. درونی سازی ارزش های نظام سرمایه داری بر معنویت انگاری پول و رفاه و نیز بر شالوده معنوی پنداشتن ثروتمندان استوار شده است.

آلمان ۳ پالایشگاه نفت روسیه را به کنترل خود درآورد

آلمان ۳ پالایشگاه نفت روسیه را به کنترل خود درآورد

برلین امروز اعلام کرد که به صورت موقت به بهانه تضمین دستیابی آلمان به انرژی ۳ پالایشگاه نفت روسیه در آلمان را به کنترل خود درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت آلمان امروز جمعه از به کنترل درآوردن تاسیسات پالایشی متعلق به نمایندگی های شرکت بزرگ روسنفت روسیه در این کشور خبر داد.

برلین بهانه خود از این قدام ضدروسی را دست یافتن به تضمین دستیابی آلمان به انرژی مدعی شد!

وزارت امور اقتصادی آلمان با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد که نهاد نظارتی شبکه فدرال به طور موقت مدیریت روسنفت در این کشور را عهده دار می شود.

این تصمیم برای مدت ۶ ماه اتخاذ شده است.

این اقدام برلین شامل شرکت های Rosneft Deutschland GmbH ، RN Refining و Marketing GmbH وابسته به روسنفت و سهام مرتبط به آنان در ۳ پالایشگاه در آلمان می شود.

گفتنی است که اقدام ضدروسی برلین هم زمان با کاهش واردات نفت خام از روسیه و توقف کامل آن تا پایان سال جاری (۲۰۲۲) به انجام رسید.

در همین ارتباط، سارا واگن‌کنشت، سیاستمدار حزب چپ آلمان، ضمن درخواست پایان تحریم های ضدروسیه چندی پیش خواستار استعفای معاون صدراعظم آلمان شد زیرا به گفته وی، دولت کنونی آلمان به خاطر ورود به جنگ اقتصادی با روسیه، «احمق ترین» دولت اروپا است.

واگن کنشت جنگ جاری در اوکراین را «جنایت» توصیف کرد و گفت که تحریم های ضدروسیه، برای کشور آلمان «مرگبار» است.

وی افزود: باتوجه به اینکه بهای انرژی از کنترل خارج شده است، اقتصاد آلمان به‌زودی به ته‌مانده‌ای از روزهای خوب گذشته بدل خواهد شد.

واگن‌کنشت که نماینده مجلس آلمان نیز محسوب می‌شود، در ادامه خواستار استعفای رابرت هابک، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان شد و تاکید کرد: ما واقعاً احمق‌ترین دولت اروپا را داریم. ایده تنبیه (ولادیمیر) پوتین با فقیر کردن میلیون‌ها خانواده آلمانی و ویران کردن صنعت ما، در حالی‌که گازپروم درآمدهای بی‌سابقه‌ای به جیب می‌زند! این دیگر چه ایده احمقانه‌ای است؟

به‌دنبال آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفندماه ۱۴۰۰)، کشورهای اروپایی و غرب، در حمایت از کی‌یف ضمن ارسال تسلیحات و ارائه کمک نظامی و غیرنظامی به اوکراین، تحریم‌هایی را علیه انرژی روسیه اعمال کردند.

در بحبوحه تحریم‌های همه‌جانبه علیه مسکو، شرکت گازپروم، غول انرژی روسیه هفته های گذشته اعلام کرد که تحویل گاز از طریق خط لوله نورد استریم‌یک را طبق برنامه پس از ۳ روز تعمیر و نگهداری از سر نمی گیرد و تحریم های غرب را مقصر این معضل دانست. نورد استریم‌ یک اصلی‌ترین خط لوله انتقال گاز به آلمان و اروپا است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.