نحوه کنترل حساب‌های ارزی


آشنائی با حساب کل موجودی نقد و بانک و اجزای تشکیل دهنده آن

حساب کل موجودی نقد و بانک اولین حساب کل از سرفصل های استاندارد حسابداری است و دلیل ان هم نقدشوندگی سریع حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد.تمامی اقلام مربوط به حساب کل موجودی نقد و بانک در سریعترین زمان قابلیت نقدشدن را دارا می باشند و به همین دلیل به عنوان اولین حساب کل از کدینگ حسابداری می باشد.

حساب کل موجودی نقد و بانک بیشترین کاربرد را در بین سرفصل های حسابداری داراست و بیشترین تراکنش های مالی مربوط به کسب و کارها متعلق به این حساب کل می باشد.تمامی پرداختی ها و دریافتی ها از کانال این حساب کل صورت می پذیرد و یک طرف بسیاری از دریافتی ها و پرداختی ،سرفصل های حساب کل موجودی نقد و بانک می باشد. هر دارایى که یکى از دو شرط زیر را داشته باشد مى تواند جزء وجوه نقد محسوب گردد:

  • هر دارایى جارى که در بانک سپرده شده و بدون هیچ قید نحوه کنترل حساب‌های ارزی و شرطى، آنى بتوان از آن براى مقاصد تجارى استفاده کرد.
  • نحوه کنترل حساب‌های ارزی
  • هر دارایى جارى که بانک به عنوان سپرده بپذیرد.

با عنایت به ویژگی های ارائه شده برای وجوه نقد ،حال اگر بخواهیم کاملترین تعریف «نقد» از لحاظ حسابدارى را بیان کنیم "نقد" عبارت است از: «آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمى آن ، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد». از اسکناس و مسکوک، چک، حواله هاى بانکى، بروات دیدارى، حسابهاى پس انداز و دیدارى نزد بانکها و . می توان به عنوان وجوه نقد یاد نمود زیرا به محض ارائه به بانک مبلغ اسمى آنها به حساب مشترى منظور مى گردد.هرگاه به دلایلی نتوان از وجوه نقد استفاده نمود و به عبارتی در استفاده از آن محدودیتی وجود داشته باشد نمی توان از آن به وجوه نقد یاد کرد.

مهمترین اقلام و سرفصل های حساب کل موجودی نقد وبانک

حساب کل موجودی نقد و بانک از اقلام و سرفصل های مختلفی تشکیل شده است ولی مهمترین این سرفصل ها به شرح زیر می باشد.اهمیت این سرفصل ها از آن جهت اهمیت دارد که در کسب و کارها بیشترین استفاده را دارد.

بانک های ریالی و ارزی

تمامی گردش های مربوط به حساب های بانکی اشخاص و شرکت ها از طریق این سرفصل حساب ثبت و ضبط می گردد.تمامی واریزی ها و برداشت های مربوط به حساب های بانکی با استفاده از سرفصل حساب معین بانک های ریالی و ارزی ثبت می گردد.در صورتی نحوه کنترل حساب‌های ارزی که ارز مورد تراکنش ریالی باشد می بایستی از حساب معین بانک های ریالی استفاده نموده و در صورتی که ارز مورد تراکنش به غیر از ریال باشد برای ثبت آن می توانید از بانک های ارزی استفاده نمائید.

در صورتی که مبلغی به حساب بانکی واریز گردد حساب بانک های ریالی یا ارزی بدهکار شده و در صورتی که مبلغی از حساب بانکی برداشت گردد حساب بانک های ارزی یا ریالی بستانکار می گردد.

نکته مهم:ماهیت حساب بانک های ریالی و ارزی در تمام دوره مالی بدهکار بوده و ماهیت بدهکار حساب بانک های ریالی و ارزی می بایستی دائما رعایت گردد و کنترل شود.

صندوق ریالی و ارزی

سرفصل صندوق ریالی و ارزی مربوط به صندوق ها و محل هایی از شرکت بوده که وجوه نقد و اسنادبهادار اشخاص حقیقی و حقوقی در آنجا نگهداری می شود.معمولا شخاص و شرکت ها فضایی را برای نگهداری وجوه نقد خود اختصاص می دهند مثل گاوصندوق ها. از این رو برای کنترل وجوه و اسناد بهادار موجود در این صندوق ها لازم هست که آنها را در سرفصل های کدینگ حسابداری تعریف نموه و گردش ها و تراکنش های انجام شده را ثبت و ضبط نمائیم.

در در صورتی که مبلغی به این صندوق ها اضافه گردد،حساب صندوق ریالی یا ارزی بدهکار شده و در صورتی که از این صندوق ها برداشتی صورت بپذیرد حساب صندوق بستانکار می گردد.

نکته مهم:ماهیت حساب صندوق ریالی و ارزی در تمام دوره مالی بدهکار بوده و ماهیت بدهکار صندوق ریالی و ارزی می بایستی دائما رعایت گردد و کنترل شود.

تنخواه گردان ریالی و ارزی

تنخواه گردان حسابی است که اشخاص حقیقی و حقوقی برای هزینه کرد خرج های روزمره یا هفتگی خود از آن استفاده می نمایند.به عبارتی دیگر در موسسات و شرکت ها برای هزینه های جزیی که به طور اتفاقی مورد نیاز واقع می نحوه کنترل حساب‌های ارزی شود وجوهی پیش بینی شده و در نظر گرفته می شود که به این مقدار وجه نقد تنخواه یا تنخواه گردان می گویند.بطور مثال مبلغی را به یک شخص اختصاص می دهند تا آن شخص هزینه های فوری و جاری کسب و کار را پردخت نماید.به این اشخاص به اصطلاح تنخواه دار می گویند.

در صورتی که تنخواه گردان مخارج فوری سازمان یک کسب و کار را با ارز ریال انجام دهد آنگاه بایستی سرفصل تنخواه گردان ریالی گردش داده شود و اگر تنخواه گردان مخارج فوری سایر ارزها را انجام دهد در این صورت باید تنخواه گردان ارزی گردش پیدا کند.

نکته مهم:ماهیت حساب تنخواه گردان ریالی و ارزی در تمام دوره مالی بدهکار بوده و ماهیت بدهکار تنخواه گردان ریالی و ارزی می بایستی دائما رعایت گردد و کنترل شود.

موجودی کارتخوان ریالی

یکی از سرفصل هایی که به تازگی به حساب کل نحوه کنترل حساب‌های ارزی موجودی نقد و بانک اضافه گردیده سرفصل موجودی کارت خوان ریالی می باشد.با پیشرفت تکنولوژی و مجهز شدن شرکت ها به دستگاه کارتخوان،و همچنین تاخیر شبکه های بانکی در واریز مبالغ مربوط به دستگاههای کارتخوان به نحوه کنترل حساب‌های ارزی حساب بانکی شرکتها،وجود سرفصل حساب موجودی کارتخوان ریالی ضروری گردید.

حساب موجودی کارتخوان ریالی یک نوع حساب واسطه ای خواهد بود و به محض اینکه مبلغ تراکنش دستگاه کارتخوان توسط شبکه بانکی به حساب بانکی شرکت واریز گردید از حساب موجودی کارت خوان ریالی خارج می گردد.

نکته مهم:نحوه کنترل حساب‌های ارزی حساب موجودی کارتخوان ریالی دارای ماهیت بدهکار بوده و ماهیت آن در طی دوره دائما باید بدهکار باشد و کنترل ماهیت بدهکار آن ضروری می باشد.

حساب کل موجودی نقد و بانک اولین سرفصل از حسابهای ترازنامه ای بوده و بسیار پرکاربرد در ثبت های حسابداری است و ما در این پست آموزشی آن را برای شما تشریح کردیم.شما می نحوه کنترل حساب‌های ارزی توانید در این بحث شرکت نموده و نقطه نظرات خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

ساعات کار «میر بیزنس بانک»

شرکت سهامی «میر بیزنس بانک» این امکان را برای مشتریان فراهم کرده که معاملات خود را با بهره‌گیری از حساب‌های کارگزاری در بانک‌های ایرانی با ریال انجام دهند. این بانک همچنین ارزها را با نرخ مناسب مبادله می‌کند. حواله به درهم امارات نیز امکان‌پذیر است.

از آنجایی نحوه کنترل حساب‌های ارزی نحوه کنترل حساب‌های ارزی که روزهای کاری موسسات بانکی روسیه و ایران با یکدیگر تفاوت دارند، باید در نظر داشت که حواله‌هایی که در روزهای پنج‌شنبه یا جمعه به مقصد ایران دریافت می‌شوند، روز شنبه همان هفته (هفته بعد) به حساب گیرنده واریز خواهند شد.

ارسال حواله به ایران به واسطۀ «میر نحوه کنترل حساب‌های ارزی بیزنس بانک»

اگر می‌خواهید یک بار حواله‌ای به ایران ارسال کنید، نیازی به افتتاح حساب نزد «میر بیزنس بانک» ندارید.

شما می‌توانید از خدمات «میر بیزنس بانک» همچون بانک واسطه برای پرداخت از حساب خود نزد بانک دیگر استفاده کنید.

لطفاً در نظر داشته باشید که چنین حواله‌ای عملیات ارزی شمرده می‌شود و برای انجام آن باید اسنادی را که دستورالعمل شمارۀ 138-И مصوب 2012.06.04 بانک روسیه در نظر گرفته، به بانک خود که عامل کنترل ارزی است، ارائه دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.